Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.

Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.


Oborové zaměření: teorie architektury

Odborně se zabývá filosofií a teorií architektury, zejména moderní a současnou architekturou a dále architekturou klasické tradice. Konkrétně například fenomenologicky orientovanými teoriemi, dekonstrukcí v architektuře, myšlením Rema Koolhaase a též dějinami teorie architektury. Mezi další badatelské zaměření patří města, jejich architektura a urbanismus a především jejich role v civilizaci. K dalším odborným zájmům patří architektonická kritika a fotografie.


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:

2003–2007 – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií (Praha)

bakalářské studium

obor: Studium humanitní vzdělanosti

bakalářská práce: Poutní místo Maria Loreto a proměny jeho existenciálních významů v průběhu času (vedoucí práce PhDr. Blanka Altová, Ph.D.)


2007–2009 – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií (Praha)

navazující magisterské studium

obor: Obecná antropologie – Integrální studium člověka

diplomová práce: Eldorádo versus Nový Jeruzalém – Proměna ideální podoby města pod tlakem evropské avantgardy (vedoucí práce Mgr. Cyril Říha, Ph.D.)


2009–2014 – Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitní studií (Praha)

prezenční doktorské studium 

obor: Antropologie – Filosofická antropologie

disertační práce: Jak nově myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a jeho kritická teorie architektury (školitel Mgr. Cyril Říha, Ph.D.)


Zaměstnání:

2014–dodnes: odborný asistent na FHS UK


Zahraniční stáže:

2012 – badatelský pobyt v Knihovně GSAPP na Kolumbijské univerzitě New York

2018 – badatelský pobyt v Knihovně GSAPP na Kolumbijské univerzitě New York


Vědecké projekty:

2015–2017 – člen Univerzitního výzkumného centru Centrum fenomenologických studií (UNCE 204009), FHS UK, hl. řešitel: doc. Aleš Novák, Ph.D.


Bibliografie:

J. Tourek, Myslet architekturu. Pozdní myšlení Petera Eisenmana a jeho kritická teorie architektury, Zlatý řez, Praha 2018.

J. Tourek (ed.), Jan Sokol, Nežít jen pro sebe, Malovaný kraj, Praha 2016


J. Tourek, Konflikt moderantismu s radikalismem v architektuře, in: Dějinnost, nadcivilizace a modernita. Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace, Praha 2009.

J. Tourek, Krátká úvaha o pokroku a architektuře, in: Evolvendi anthropologicae. Vývoj v antropologických perspektivách, Praha 2011.

J. Tourek, Regionální versus universální v oblasti architektury, in: Společnost českých zemí v evropských kontextech. České evropanství ve srovnávacích perspektivách, Praha 2012.

J. Tourek, Zakódovaná architektura Petera Eisenmana, in: Stavba, č. 1, 2012.

J. Tourek, Šedý a bílý přístup k architektuře, in: Stavba, č. 1, 2014

J. Tourek, Architektura jako inženýrství, inženýrství jako umění?, in: Stavba, č. 4, 2014

J. Tourek, Několik poznámek k fenomenologicky orientované teorii architektury Norberg‑Schulze, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, 2015Poslední změna: 18. listopad 2019 10:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám