• Aktuality

Aktuality

21. září 2023

Vítáme nové studující bakalářského studijního programu - dvě zářijové letní školy

Aby byl nástup do prvního ročníku bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti pro nastupující studenty a studentky co nejpříjemnější, pořádá FHS pravidelně letní školy – jednu v přírodě, druhou přímo v budově fakulty. První se konala od 11. do 13. září, druhá proběhla mezi 14. a 16. zářím, přičemž poslední den patřil studujícím distanční podoby programu. Letní škola v přírodě se uskutečnila ve Výcvikovém středisku UK v jihočeském Horním Poříčím a účastníci a účastnice měli možnost seznámit se v méně formálním prostředí s duchem fakulty, některými vyučujícími a vyslechnout si přednášky dotýkající se témat, které je čekají v jejich následném studiu. Letní škola v budově FHS kromě přivítání paní děkankou, doc. Věrou Sokolovou, M. A., Ph.D., studentstvu nabídla některé praktické informace, namátkou o studijním informačním systému, pravidlech studia a jeho průběhu, zahraničních pobytech nebo studentském životě na FHS.


Záznamy jednotlivých přednášek z letní školy jsou k dispozici on-line:


Studijní pravidla, průběh studia

Práce s elektronickými systémy fakulty

Úvod do studia humanitní vzdělanosti

Studium historických věd

Studium filosofie

Studium jazyků

Studium v zahraničí

Studentský život na FHS

Informace pro studující se znevýhodněním

Skupina pro AI při studiu

Studentské ambasadorky


Zároveň dáváme k dispozici powerpointové prezentace společenskovědního modulu.


Společenskovědní modul pro prezenční


Společenskovědní modul pro 1. ročník distančního studia


Společenskovědní modul pro 2. ročník distančního studia


Fotogalerie z obou letních škol jsou dostupné na webu FHS, na příslušné stránce.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám