Ludmila M. Wladyniak, M.A., Ph.D.

Ludmila M. Wladyniak, M.A., Ph.D.


Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS.


Vyučované kurzy

Viz SIS.


Oborové zaměření

vizuální sociologie a vizuální výzkumné metody, kulturní sociologie, pohraničí a periferie, sociální vyloučení


Vzdělání

 • 10/2015–9/2019 – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha, Ph.D., sociologie

 • 10/2005–10/2010 – Univerzita Mikuláše Koperníka, Toruń, M.A., sociologie: sociologie kultury a sociální antropologie

 • 10/2006–06/2008 – Univerzita Mikuláše Koperníka, Toruń, B.A., anglická filologie: sociolingvistika


Zahraniční stáže

 • 2023 – Universität Graz, visiting lecturer

 • 2023 – Université de Montréal, visiting professor

 • 2018 – Centrum pro Studium Nacionalizmu, Central European University, Budapešť, stipendium Erasmus+

 • 2017 – Marie Jahoda Summer School, Universität Wien, stipendium

 • 2009–2010 – Université Nancy 2, Nancy, stipendium Erasmus+


Zaměstnání

 • od 2023 – garantka programu Liberal Arts & Humanities, FHS UK

 • od 2023 – postdoktorandka, Sociologický ústav AV ČR

 • od 2021 – výzkumnice, Centrum pro společenské otázky SPOT

 • od 10/2018 – odborná asistentka, Katedra sociologie, FHS UK


Výzkumná aktivita

Akademický výzkum

 • Společenské a politické důsledky prostorových nerovností ve středovýchodní Evropě, Weave, SOÚ AV ČR (2023-2025) – členka výzkumného tymu

 • Kulturní kapitál: legitimizační mechanismy a reprodukce kulturních hierarchií, GAČR (2019-2022) – členka výzkumného tymu

 • Paměť v pohraničí. Srovnávací studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice, GAUK 2016 (2016–2017) – hlavní řešitelka


Aplikovaný výzkum

 • Sociální, kulturní a ekonomicky kapitál studentu a studentek lékařských oborů (partner 3. LF UK) (2023), SPOT – hlavní výzkumnice

 • Socioekonomické podmínky zaměstnávaní v elektrotechnickém průmyslu v Česku (2021-2023) (partner - Electronics Watch), SPOT – hlavní výzkumnice

 • Mapování sociálního vyloučení v obci Dubí (partner MAS Cínovecko), SPOT – hlavní výzkumnice

 • Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů, TAČR 2018 (2019–2021), CESES FSV UK – členka výzkumného tymu

 • Dobrá práce v obci: Možnosti pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením na úrovni obce, Centrum pro společenské otázky SPOT (2017–2019) – hlavní výzkumnice


Publikace

 • Heřmanová, M., Lehečka, M., Špaček, O., Władyniak, L. (2023) Pravidla vkusu. Brno: Host

 • Frič, P., Vávra, M., Witz, P., Władyniak, L., Šmídová, M. (2023) Old Age Risk Management Variability in the Czech Republic, Journal of Aging & Social Policy.

 • Hejzlarová, E., Divíšek, T., Štěpánková Štýbrová, M., Trlifajová, L., Władyniak L. (2023) Zkoumání aktérů ve veřejněpolitickém výzkumu, in: Hejzlarová, E., Mouralová, M., Štěpánková Štýbrová, M. (eds.) Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít. Praha: Karolinum, s. 57-100.

 • Władyniak, L (2023) Gris avec une touche d’orange, Siggi. Le magazine de sociologie, No 6, 10-13. Montréal: L’Esprit libre.

 • Frič, P., Vávra, M., Witz, P., Władyniak, L., Šmídová, M. (2021) Stárneme strategicky? Stárnutí a příprava na něj. Praha: Centrum pro studium vysokého školství.

 • Frič, P., Vávra, M., Witz, P., Władyniak, L., Šmídová, M. (2020) Manuál přípravy na stáří pro občany. Praha: CESES FSV UK.

 • Władyniak, L. (2019) Facing the Past, Talking the Future. The Role of Collective Memory in the Ethnic, Cultural and Historical Borderland, Urban People 2/21, p. 181-201.

 • Władyniak, L., Trlifajova L., Kudrnacova, M. (2019) „Voni kvůli tomudle mě nikde nechtěli...“ Report z výzkumu: zkušenosti lidí dlouhodobě nezaměstnaných a příčiny jejich postavení na trhu práce.Praha: Centrum pro společenské otázky – SPOT.

 • Władyniak, L. (2018) A High Contrast Portrait. Representations of the Czech-German Borderland in the Selected Recent Czech Film and TV Productions,

  Iluminace 3/2018, p. 77- 93.

 • Władyniak, L. (2013) Mit powstania warszawskiego. Próba rekonstrukcji na podstawie wybranych tekstów kultury (The myth of Warsaw Rising. A reconstruction on the basis of the selected texts of culture), in: Andrzej Szpociński (ed.), ‘Przeszłość w dyskursie publicznym’. Warszawa 2013: Scholar/ ISP PAN, p. 57-84.


Poslední změna: 31. říjen 2023 08:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám