Ing. Petr Špecián, Ph.D.

Oborové zaměření: ekonomie a filosofie


Fenomenologická sociologie Alfreda Schütze a společenskovědní teorie rakouské ekonomické školy, problematika predikce v ekonomii, argumentační postupy ekonomů nebo ekonomie veřejné volby.


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Pracovní zkušenosti:


od 2013: odborný asistent, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

od 2013: odborný asistent, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická

2012–2013: asistent, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

2010–2013: vyučující, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická


Zahraniční stáže:


8–9/2014: Academy of Finland Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences (TINT), University of Helsinki

8–9/2013: Department of Economics, George Mason University, VA, USA

9/2012: Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind, University of Copenhagen

2009–2010: Program Erasmus, Bergische Universität Wuppertal


Odborné aktivity:


od 2011: spoluzakladatel a organizátor sdružení Společnost pro kognitivní vědu a filosofii (scsp.cognitivescience.cz)

2011–2014: pořádání Nicovských filosofických kolokvií pod záštitou Katedry filosofie NF VŠE


Vzdělání:


2010–2013: doktorské studium (Ekonomická teorie), Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická

2007–2011: Bc. (Studium humanitní vzdělanosti), Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, zakončeno s vyznamenáním

2007–2009: Ing. (Mezinárodní obchod; vedlejší specializace Filosofie), Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, zakončeno s vyznamenáním

2004–2007: Bc. (Mezinárodní obchod), Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická


Seznam publikací:


Špecián, Petr. 2015. “Potřebuje ekonomie psychologii?” Teorie vědy 2015, 37 (3): 279-301. ISSN 1210-0250.

URL: http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/264/331

Špecián, Petr. 2014. Phenomenology and Economics. Erasmus journal for philosophy and economics. 2014, 7 (1): 161-165. ISSN 1876-9098.

URL: http://ejpe.org/pdf/7-1-ts-2.pdf

Špecián, Petr. 2013. To the Interpretation of Spontaneous Order. E-logos: Electronic Journal for Philosophy. 2013, 20 (17). ISSN 1211-0442. ,

URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/specian13.pdf

Špecián, Petr. 2012. Svět a věda u Ludwiga von Misese. Esej o misesovské metafyzice. Filozofia. 2012, 67 (4): 335-346. ISSN 0046-385 X.

Špecián, Petr. 2012. Od Misese k Schutzovi. Otázka apriorismu v ekonomii. Politická ekonomie 2012, 60 (3): 395-410. ISSN 0032-3233.

Špecián, Petr. 2011. Alfred Schütz - od Husserla k Rakouské ekonomii. E-logos: Electronic Journal for Philosophy. 2011, 17 (9). ISSN 1211-0442.

URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=299.

Špecián, Petr. 2011. Weber a Schutz o lidském jednání. E-logos: Electronic Journal for Philosophy. 2011, 17 (14). ISSN 1211-0442.

URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=304.


Poslední změna: 20. červen 2016 16:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám