Filosofie

Studium filosofie

Koncepce výuky filosofie na bakalářském stupni vychází z toho, že student zde musí filosofii studovat souběžně s ostatními obory (historie, společenské vědy, kreativita ad.) a v kontextu s nimi. Proto nastavení minimálního povinného základu vychází z předpokladu, že většina bakalářských studentů se neprofiluje ve filosofii. Na druhou stranu však nabízíme velké množství odborných filosofických kurzů, a to i v určité propedeutické struktuře odborných úvodů, které studentům umožňují profilovat své studium ve filosofii a posléze navázat magisterským studiem filosofie.


Výuka filosofie na bakalářském stupni tak má dvojí základní nasměrování:


  • Poskytuje určitý obecnější základ orientovaný na překračování k druhým oborům. Zde jde především o to zvládnout základní interpretační dovednosti, pochopit zvláštní povahu vědění a pravdivosti poznání v humanitních a historických vědách a naučit se kriticky ptát po umožňujících předpokladech poznání. Ve vztahu k dalším oborům nabízí filosofický modul řadu kurzů na pomezí např. filosofie a psychologie, filosofie a antropologie, filosofie a politologie, filosofie a logiky, filosofie a teorie literatury.

  • Soustřeďuje se na tradiční i aktuální filosofickou problematiku, a to ve škále od úvodních odborných kurzů na jedné straně až po vysoce specializované kurzy, jež vycházejí z aktuálního bádání učitelů. Tato škála kurzů vytváří i dostatečný základ pro přípravu na navazující magisterské studium filosofie, čemuž napomáhá i to, že bakalářské filosofické kurzy vedou učitelé, kteří souběžně učí i na magisterském a doktorském studiu filosofie (specializace Německá a francouzská filosofie, Filosofická antropologie, Aplikovaná etika).


Nabídka kurzů:

  • řada kurzů na pomezí např. filosofie a psychologie, filosofie a antropologie, filosofie a politologie, filosofie a logiky, filosofie a teorie literatury


Více informací o filosofické modulu naleznete zde.


Poslední změna: 9. listopad 2017 17:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám