doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, PhD.


Oborové zaměření: teorie kreativity, analýza obrazu, obrazová stránka nových médií, výtvarné umění, výtvarná výchova


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:


Viz SIS.


Pracoviště

· UK FHS-Kreativní modul


Vzdělání a akademická kvalifikace

· 1974: Mgr., FF UK v Praze, výtvarná výchova – čeština; učitelé Miroslav Lamač a Zdeněk Sýkora


· 1985: PhDr., FF UK v Praze, výtvarná výchova


· 2007: Ph.D. - mediální studia, na FSV UK v Praze


· 2010: Doc. - výtvarná kultura, na UJEP Ústí n. Labem.


Přehled zaměstnání

1976 - 1977: gymnázium Dobříš, učitel


1977 - 1985: vedoucí městského kina Dobříš


1986 - 1991: Národní galerie Praha, samostatný odborný pracovník (od r. 1991 vedoucí oddělení vědeckých informací)


1991 - 1996: PedF UK Praha, katedra výtvarné výchovy


1996 - 2005: FAMU, Praha, nová média


1997 - 2000: FAVU Brno, ateliér médií


1993 - dosud: UK FHS, vědecko-pedagogický pracovník (plný úvazek od r. 1997)


2004 - dosud: VŠUP, Praha - externě


2011 - dosud: ZČU Plzeň, katedra výtvarné kultury FPe, částečný úvazek


Pedagogická činnost

Tvořivost jako proměna (HS,2,2,P) (ZS) Grafická komunikace na počítači (HS,2,2,S) (ZS,LS) Intermediální tvorba I, II. (HS,2,2,C) (ZS, LS) Tvorba interaktivních multimediálních aplikací (HS,2,2,S,P) (ZS,LS) Interaktivita v médiích I, II.(MKS,2,2,S) (ZS,LS) Diplomní seminář (HS,1,1,S) (ZS,LS) Gnoseologické aspekty vizuálních médií (HS,2,2,P) (LS) Relační malba (HS,2,2,P) (LS) Analýza vizuálních médií (HS,2,2,P) (ZS,LS)


Vědeckovýzkumná činnost

Účast na výzkumném záměru FHS "Antropologie lidské komunikace" - spoluřešitel úkolu Umělecké i mimoumělecké vizuální znaky v lidské komunikaci" (MSM 0021620843) v letech 2005-2011.


Vybrané publikace

Vančát, J., Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě. Karolinum Praha 2009, 246 str. ISBN 978-80-246-1625-4. Monografie využívající relačního základu strukturní analýzy k etapizaci vývoje vizuálního zobrazení.


Vančát, J., Sýkorová, L.; Zdeněk Sýkora, Grafika. Praha, Gallery, 2008.186 stran. ISBN 978-80-86990-36-1.


Vančát, J., Svět jako struktura, struktura jako obraz. In: Svět jako struktura, struktura jako obraz. 1. vyd. Klatovy: Galerie Klatovy/Klenová, 2003. od s. 11-18, 8 s. ISBN 80-85628-81-3. Katalog ke stejnojmenné výstavě, mapující českou výtvarnou tvorbu se strukturním základem od 60. let do současnosti.


Vančát, J., Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech. Praha: Sdružení MAC, 2002. ISBN 80-860-1590-4. Výklad pojetí výtvarného oboru v Rámcovém vzdělávacím programu.


Vančát, J., Tvorba vizuálního zobrazení. Karolinum Praha 2000, 168 str. ISBN 80-7148-975-8. Monografie zabývající se poznávacími a komunikačními aspekty vizuálního zobrazení a podílu výtvarného umění na jeho vzniku.


Významné samostatné výtvarné výstavy:

Vančát, J., Metastruktury. Interaktivní galerie Becherova vila, Galerie výtvarného umění Karlovy Vary, 4. září – 4. října 2015.

Vančát, J., Obrazy nás pozorují. Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum, 21. ledna – 27. února 2011. Kurátoři Vladimír Havlík a Matěj Smetana.

Vančát, J., Marcel. Místo autora. Galerie města Plzně, 2009. Kurátorka Lenka Lindaurová.

Vančát, J., Soubory / Files. Zámek Staré Hrady, 1992. Kurátorka Lenka Lindaurová.

Vančát, J., Struktury. Galerie Wroclawski Teatr Wspólczesny, Wroclav, 1989. Kurátor Malgorzata Wozniacka.Poslední změna: 20. červen 2018 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám