Mgr. Josef Matoušek

Mgr. Josef Matoušek


Oborové zaměření: Husserlova fenomenologie a její kritické adaptace ve francouzském prostředí, francouzský existencialismus


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:


Vzdělání:


2009–2012 – Bc. na FHS UK Základy humanitní vzdělanosti. Bakalářská práce: Koncepce svobody a její etické důsledky v díle Alberta Camuse.

2012–2014 – Mgr. na FHS UK Německá a francouzská filosofie v Evropě (summa cum laude). Diplomová práce: Předreflexivní sebevztah vědomí a konstituce „Já“. Husserl a Sartre.

2014 –dodnes Ph.D. na FHS UK Německá a francouzská filosofie. Dizertační práce: Epoché as a guideline to subjectivity. On the extent of Husserl‘s methodological influence on Levinas and Sartre.


Zaměstnání:


2015-dodnes – vědecký pracovník na FHS UK (Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie (GAČR č. P401/15-10832S).


Zahraniční stáže:


11/08/2013 – 17/08/2013 – účast na letní škole „Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind“, Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

16/08/2014 – 22/08/2014 – účast na letní škole „Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind“, Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

26/09/2015 – 10/10/2015 – hostující badatel v Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen, Faculty of Humanities.


Účast v grantových výzkumech:


2015 – dodnes – Life and Environment. Phenomenological Relations between Subjectivity and Natural World (GAČR č. P401/15-10832S).


Publikace:


  • „The Look and the Face: Comparison of phenomenological approaches to encountering the other and its ethical consequences in the works of Sartre and Lévinas“, in Eikasia n. 66, 2015. ISSN 1885-5679. S. 403-414.

  • Překlad článku: James Mensch, "Erós a spravedlnost". in: Za hranicemi tváře. Levinas a socialita. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 2/2014. ed. Jan Bierhanzl a Karel Novotný. Filosofia (Praha, 2014). ISBN: 978-80-7007-428-2 .Str. 21-38.

  • Překlad článku: Caterina Di Fazio, "Pohyb a Touha. Od Machiavelliho a Hobbse k Merlau-Pontymu a Patočkovi". in: Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, ed. Martin Vrabec, Togga (Praha, 2014). ISBN: 978-80-7476-059-4. Str. 343-358.

  • „Nevolnost. Zpřístupnění nicoty jako konstitutivní prvek mezního stavu lidské existence“, in: Novák, A. (ed.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. ISBN: 978-80-7476-036-5. Praha: Togga, 2013, s. 205-211.


Poslední změna: 5. prosinec 2016 12:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám