Aktuální výzkumné projekty na kvalifikačním modulu

Projekt PERIF (2015-2017)


Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky


Projekt je financován z Czech-Norwegian Research Programme (CZ09), Norwegian Financial Mechanism 2009-2014


Základním badatelským zaměřením projektu „The Contribution of Higher Education Institutions to strengthen socio-economic development of Peripheral Regions in Norway and the Czech Republic” je poznat a vyhodnotit problematiku vzájemného aktivního ovlivňování a spolupráce regionů a v nich působících vysokých škol. Cílem je připravit implementační nástroj pro zlepšení uvedené spolupráce a dosáhnout tak co nejlepšího využití možností rozvoje regionů prostřednictvím jasně formulovaných potřeb vzhledem k vysokým školám (prostřednictvím výzkumu, vzdělávání i aktivit „třetí role“) a kulturně-humanitního působení regionů na rozvoj vysokých škol. Souvisejícím cílem je vytvoření pevných základů pro dlouhodobou spolupráci mezi různými aktéry v regionech a na vysokých školách.  Tento cíl vychází z přesvědčení, že spolupráce regionů a vysokých škol povede ke zvýšení kvality práce na obou stranách a zvýší kvalitu života v regionech.


Uvedená problematika bude v projektu předmětem výzkumu v periferních regionech v České republice a v Norsku a na vysokých školách, které v těchto regionech působí. Znamená to, že zásadní bude zaměření na eliminaci zaostávání a na rozvojové možnosti regionů i vysokých škol. Mezinárodní spolupráce, srovnávání a vyhodnocení představuje významnou inovaci v řešení této problematiky.


K řešení bude využito řady metod – od obsahové, sekundární a srovnávací analýzy, studia dokumentů, expertních vyjádření, práce focus groups, apod., přes kvalitativní výzkumy v terénu periferních regionů a vysokých škol, až po semináře, konference, externí recenzování a oponentury a soustavnou spolupráci uvnitř mezinárodního řešitelského týmu. Hlavním výsledkem bude praktická metodika (zpracovaná do uživatelského návodu pro Českou republiku i Norsko) pro podporu spolupráce mezi regiony a vysokými školami v ČR, Norsku. Dlouhodobým výsledkem bude vybudovaná síť českých a norských výzkumných pracovníků jako základu pro další spolupráci.


Poslední změna: 30. květen 2016 14:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám