Kvalifikační modul

Úvod

Kvalifikační modul spadá společně s komunikativním a kreativním modulem do aplikačního segmentu bakalářského studia na Fakultě humanitních studii UK. Na rozdíl od teoretických modulů, jejichž hlavním cílem je vzdělávat studenta po teoretické stránce a připravit ho na psaní diplomové práce, je hlavním účelem kvalifikačního modulu vybavit studenta praktickými znalostmi a dovednostmi, které zvýší jeho šance na úspěšné uplatnění na trhu práce. Proto mají kurzy kvalifikačního modulu menší teoretický přesah a jsou orientovány spíše aplikačně.


Výuka

Nabídka kurzů

Aktuální výzkumné projekty na kvalifikačním modulu

Kontakt


Výuka

V kvalifikačním modulu se studenti mohou seznámit se základy managementu a marketingu (v kurzech Management a marketing a Management a marketing-seminář), podnikové ekonomiky a podnikatelského plánování (v kurzech Podniková ekonomika a podnikatelské plánování I a II.), účetnictví (v kurzech Účetnictví I a II.), přípravou www stránek, statistickým zpracováním dat nebo základy redakční práce ve stejnoměnných kurzech.


Výuka v kvalifikačním modulu


Modul navíc disponuje kurzy, které podporují studium v teoretických oborech (např. Kontrolovaná četba) a pomáhají rozvinout dovednosti nezbytné pro přípravu bakalářské práce (Příprava a zpracování empirického výzkumu I a II, Posilování jazykových a odborných kompetencí). Kurz Sport umožnuje studentům rozvíjet se také po fyzické stránce.


Pokud chtějí studenti během studia získat poznatky o postupech řešení vážných sociálních problémů a přístupech k nim, mají možnost je získat právě prostřednictvím kvalifikačního modulu.

Vzhledem k cílům a zaměření modulu není žádný z kurzů pro studenty povinný.


Oborové zaměření kurzů

  • základy managementu a marketingu

  • podniková ekonomika a podnikatelské plánování

  • účetnictví

  • příprava www stránek

  • statistické zpracování dat

  • základy redakční práce


Nabídka kurzů

Nabídku kurzů kvalifikačního modulu najdete v SIS.


Aktuální výzkumné projekty na kvalifikačním modulu

Viz výzkumné projekty na kvalifikačním modulu.


Kontakt

Ing. Inna Čábelková, Ph.D., vedoucí kvalifikačního modulu na FHS UK


vedoucí:

Ing. Inna Čábelková, Ph.D.


tel.: 251 080 327

Jinonice, místnost 6008


 Seznam zaměstnanců v SIS


Vyučující kvalifikačního modulu


Poslední změna: 24. červen 2016 10:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám