• Studium
  • Prezenční a kombinované studium

Prezenční a kombinované studium

Prezenční studium

Prezenční forma studia = dříve denní forma – výuka může probíhat jakýkoliv všední den, dopoledne i odpoledne, student má povinnost navštěvovat povinné přednášky a semináře.


Prezenční studium


Studijní plán pro prezenční studium


Kontakt pro prezenční studium

Kontaktní informace


Kombinované studium

Studium, při němž student navštěvuje školu s nižší frekvencí než při prezenčním studiu; mnohdy probíhá formou blokové výuky; nahradilo tzv. dálkové studium. Studium v kombinované formě je kombinací prezenční a distanční formy studia, kdy prezenční složka je realizována zejména účastí na soustředěních, zkouškách, kolokviích či konzultacích.


Kombinované studium


Dopis pro uchazeče přijaté do 1. ročníku studia 2016/2017 ke stažení zde

Harmonogram kombinovaného studia v akademickém roce 2016/2017.


Průvodce kombinovaným studiem


Studijní plán pro kombinované studium


Kontakt pro kombinované studium

Koordinátor pro kombinované studium SHV: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.

e-mail


Další kontaktní informace


Změna formy studia

Formu studia – prezenční či kombinovanou – si nově přijatí studenti určí během svého zápisu do studia. Je nicméně možné následně změnit formu studia, ale pouze ve zkouškovém období před začátkem nového semestru. K tomu, abyste mohli změnit formu, musíte splňovat podmínky pro postup do dalšího studijního úseku/semestru. K žádosti o přestup stačí vyplnit "obecnou žádost", která je ke stažení v Moodle na Dokumentovém serveru  a poslat ji poštou nebo zanést osobně na studijní oddělení.


Poslední změna: 19. červenec 2016 12:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám