doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Kontakt a konzultační hodiny: viz SIS.


Vyučované kurzy: viz SIS.

Přehled studia a zaměstnání:

Universita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, národopis (etnologie a folkloristika), 1988, absolvovala s vyznamenáním, cena rektora


1988 PhDr.


1994 Akademie věd ČR, Ústav etnologie, kandidát historických věd


2008 Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, docentura pro obor hospodářských a sociálních dějin


1988-1993 Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV (Ústav etnologie AV ČR), 1988-1991 vědecká aspirantura, 1991-1993 vědecký pracovník oddělení etnografie města, 1993-dosud Institut základů vzdělanosti UK, od 2000 Universita Karlova, Fakulta humanitních studií, vědecko-pedagogický pracovník


1988-1993 zaměření na výzkum středoevropského města, česko-německé vztahy, výzkum kalendářů; od 1993 zejména národní a menšinové identity, Židé ve střední Evropě, antisemitismus, středoevropské město, v posledních letech i dějiny oboru etnologie (antropologie), časové rozpětí čtyřicátá léta 19. století až současnost


Výběr z knižních titulů:

 • Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase „návratu“ do Evropy (ed. s A. Stawarzem). Praha 2015.

 • Bílá místa ve výzkumu holokaustu (ed. s T. Jelínkem). Praha 2014.

 • Mýtus – „realita“ – identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti (ed. s D. Lutherem a P. Salnerem). Praha 2014.

 • Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu (ed. s R. Godulou-Węcławowicz). Praha 2013.

 • Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I, II (ed. s H. Noskovou a P. Bednaříkem). Praha 2013, 2014 (II. díl v ruštině a v angličtině). 

 • Cesty urbánní antropologie. Tradice - nové směry – identita (s M. Hrochem, P. Salnerem, K. Pauknerovou). Praha 2013. 

 • Mýtus – „realita“ – identita. Státní a národní metropole po první světové válce (ed. s M. Hrochem, H. Ch. Scheuem a Z. Jurkovou). Praha 2012.

 • Společnost českých zemí v evropských kontextech. České evropanství ve srovnávacích perspektivách (ed. s R. Godulou-Węcławowicz, M. Hrochem). Praha 2012.

 • Židovská menšina v Československu v letech 1956­1968. Od destalinizace k pražskému jaru (ed. s M. Pojarem). Praha 2011.

 • Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava 2010.

 • Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě (ed. s P. Salnerem, M. Ludvíkovou). Praha 2009.

 • Město, identita, paměť. Bratislava 2007.

 • Židovská menšina za druhé republiky (ed. s M. Pojarem a M. Zahradníkovou). Praha 2007.

 • The central European city as a space for dialogue? Examles Prague and Warsaw. Bratislava 2006.

 • Velké a malé českožidovské příběhy z doby intenzivní naděje. Bratislava 2005.

 • Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po hilsneriádě (ed. s P. Salnerem). Praha 2004.

 • Židovská menšina v Československu ve třicátých letech (ed. s M. Pojarem a M. Zahradníkovou). Praha 2004.

 • Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech (ed. s M. Zahradníkovou). Praha 2003.

 • Český sebevědomý sen a evropská realita. Reflexe Německa, Rakouska a českých Němců v české demokratické společnosti první republiky. Část II: 1933­1938. Praha 2002.

 • Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus. Praha 2000.


Podrobný přehled publikací

Ke stažení zdePoslední změna: 3. únor 2021 16:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám