• O oboru

O oboru

Co je Studium humanitní vzdělanosti?

Tříletý vysokoškolský bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti na FHS UKTříletý vysokoškolský bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze představuje moderní typ vzdělání v humanitních a společenských vědách. Obor v prezenční a kombinované formě studia nabízí povinný základ ve filosofii, historii a společenských vědách a dále širokou nabídku přednášek a kurzů v těchto disciplínách, v oblasti praktické komunikace v cizích jazycích, v tvůrčí činnosti a v řadě aplikačních oblastí (ekonomie, management aj.). Výrazným rysem tohoto oboru je do značné míry otevřený studijní plán, který ponechává široký prostor individuálním schopnostem a zájmům každého studenta. Všichni studenti absolvují povinné předměty základních humanitních a společenskovědních oborů a souborné zkoušky v těchto oborech. Vhodnou volbou dalších předmětů a prostřednictvím programu kontrolované četby se student může v průběhu studia postupně zaměřovat a specializovat buď k dalšímu (navazujícímu magisterskému) studiu v některém z příbuzných teoretických oborů, anebo k praktickému uplatnění.

Garant oboru: doc. Ing. Karel Müller CSc.


Výhody

Obory a disciplíny

Přijímací zkoušky

Profil absolventa

Chcete tento obor studovat?


Výhody

Výhody


 • Moderní typ vzdělání v humanitních a společenských vědách

 • Vysokoškolský diplom nejstarší, nejprestižnější a největší české univerzity

 • Liberální forma studia

 • Důraz na rozvoj individuálních schopností a zájmů každého studenta

 • Solidní teoretická průprava i možnost praktického uplatnění


Nevěříte? Podívejte se, co o nás říkají samotní studenti nebo vyučující, anebo navštivte náš den otevřených dveří a přesvědče se o všech těchto výhodách sami! Budeme se na vás těšit.


Obory a disciplíny

V rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti budete mít možnost se seznámit a následně se odborně zaměřit na několik základních oborů a vědních disciplín: filosofii, historii, společenské vědy, cizí jazyky a další.

Obory a disciplíny


Ale není to ani zdaleka vše: kromě toho máme širokou nabídku volitelných kurzů i v jiných oborech. Podívejte se do Studijního informačního systému a přesvědčte se sami! Anebo se podívejte na některé přednášky on-line či také na to, jak vypadá naše výukové prostředí.


Přijímací zkoušky

Všechny potřebné informace o přijímacím řízení se můžete dozvědět v záložce Přijímací řízení.


Přijímací zkoušky


Profil absolventa

Absolvent oboru Studium humanitní vzdělanosti získá orientaci v řadě humanitních disciplín (filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii) a v jejich vzájemné provázanosti, dobrou praktickou znalost nejméně jednoho cizího jazyka včetně schopnosti odborného překladu, schopnost kritického myšlení a kultivovaný slovní a písemný projev.


Profil absolventaVelký důraz se klade především na pěstování samostatnosti, odpovědnosti a vlastní tvořivé práce, která umožní absolventům efektivně se dále vzdělávat a flexibilně se přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu práce. Absolvent získá předpoklady pro širokou sféru uplatnění, např. v oblasti státní správy a samosprávy, ve sféře neziskových organizací, ve vzdělávání, v oblasti výzkumných a badatelských aktivit různých institucí či při poskytování poradenství v prostoru multikulturní sféry a humanitně zaměřených institucí. Absolvent s převážně teoretickým zaměřením získá v průběhu studia kromě všeobecného humanitního základu odbornost v některé z výše zmíněných humanitních disciplín a bude adekvátně připraven k navazujícím magisterským studiím v řadě humanitních oborů. Absolvent s převážně aplikačním zaměřením se díky prakticky uplatnitelným dovednostem, jako je např. vytváření rešerší, editace a příprava textů, zpracovávání informací a tvorba firemních prezentací, uplatní v oblastech jako je public relation, reklama, média apod.


Možné sféry pracovního uplatnění

 • státní správa a samospráva

 • neziskové organizace

 • vzdělávání

 • výzkumné a badatelské aktivity různých institucí

 • poradenství v prostoru multikulturní sféry

 • public relation, reklama, média a další


Chcete tento obor studovat?

Zaujaly vás tyto informace a chtěli byste zjistit, jak se můžete přihlásit ke studiu oboru Studium humanitní vzdělanosti? Všechny potřebné informace zjistíte na těchto webových stránkách v sekci Přijímací řízení. Případně se na nás se svými dotazy můžete obrátit osobně: podívejte se pak prosím do sekce Kontakt.


Těšíme se na vás!


Poslední změna: 31. říjen 2016 14:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám