• O programu

O programu

Co je Studium humanitní vzdělanosti?


Bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti (SHV) přináší studujícím základní znalosti jak v oblasti společenských věd (sociokulturní antropologie, psychologie, sociologie), tak v historii a filosofii. V těchto základních disciplínách sice neposkytuje znalosti a dovednosti v takovém rozsahu, v jakém je to možné v jedno- či dvouoborových studijních programech, nicméně náhradou za to učí rozumět těmto disciplínám v jejich vzájemných vztazích, a přináší tak studujícím nadhled, který je ve specializovaných studiích jen obtížné získat.


Tento program klade také důraz na rozvoj jazykových kompetencí, jeho nejvýraznějším rysem je ovšem do značné míry otevřený studijní plán, který ponechává široký prostor individuálním schopnostem a zájmům každého studenta. Vhodnou volbou z široké nabídky předmětů (vedle výše zmíněných také např. dějiny a teorie umění, ekonomie, ekologie, vizuální tvorba atd.) se studenti mohou v průběhu studia postupně zaměřovat a specializovat buď k navazujícímu magisterskému studiu v některém z příbuzných teoretických oborů, anebo k praktickému uplatnění.

Široká nabídka kurzů na bakalářském stupni je strukturována do pěti tzv. modulů, přičemž ke čtyřem z nich (filosofický, historický, společenskovědní, a modul jazyků a literatury) se váží povinné předměty a/nebo minimální počty kreditů z tzv. profilových povinně volitelných kurzů (tj. kurzů zajišťujících základní znalosti daného oboru či disciplíny), které je třeba splnit pro úspěšné absolvování studia.


Podmínkou úspěšného průchodu studiem je průběžné zohledňování dvou doplňujících se úloh. Na jedné straně je třeba zapisovat si povinně volitelné kurzy (a docházet na ně) s ohledem na nutnost splnit všechny studijní povinnosti (a seznamovat se tak se všemi páteřními disciplínami SHV), na druhé straně je však rovněž nezbytné zvolit si jednu z těchto disciplín (popř. některou z doplňujících) jako svou hlavní, v níž bude student či studentka psát závěrečnou bakalářskou práci.


Garant studijního programuMgr. Martin Vrabec, Ph.D.Poslední změna: 11. duben 2024 12:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám