PhDr. Roman Zaoral


Kontakty a konzultační hodiny: viz SIS


Vyučované předměty: viz SIS


Badatelská témata

 • Hospodářské dějiny

 • Dějiny každodennosti

 • Česko-anglické a česko-italské vztahy

 • Numismatika


Studium

 • Filozofická fakulta UP – doktorský studijní program v oboru historie (2019 - )

 • University of Leeds – Summer School of Medieval Studies (1995)

 • Central European University, Budapest – historie (roční kurz pro asistenty VŠ 1991–1992)

 • Filozofická fakulta UK – dějiny středověku (rigorózum PhDr. 1982)

 • Filozofická fakulta UK – historie (absolvent 1981)


Zaměstnání

 • Fakulta humanitních studií UK – odborný asistent (od 2002 dosud)

 • Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv v Olomouci – odborný pracovník (1999–2002)

 • Filozofická fakulta UP – odborný asistent (1991–1998)

 • Národní muzeum v Praze – odborný pracovník (1985–1991)

 • Ústav československých a světových dějin ČSAV – vědecký aspirant (1981–1985)


Delší zahraniční stáže a studijní pobyty

 • Archivio di Stato, Florencie a Benátky (2018–2019)

 • Český historický ústav v Římě (2011–2012)

 • Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Realienkunde, Krems (2004)

 • Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar (1998)

 • Universität Erlangen – Nürnberg (1995)

 • University of Leeds (1995)

 • University of London, The Warburg Institute (1994)

 • Universität Heidelberg (1993)


Členství v akademických radách a společnostech

 • Numismatický sborník (člen RR od 2005)

 • Numismatické listy (člen RR od 2008)

 • Wiadomości Numizmatyczne (člen VR od 2012)

 • Netherlands Institute for Advanced Study (od 1998)

 • Economic History Society (od 2010)

 • Sdružení historiků ČR – Historický klub (od 1990)

 • Společnost pro hospodářské dějiny (od 1990)

 • Česká numismatická společnost (od 1985)

 • Křesťanská akademie Olomouc – předseda (od 2000 dosud)


Ocenění

 • Stipendium Českého historického ústavu v Římě (2011–2012)

 • Stipendium Rakouské akademie věd (2004)

 • Stipendium Středoevropské univerzity v Budapešti – hostující profesor (1998)

 • Stipendium DAAD (1995)

 • Stipendium Mellonovy nadace (1994)


Osobní informace

Ženatý, syn Filip

Zájmy: cestování, klasická hudba, divadlo


Současné výzkumné projekty

 • 2019–2022 spoluřešitel grantu GA ČR „Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy“ (19-21654S)


Organizace mezinárodních konferencí

 • The measurement of standards of living (workshop). Praha, 25. 3. 2022

 • Bullion Trade in Medieval and Early Modern Europe. Praha, 15. – 16. 10. 2020

 • Money – Crisis – Conjuncture, Praha, 11. – 13. 5. 2017

 • Financial Aspects of Medieval Economy, Praha, 17. – 19. 10. 2013


Osobní webové stránky

https://romanzaoral.academia.edu/


Nejvýznamnější publikace

 • Reálné mzdy obyvatel královských měst na Moravě: Olomouc, Brno a Znojmo v letech 1540-1620, Husitský tábor 27, 2022, 128–163.


 • Credit in Central European historiography, in A History of the Credit Market in Central Europe, ed. P. Slavíčková. Abingdon – New York: Routledge 2021, 1–17.


 • Two stages of monetisation: periodic recoinages and coin debasement in the Czech lands, in Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050-1450, eds. D. Adamczyk, B. Mozejko. London: Routledge 2021, 47–62.


 • Českoslovenští krajané v Kanadě před rokem 1968, in Místo a úloha zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích, ed. S. Brouček. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov 2021, 74–82.


 • Central European bullion coins in late medieval financial transactions, in Le Droit face à l’économie sans travail. Tome II. L’approche internationale, eds. L. Brunori, S. Dauchy, O. Descamps, X. Prévost. Paris: Classiques Garnier 2020, 83–106.


 • Kupní síla jáchymovského tolaru v kontextu cenové revoluce 16. století, in 500 let jáchymovského tolaru 1520–2020, ed. J. Nedvěd. Karlovy Vary: Muzeum Karlovy Vary 2020, 67–77.


 • Mining, Coinage, and Metal Export in the Thirteenth Century: The Czech Lands and Italy in Comparative Perspective, in The Medieval Networks in East Central Europe. Commerce, Contacts, Communication, eds. B. Nagy, F. Schmieder, A. Vadas. Abingdon: Routledge 2019, 209–226.


 • Ceny a mzdy ve středověku. In: Příběhy starých mincí, eds. Michal Mašek, Zdeněk Petráň, Michal Lutovský. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2019, 146–151.


 • Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v meziválečném období, Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 58/1, 2018, 191–207 (s Růženou Zaoralovou).


 • Mining, trading and minting in late medieval Bohemia, in From Ore to Money, Mining, Trading, Minting, eds. G. Depeyrot and I. Leimus (Collection Moneta, 202). Wetteren: Moneta 2018, 79–98.


 • Currency conditions in 13th-century Bohemia in the light of the Levínská Olešnice hoard, in Stabilität und Instabilität von Geldsystemen. Wien: Österreichische Nationalbank 2018, 61–68.


 • Mincovnictví Českého království ve 13. století, in Levínská Olešnice. Nález mincí ze 13. století. Praha: Národní muzeum 2018, 23–28 (s Petrem Schneiderem).


 • Oběh českých florénů v Itálii, Numismatický sborník 31/2, 2017, 263–271.


 • Bavorský a český fenik. Přeshraniční měnové zóny ve vrcholném středověku, in České země a Bavorsko. Konfrontace a paralely, eds. R. Luft, M. Hlavačka, M. Pokorná, U. Lunow (Práce Historického ústavu AV ČR). Praha: Historický ústav 2017, 47–61.


 • Der Bayerische und der Böhmische Pfennig. Grenzüberschreitende Währungsräume im Hochmittelalter, in Tschechien und Bayern. Gegenüberstellungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart, eds. M. Hlavačka, R. Luft, U. Lunow. München: Collegium Carolinum 2016, 29–49.


 • Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages, ed. Roman Zaoral (Palgrave Studies in the History of Finance). Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016.


 • The management of papal collections and long-distance trade in the thirteenth-century Czech lands, Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge 127/2, 2015 [Online], URL: http://mefrm.revues.org/2732.


 • Financial conditions in early 15th-century Olomouc in the light of the Jewish register, in Juden in der mittelalterlichen Stadt – Jews in the medieval town, ed. Eva Doležalová et al. (Colloquia mediaevalia Pragensia, 7). Praha: Filosofia 2015, 131–137.


 • Pilgrims and their Money on their Travels to Rome: Reflections on the edition Il Libro del pellegrino (Siena, 1382–1446), Czech and Slovak Journal of Humanities – Historica 1, 2014, s. 19–34.


 • Taxes, Loans, Credit and Debts in the 15th-Century Towns of Moravia: A Case Study of Olomouc and Brno, Economics World 2 (4), 2014, 281–289.


 • Silver and glass in medieval trade and cultural exchange between Venice and the Kingdom of Bohemia, The Czech Historical Review / Český časopis historický 109, 2011, 235–261.


 • Sociální skladba a hospodářský vývoj, in Dějiny Olomouce I, ed. J. Schulz. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, 106–119.


 • Majetková struktura obyvatel Olomouce v 15. a 16. století ve srovnávací perspektivě, Olomoucký archivní sborník 6, 2008, 39–59 (s Martinem Veselým).


 • České země a Benátky: k obchodním stykům ve 13. století, in Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět, eds. P. Sommer a V. Liščák (Colloquia mediaevalia Pragensia, 10). Praha: Filosofia 2008, 75–94.


 • Karel VI. Schwarzenberg – student, spolupracovník a mecenáš Kondakovova ústavu, in Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, ed. M. Gaži. České Budějovice: Národní památkový ústav 2008, 273–282.


 • Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und Böhmen. Die Handelskontakte Prags mit Eger, Regensburg, Nürnberg und Venedig im 13. Jahrhundert. in Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, eds. R. Luft und L. Eiber (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 111). München: Oldenburg Verlag 2007, 13–34.


 • Přehled archivních fondů k dějinám Čechů v Kanadě, in České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia, eds. M. Secká, J. Křesťan a J. Kahuda. Praha: Národní archiv 2007, 121–132.


 • Česká Kanada, Revue Prostor 73–74, 2007, 231–261.


 • A Numismatic Evidence on Czech Pilgrims in Thirteenth-Century Caesarea, in Wallfahrten in der europäischen Kultur – Pilgrimage in European Culture, eds. D. Doležal und H. Kühne. Frankfurt am Main: Peter Lang 2006, 73–79.


 • Mincovnictví papežů ve středověké Francii, in Du bon du coeur. Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách, ed. P. Černý et al. Olomouc: Muzeum umění – Arcidiecézní muzeum 2006, 215–221.


 • Die böhmischen und mährischen Münzen des Schatzfundes von Fuchsenhof, in Der Schatzfund von Fuchsenhof, eds. B. Prokisch und T. Kühtreiber (Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, 15). Linz: Bibliothek der Provinz 2004, 95–132.


 • Městští archiváři v dvojjazyčné Olomouci: Johann Kux a Václav Nešpor, Olomoucký archivní sborník 2, 2004, 170–180.


 • Augustin Alois Neumann (1891–1948), in Historiografie Moravy a Slezska, sv. 1, ed. I. Barteček, Olomouc: Filozofická fakulta UP 2001, 119–137.


 • Na trase mezi Oxfordem a Prahou. Ke stykům mezi lolardy a husity do vypuknutí husitské revoluce, Dějiny a současnost 22, 2000, 33–37.


 • Podíl Anglie na tažení proti husitům (poznámky k oxfordskému rukopisu Tanner 165), in Pocta Josefu Polišenskému. Sborník prací moravských historiků k 80. narozeninám univerzitního profesora PhDr. Josefa Polišenského, DrSc, eds. I. Barteček, M. Pospíchal a R. Slabáková. Olomouc: Filozofická fakulta UP 1996, 183–188.


 • Ethnic Policy in School-Associations: Two Case Studies from the Austro-Hungarian Monarchy (1880-1900), in Pride and Prejudice. National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East to West, ed. L. Kontler (CEU History Department, Working Paper Series, 2). Budapest: Central European University 1995, 53–66 (s Davidem Zaffi).


 • Die tschechischen und deutschen Schulvereine in Bohmen am Ende des 19. Jahrhunderts, Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien 2 (1), 1995, 107–115.


 • Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů v Čechách, Slovenská numizmatika 11, 1990, 113–134.


Poslední změna: 1. únor 2023 09:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám