Kvalifikační modul

Na rozdíl od modulů, jejichž hlavním cílem je vzdělávat studenta po teoretické stránce a připravit ho na psaní diplomové práce, je hlavním účelem kvalifikačního modulu vybavit studenta praktickými znalostmi a dovednostmi, které zvýší jeho šance na úspěšné uplatnění na trhu práce. Proto mají kurzy kvalifikačního modulu zpravdila menší teoretický přesah a jsou orientovány spíše aplikačně.

Výuka

V předmětech nabízených kvalifikačním modulem se studenti mohou seznámit se základy humanitárního práva (kurz Aplikace mezinárodního humanitárního práva), podnikové ekonomiky a podnikatelského plánování (v kurzech Podniková ekonomika a podnikatelské plánování I a II.), účetnictví (v kurzech Účetnictví I a II.), statistickým zpracováním dat, základy redakční práce nebo antropologií handicapu ve stejnojmenných kurzech.

Pokud chtějí studenti během studia získat poznatky o postupech řešení vážných sociálních problémů a přístupech k nim, mají možnost je získat právě prostřednictvím kvalifikačního modulu.

Vzhledem k cílům a zaměření modulu není žádný z kurzů pro studenty povinný.


Oborové zaměření kurzů

  • právo ozbrojeného konfliktu

  • podniková ekonomika a podnikatelské plánování

  • účetnictví

  • antropologie handicapu

  • statistické zpracování dat

  • základy redakční práce


Nabídka kurzů

Nabídku kurzů kvalifikačního modulu najdete v SIS.


Kontakt

Ing. Inna Čábelková, Ph.D., vedoucí kvalifikačního modulu na FHS UK


vedoucí:

Ing. Inna Čábelková, Ph.D.


tel.: 251 080 327

Jinonice, místnost 6008


 Seznam zaměstnanců v SIS


Vyučující kvalifikačního modulu


Poslední změna: 8. březen 2019 01:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám