Ekonomie a aplikační dovednosti

Získání aplikačních dovednosti

Studium je v kvalifikačním modulu bakalářského studia zaměřeno na disciplíny, které pomohou absolventům se lépe uplatnit na trhu práce. Zde umožňujeme studentům získat kompetence v oblastech aplikačně ekonomických, práce s textem a obecně metodologické kompetence užitečné ve více oborech.


Ekonomie, management, marketing, účetnictví

V ekonomické větvi studenti se mohou seznámit se základy:


  • managementu a marketingu,

  • podnikové ekonomiky,

  • podnikatelského plánování a účetnictví.


Práce s textem

Ve větvi práce s textem studenti mohou rozvíjet schopnosti psaný (čtený) text myšlenkově uchopit a formálně předat čtenáři nebo posluchači, mohou se seznámit se základy redakční práce, studovat smysl rozhovoru a úskalí jeho přepisu, vnímat spojitost mezi znakem, jazykem a prostředím, učit se lepe porozumění čtenému odbornému textu.


Metodologie

V obecně metodologické větvi studenti mají možnost studovat přípravu www stránek, základy statistického zpracovaní dat (I a II), základy empirického sociologického výzkumu.


Praktické dovednosti a kvalifikace

Navíc modul disponuje kurzy, které podporuji studium studentů v teoretických oborech (např. Kontrolovaná četba) a pomáhají rozvinout dovednosti nezbytné pro přípravu bakalářské práce. Kurz Sport umožnuje studentům rozvíjet se také po fyzické stránce.


Poslední změna: 20. červen 2016 09:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám