Historie

Studium historie

Studium historie je v historickém modulu zaměřeno na vybrané problémy evropských dějin od starověku po soudobé dějiny. Jsou nabízena témata jak z oblasti politických, náboženských dějin, dějin přírodních věd a výtvarného umění, tak i hospodářských dějin a dějin obyvatelstva a rodiny. Cílem při tom je představit studentům:


 • historicko-vědní způsob pojednání těchto témat (různé směry historické vědy),

 • specifický ráz argumentace v dějepise, který se opírá o historické prameny,

 • porovnání této historicko-vědní metody s filosofickým, antropologickým či sociologickým přístupem.


Historie je povinnou součástí bakalářského studia a v tomto smyslu není pojata jako oborové studium historie. Avšak v rámci nabídky kurzů jsou k dispozici i takové semináře, které mají ambici seznámit studenty vedle dějepisného obsahu také s historicko-vědními badatelskými postupy, metodami dějepisné heuristiky, pramenné kritiky a interpretace. Případní zájemci jsou tak připravováni jak na to, aby mohli vypracovat dějepisně založenou bakalářskou práci, tak na studium v některém z návazných, dějepisně orientovaných, magisterských studiích (historická antropologie v rámci ISČ OA, OHSD, EKDD, popř. historické sociologie). Smyslem studia v rámci historického modulu tak není namemorovaná znalost "objektivních" historických faktů, nýbrž především schopnost kriticko-analyticky pracovat s dějepisným textem (popřípadě s texty či artefakty pramennými).


Témata kurzů:

 • politické dějiny

 • náboženské dějiny

 • dějiny přírodních věd

 • dějiny výtvarného umění

 • hospodářské dějiny

 • dějiny obyvatelstva a rodiny


Možnosti navazujících směrů studia:

 • historická antropologie

 • orální dějiny

 • kulturní a duchovní dějiny

 • historické sociologie


Více informací o historickém modulu najdete zde.


Poslední změna: 1. listopad 2017 10:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám