Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.

Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.


Oborové zaměření: filosofie (fenomenologie, filosofie M. Heideggera), statistika (analýza dat)


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vysokoškolské vzdělání:


Mgr., PedF UJEP (1995)

Ph.D., obor: Filosofie, UK PedF (2003)

Akademická stáž: Technische Universität Dresden - stipendium H. Quandta (10/2001–1/2002)


Pracovní zkušenosti v akademické či vědecké sféře:


1999–2000: IZV UK, asistent

2000–2002: CVVOE, vědecký pracovník

2002–dosud: UK FHS, odborný asistent


Výběr ze seznamu publikací:


Překlad přednášky: Martin Heidegger, Věda a zamyšlení, in: Martin Heidegger, Věda, technika a zamyšlení, Praha : oikúmené, 2004, s. 36-60, ISBN 80-7298-083-1.

Překlad přednášky: Martin Heidegger, Pojem času v historické vědě, in: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera, Praha: Togga, 2014, s. 29-40, ISBN 978-80-7476-047-1.

Jana Kružíková, Heideggerovo pojetí vědy, Praha: Togga, 2010, ISBN 978-80-8725-49-1.

Jana Kružíková, „Dvojí pojetí času v Heideggerově přednášce „Der Zeitbegriff in der Geschichtswissenschaft“ (1915)“, in: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera, Praha: Togga, 2014, s. 29-40, ISBN 978-80-7476-047-1.

Jana Kružíková, „Charakter, vznik a role vědeckých a teologických „základních pojmů“ v Heideggerových raných spisech“, in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV, Aleš Novák (ed.), Praha: Togga, 2014, s. 99-109, ISBN 978-80-7476-061-7.

Jana Kružíková, „Sekta tzv. izraelitů v severovýchodních Čechách“, in Zdeněk R. Nešpor (ed.), Čeští nekatolíci v 18. století, , Ústí nad Labem : Albis international, 2007, s. 191-206, ISBN 978-80-86971-27-8.

Jana Kružíková, „Myšlení vědeckého a filosofie vědy: Heidegger a Kuhn“, in: Vita activa, Vita contemplativa, Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám, Praha : Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, 2006. s. 207 - 214. ISBN 80-239-6980-3.

Jana Kružíková, „Mezi "Pryč od Říma!" a "Modem vivendi": z osudů katolické církve v Československu za První republiky“, in: Lidé města Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace, Praha : UK FHS, 2005, 17, 3, s. 84-92. ISSN 1212-8112.

Jana Kružíková, „Proměna Heideggerova pojetí vědy mezi spisy "Sein und Zeit" a "Wissenschaft und Besinnung"“, in: Lidé města, Praha : Sofis, 2003, 9, s. 142-146. ISSN 1212-8112. 2003.

Jana Kružíková, „Kam směřují humanitní vědy?“, in: Lidé města, Praha : Sofis, 2002, 1, 7, s. 11-17. ISSN 1212-8112. 2002.


Poslední změna: 10. září 2020 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám