doc. Martin Nodl, Ph.D.

Narozen 9. listopadu 1968 v Náchodě.


Kontakt a konzultační hodiny: viz SIS.


Vyučované kurzy: viz SIS.


Studium:

1988–1995

Filosofická fakulta Karlovy Univerzity, Praha

2009–2011

Externí doktorské stadium na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně

2011

Obhajoba doktorské práce Dekret kutnohorský, získaný titul Ph.D.

2019

Habilitace na Fakultě humanitních studií Karlovy Univerzity, Praha


Zaměstnání

1993–1995

Nadace Heinricha Bölla

1995–

Editor historické literatury v nakladatelství Argo

1997–2001

Vědecký pracovník v Ústavu pro klasická studia AV ČR

2001–2004

Vědecký pracovník Výzkumného centra pro dějiny vědy AV ČR

2001–

Vědecký pracovník Centra medievistických studií AV ČR

2011–

Vědecký pracovník na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy


Badatelský zájem

 • Dějiny a teorie historiografie

 • Sociální dějiny pozdního středověku

 • Dějiny mentalit a každodenního života


Badatelské projekty

2000–2002

Project Grantové agentury ČR 400/0015400 Sociální svět středověkého města

2009–2011

Project Grantové agentury AV ČR IAA 800090901 Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století (spoluřešitel)


Činnost v odborných orgánech

2001–2003

Člen komise III. Humanitní a sociální vědy při Grantové agentuře AV ČR

2006–2008

Člen komise III. Humanitní a sociální vědy při Grantové agentuře AV ČR

1997–

Člen ediční rady časopisu Listy filologické

2003–

Člen ediční rady časopisu Soudobé dějiny

2004–

Šéfredaktor, posléze výkonný redaktor časopisu Dějiny-Teorie-Kritika

2009–

Spoluvydavatel časopisu Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder

2009–

Člen ediční rady časopisu Studie mediaevalia Bohemica

2015–

Člen ediční rady časopisu Forum historiae, Bratislava

2016–

Člen ediční rady časopisu Studia z dziejów średniowiecza, Gdansk


Bibliografie

Monografie

 1. Tři studie o době Karla IV., Praha 2006.

 2. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007.

 3. Dekret kutnohorský, Praha 2010.

 4. Středověk v nás, Praha 2015.

 5. Das Kuttenberger Dekret von 1409. Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen, Köln-Weimar-Wien 2017

 6. Średniowiecze w nas, Gdańsk 2019

 7. Na vlnách dějin, Praha 2020.


Editor

 1. Medievistika a marxismus: společné osudy? (edd.) MARTIN NODL, PIOTR WĘCOWSKI, Praha 2020 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XXII)

 2. Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2019

 3. Středověké město: politické proměny a sociální inovace, (ed.) MARTIN NODL, Praha 2019 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XX)

 4. Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, (edd.) PAWEŁ KRAS, MARTIN NODL, Warszawa 2017

 5. Středověk a univerzitní vzdělanost, (ed.) MARTIN NODL, Praha 2017 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XVIII)

 6. Právní kultura ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, PIOTR WĘCOWSKI, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XVII)

 7. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, (edd.) KRZYSZTOF BRACHA, MARTIN NODL, Praha 2016 (= Colloquia mediaevalia Pragensia XVI)

 8. Karel IV. v soudobých kronikách, (edd.) MARIE BLÁHOVÁ, ZUZANA LUKŠOVÁ, MARTIN NODL, Praha 2016

 9. 9. Memoria et damnatio memoriae ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, PIOTR WĘCOWSKI, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XV)

 10. Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2014

 11. Jeden den ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, PETR SOMMER, Praha 2014

 12. Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje, (edd.) PAWEŁ KRAS, MARTIN NODL, Praha 2014 (= Colloquia mediaevalia pragensia XIV)

 13. Moc a její symbolika ve středověku, (edd.) MARTIN NODL, ANDRZEJ PLESZCZYŃSKI, Colloquia mediaevalia Pragensia 13, Praha 2011

 14. Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL (edd.), Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2009.

 15. Rituál smíření. konflikt a jeho řešení v středověku, (edd.) MARTIN NODL, MARTIN WIHODA, Brno 2008.

 16. Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, (ed.) MARTIN NODL, MARTIN WIHODA, Colloquia mediaevalia Pragensia 9, Praha 2007.

 17. Zbožnost středověku, (ed.) MARTIN NODL ve spolupráci s Krzysztofem Brachou, Janem Hrdinou a Pawłem Krasem, Colloquia mediaevalia Pragensia 6, Praha 2007.

 18. Antropologické přístupy v historickém bádání, (edd.) MARTIN NODL, DANIELA TINKOVÁ, Praha 2007.

 19. Sociální svět středověkého města, (ed.) MARTIN NODL, Colloquia mediaevalia Pragensia V, Praha 2006.

 20. Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, (edd.) MARTIN NODL, PETR SOMMER, Praha 2004.

 21. L’inspiration française dans les sciences sociales en Pays tchèques, (edd.) PAVLA HORSKÁ, MARTIN NODL, Cahiers du CeFRes 29a/2004, Praha 2004.

 22. Člověk českého středověku, (edd.) MARTIN NODL, FRANTIŠEK ŠMAHEL, Praha 2002.


Poslední změna: 9. březen 2021 13:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám