PhDr. Daniel Říha, Ph.D.

PhDr. Daniel Říha, Ph. D.


Oborové zaměření:


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:


Ph.D., obor Informační věda (ÚISK FF UK), 2002

PhDr., obor Informační věda (ÚISK FF UK), 2003

Mgr., obor INSK (ÚISK FF UK), 1998


Praxe:


HPP

1998 – dosud, Univerzita Karlova v Praze (od 1998 interní doktorand, od 2004 vědecký pracovník – FF UK, od 2005 odborný asistent FHS UK).

VPP

2015–dosud – Národní ústav duševního zdraví – NÚDZ (vědecký pracovník)

2010–2012 – Ředitel nakladatelství – Inter-Disciplinary Press, Oxford, Velká Británie


Projekty:


Člen týmu, NÚDZ. Grant GAČR 2016-2018, č. 16-18891S – Studium sexuálních variací.

Externí expertní konzultant (DPP) pro projekt MŠMT NAKI 1, č. DF12P01OVV026 – Jan Hus 1415 a 600 let poté, Husovo muzeum v Kostnici, 2012–2014.

Autor a výhradní řešitel – Vítězný projekt mezinárodní umělecké soutěže ´Kunst am Bau – NetArt´, organizované v roce 2004 státem Bádensko-Wuertemmbersko – Realizace a provoz Virtual 3-D Library for the University Library, University of Konstanz, SRN, 2004–2008.

Člen týmu, Kreativní modul FHS UK – v rámci výzkumného záměru FHS UK Antropologie komunikace a lidské adaptace, MSM 0021620843, podpořeného MŠMT. Účast na podprojektu - Umělecké a neumělecké znaky v lidské komunikaci, 2005–2011.

Navrhovatel za ČR – kolaborativní (PPP) grant mezi ČAV a DAAD, bilaterální projekt mezi FHS UK a Univerzitou Kostnice, SRN: Virtual Museum of Phototelegraphy, 2005–2006.

Navrhovatel a vedoucí týmu řešitelů: MŠMT, Rozvojový a transformační grant č. 331/2004 and č. 335/2005. Založení a akreditace oboru Nová média na ÚISK FF UK, následně hlavní editor úspěšné akreditační přihlášky, obor akreditován od roku 2006.


Další akademické, výzkumné a publikační aktivity:


2008–dosud. Vedoucí sekce Cyber Hub, Inter-Disciplinary.Net, Oxford, Velká Británie.

Projektový vedoucí a spoluorganizátor konferenční řady Videogame Cultures, Mansfield College, Oxford, Velká Británie, 2009–dosud.

2010–2012. Ředitel nakladatelství Inter-Disciplinary Press, Oxford, Velká Británie.

2010–2012. Hlavní editor řady At the Interface, Brill/Rodopi, Amsterdam/New York, 50 svazků.


Publikace:


Riha, D., Bartova, K., Binter, J. Use of Virtual Reality and Human-Computer Interface for Diagnostic and Treatment Purposes in Human Sexuality Research. In: HCI International DUXU 2016. Aaron Marcus (Ed.). LNCS, (Switzerland: SpringerInternational Publishing) 2016, v tisku.

Vancat, J., Riha, D. Visual Literacy as Systematic Competence in Visual Design and Production. In: Creating a Visual World. Elena Xeni (Ed.). (Oxford: Inter-Disciplinary Press), 2015, pp. 23–33.

Riha, D. Cutscenes in Computer Games as an Information System. In: HCI International DUXU 2014, Part II, Aaron Marcus (Ed.). LNCS 8518, (Switzerland: Springer International Publishing) 2014, pp. 661–668.

Webber, N. and D. Riha (Eds.): Exploring Videogames: Culture, Design and Identity. (Oxford: Inter-Disciplinary Press), 175 p., 2013. ISBN: 978-1-84888-240-9

Riha, D. (Ed.): Frontiers of Cyberspace. (Amsterdam and New York: Rodopi), 2012. 333 p. ISBN 978-90-420-3583-6.

Riha, D. Machinima, Creative Software and Education for Creativity. In: Cybercultures. Mediations of Community, Culture, Politics. Harris Breslow and Aris Mousoutzanis (Eds.). (Amsterdam and New York: Rodopi), 2012, pp. 31–43. ISBN 978-90-420-3578-2

Riha, D. and Vancat, J. Creative Uses of Machinima Platforms in Higher Education. In: Artech 2012: Crossing Digital Boundaries. Teresa Chambel, Alberto García Ariza, Gavin Perin (Eds.). (Faro: Grupo Português de Computação Gráfica and ARTECH International, 2012, pp. 325–328. ISBN 978-972-98464-7-2

Riha, D. and A. Maj (Eds.): Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. (Amsterdam and New York: Rodopi), 195 p., 2010. ISBN: 1-904710-55-7.

Riha, D. (Ed.): Videogame Cultures and the Future of Interactive Entertainment. (Oxford: Inter-Disciplinary Press), 121 p., 2010. ISBN: 978-1-84888-040-5

Riha, D. and A. Maj, (Eds.): The Real and the Virtual. (Oxford: Inter-Disciplinary Press), 202 p., 2009. ISBN: 978-1-84888-012-2

Riha, D. 3-D Virtual Library for the University of Konstanz. Univerzita Kostnice, SRN. Interaktivní 3-D rozhraní univerzitní knihovny.


Poslední změna: 20. červen 2016 16:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám