Mgr. Marek Suchý, Ph.D.

Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání

 • 2003 Ph.D. v oboru České a slovenské dějiny, Universita Palackého v Olomouci (Filosofická fakulta)

 • 2001 M.Phil. v oboru Nordic Viking and Medieval Culture, University of Oslo (Centre for Viking and Medieval Culture)

 • 1997 Mgr. v oboru historie a archivnictví, Universita Palackého v Olomouci (Filosofická fakulta)


Odborné zájmy

 • Středověké stavebnictví

 • Česko - skandinávské kontakty ve středověku

 • Česko - anglické kontakty ve středověku


Výběr z bibliografie


 • SUCHÝ, Marek. Solutio Hebdomadaria Pro Structura Templi Pragensis. Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-1378. Díl 1-2. 1. vyd. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003, 2021 (Castrum Pragense 5; 17). ISBN 80-80624-39-8; 978-80-7581-038-0.

 • SUCHÝ, Marek. Liturgické rukopisy a kapitulní knihovna. In: Maříková-Kubková, Jana et al.. Katedrála viditelná a neviditelná: Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě I. Praha: Hilbertinum -Společnost Kamila Hilberta, 2019, s. 354-363. ISBN 978-80-905659-1-3.

 • SUCHÝ, Marek. St Vitus building accounts (1372-78): The economic aspects of building the cathedral. In: ZAORAL, Roman (ed.). Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages. 1st edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016, ISBN 978-1-137-46022-6, s. 222-246.

 • SUCHÝ, Marek. Vápno, katedrála sv. Víta a pražští vápeníci v pozdním středověku. Výpověď písemných pramenů. Archaeologia historica, 2014, 39, 1, ISSN 0231-5823, s. 349–363.

 • SUCHÝ, Marek. England and Bohemia in the Time of Anne of Luxembourg. Dynastic Marriage as a Precondition for Cultural Contact in the late Middle Ages. In: OPACIC, Zoe. Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe. 1. vydání. Leeds: Maney Publishing, 2009, (The British Archaeological Association Conference Transactions XXXII), ISBN 978-1-906540-58-6, s. 8-21.

 • SUCHÝ, Marek. "Na cestě" in partibus Boemie. Svědectví cestovních účtů Jindřicha z Derby z roku 1392.  Numismatický sborník, 2007, 22, ISSN 0546-9414, s. 115-140.

 • SUCHÝ, Marek, VNOUČEK, Jiří.  The story of the Prague fragment of St. Mark’s gospel through fourteen centuries. A new approach to an established narrative, In FELLOWS-JENSEN, Gillian, SPRINGBORG, Peter. Care and Conservation of Manuscripts 9,  Proceedings of the ninth international seminar held at the University of Copenhagen 14th-15th April 2005. 1. vydání. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006, ISBN 87-635-0554-1, s. 83-112.

 • SUCHÝ, Marek. Bergenský žaltář a kapitulní knihovna. In:  Příběh Pražského hradu. 1. vydání. Praha: Správa Pražského hradu, 2003, ISBN 80-86161-72-2, s. 204-208.Poslední změna: 23. listopad 2022 19:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám