doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

Kontakt a konzultační hodiny: viz SIS.


Vyučované kurzy: viz SIS.


Vzdělání a zaměstnání

 • 2008 Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, docentura pro obor hospodářských a sociálních dějin

 • 2000 Universita Karlova, Katedra historických věd Fakulty humanitních studií, vědecko-pedagogický pracovník

 • 1994 Akademie věd ČR, Ústav etnologie, kandidát historických věd;

 • 1993-2000 Institut základů vzdělanosti UK

 • 1988-1993 Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV (Ústav etnologie AV ČR)

  • 1991-1993 vědecký pracovník oddělení etnografie města

  • 1988-1991 vědecká aspirantura

  Zaměření na výzkum středoevropského města, česko-německé vztahy, výzkum kalendářů; od 1993 zejména národní a menšinové identity, Židé ve střední Evropě, antisemitismus, středoevropské město, v posledních letech i dějiny oboru etnologie (antropologie), časové rozpětí čtyřicátá léta 19. století až současnost

 • 1988 Universita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, národopis (doktorské studium etnologie a folkloristika), absolvovala s vyznamenáním, cena rektora


Odborné zájmy

 • Moderní a postmoderní středoevropské město

 • Národnostní a náboženské menšiny

 • Projevy intolerance a nacionalismu (zvláště antisemitismu)

 • Dějiny etnologie


Výběr z bibliografie

 • Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase „návratu“ do Evropy (ed. s A. Stawarzem). Praha 2015.

 • Bílá místa ve výzkumu holokaustu (ed. s T. Jelínkem). Praha 2014.

 • Mýtus – „realita“ – identita. Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti (ed. s D. Lutherem a P. Salnerem). Praha 2014.

 • Mýtus – „realita“ – identita. Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu (ed. s R. Godulou-Węcławowicz). Praha 2013.

 • Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I, II (ed. s H. Noskovou a P. Bednaříkem). Praha 2013, 2014 (II. díl v ruštině a v angličtině). 

 • Cesty urbánní antropologie. Tradice - nové směry – identita (s M. Hrochem, P. Salnerem, K. Pauknerovou). Praha 2013. 

 • Mýtus – „realita“ – identita. Státní a národní metropole po první světové válce (ed. s M. Hrochem, H. Ch. Scheuem a Z. Jurkovou). Praha 2012.

 • Společnost českých zemí v evropských kontextech. České evropanství ve srovnávacích perspektivách (ed. s R. Godulou-Węcławowicz, M. Hrochem). Praha 2012.

 • Židovská menšina v Československu v letech 1956­1968. Od destalinizace k pražskému jaru (ed. s M. Pojarem). Praha 2011.

 • Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava 2010.

 • Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě (ed. s P. Salnerem, M. Ludvíkovou). Praha 2009.

 • Město, identita, paměť. Bratislava 2007.

 • Židovská menšina za druhé republiky (ed. s M. Pojarem a M. Zahradníkovou). Praha 2007.

 • The central European city as a space for dialogue? Examles Prague and Warsaw. Bratislava 2006.

 • Velké a malé českožidovské příběhy z doby intenzivní naděje. Bratislava 2005.

 • Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po hilsneriádě (ed. s P. Salnerem). Praha 2004.

 • Židovská menšina v Československu ve třicátých letech (ed. s M. Pojarem a M. Zahradníkovou). Praha 2004.

 • Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech (ed. s M. Zahradníkovou). Praha 2003.

 • Český sebevědomý sen a evropská realita. Reflexe Německa, Rakouska a českých Němců v české demokratické společnosti první republiky. Část II: 1933­1938. Praha 2002.

 • Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus. Praha 2000.


Podrobná bibliografie

Ke stažení zde


Poslední změna: 11. prosinec 2022 17:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám