Výběr kurzů

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2019/2020


A history of the "Third Reich" (1933-1945) II Domination, Occupation and War Economy

Kód předmětu: YBAJ154 Garant: Hanyš,M. + Vondráček,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
In this seminar we will analyze three key aspects of the history of Nazi Germany and the Second World War: Nazi domination, occupation and the war economy. We will focus on Nazi military expansion until 1945. In this context we will take closer look at the German war of annihilation (Vernichtungskrieg) and the Holocaust in the east. Although terror and mass murder played a key role in Nazi policy, we will also study how the Nazi policy differed in the east and west towards local populations and how this policy was connected to the war economy. The seminar will be strongly text-based. You will be asked to read one to two texts and answer in-depth questions at each session.

Aerobik A

Kód předmětu: YBKC165 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: út 14:00 - 15:00
Kurz probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako MIX, tj. zčásti jako cardio dance (choreografický aerobik), zčásti jako posilování (dynamické posilovací bloky + posilování na podložce). Cílem je převážnou část hodiny (75%) pracovat v režimu zvýšené metabolické (spalování tuků) a kardiovaskulární zátěže (trénink srdečně-cévního a dýchacího systému). V choreografické části hodiny vedle toho dochází k rozvíjení pohybové koordinace, kreativity a paměti, v posilovací části k tréninku svalové vytrvalosti.

Aerobik B

Kód předmětu: YBKC166 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 14:00 - 15:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurz probíhá formou praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako funkční silově-vytrvalostní trénink - Total Body Training (TBW).Důraz je kladen na kontinuální zátěž kardiovaskulárního systému a funkční posilování.

AJ - Advanced

Kód předmětu: YBEC010 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro středně pokročilé studenty zaměřený na všestranné rozvíjení jazykové kompetence, zejména na rozšiřování slovní zásoby a upevnění správných gramatických a komunikačních návyků. Jedním z cílů je také postupné odbourávání často se opakujících problémů a prohloubení přesnosti vyjadřování i porozumění. Kurs vyžaduje soustavnou práci v průběhu semestru, samostatnou a pravidelnou přípravu na hodiny i aktivní zapojení při hodinách na základě předběžné přípravy. Kurs je koncipován cyklicky, aby se vždy na začátku semestru mohli připojit i noví studenti.

AJ - Advanced II.

Kód předmětu: YBEC074 Garant: Johns,A. + Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Nově vypsaný kurs AJ - Advanced II. bude vyučovat Robert Warren. Jedná se o interaktivní angličtinu zaměřenou na rozvíjení komunikativní kompetence a celkové jazykové zdatnosti.

AJ - Advanced III.

Kód předmětu: YBEC075 Garant: Miller,S. + Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Students of Advanced English will be required to write a credit essay before the final exam at the end of the semester. The topic will be announced in class. The length will be about 500 words or more. The essay must follow the normal academic style of writing essays which will be explained in class or via email with specific directions. Plagiarism of any kind will not be tolerated. A maximum of two absences is allowed. Attendance is required in order to be able to take the final exam at the end of the semester.The students should be aware that the class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must remain in class for the entire 80 minutes. The class will finish on time every week so that the students will not be late for their next class.The students must begin to attend the class the first class after they register for the class.

AJ - Advanced IV.

Kód předmětu: YBEC076 Garant: Miller,S. + Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Students of Advanced English will be required to write a credit essay before the final exam at the end of the semester.The students should be aware that the class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must remain in class for the entire 80 minutes. The class will finish on time every week so that the students will not be late for their next class.The students must begin to attend the class the first class after they register for the classThe topic will be announced in class. The length will be about 500 words or more. The essay will need to follow academic style connected with essay writing which will be explained in class.Plagiarism of any kind on the essay will not be tolerated.Students are allowed to have two absences. Attendance is required in order to be able to take the final exam at the end of the semester.

AJ - Advanced V.

Kód předmětu: YBEC077 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 18:30 - 19:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz, který povede Nicholas Elstob, je určen pokročilým studentům se zájmem o moderní anglickou literaturu, kteří počítají s domácí přípravou. Základem budou texty současných autorů, na nichž budou prohlubovány jazykové kompetence.Podrobné informace budou předány na první hodině.

AJ - Advanced VI.

Kód předmětu: YBEC078 Garant: Johns,A. + Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost YAKVA (Jinonice)
The course, taught by A. Johns, aims to help undergraduate students to improve their proficiency in the English language. It will focus on their developing an academic level in English by helping them prepare for their exams and by managing the course duties. The skills that we will learn are commonly required at European or American universities and it is absolutely necessary to have good English communicating and writing skills to be successful in academia.

AJ - Intermediate

Kód předmětu: YBEC008 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: viz SIS
Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování, rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny. Student má možnost se zapsat do kurzu opakovaně během studia, protože obsah kurzu se mění.

AJ - Pre-Advanced

Kód předmětu: YBEC079 Garant: Partridge,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurz je určen pro středně pokročilé studenty, kteří potřebují rozhýbat své převážně pasivní znalosti. Rozmanité aktivity v kurzu, konverzační i písemné, předpokládají aktivní účast i přípravu na hodiny. Interaktivními metodami si studenti osvojí principy anglické syntaxe a gramatiku a systematicky si budou rozšiřovat slovní zásobu. Kurz povede Nicholas Elstob, jenž na první hodině bude specifikovat konkrétní požadavky a sylabus kurzu. Proto je třeba na této hodině být.

AJ - Pre-Proficiency

Kód předmětu: YBEC011 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurs pro pokročilé studenty, zaměřený zejména na problémové oblasti a rozšiřování slovní zásoby, rozvíjí všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení i psaní). Dosavadní orientaci v angličtině poskytuje systematickou jazykovou reflexi, a tím prohlubuje schopnost vyjadřovat se i rozumět s větší přesností. Zvláštní pozornost je věnována snaze co nejvíce angličtinu "vyčistit" od notoricky se opakujících chybných návyků. Dynamická interaktivní výuka při hodinách je doplňována systematickou domácí přípravou a prací s náročnějšími akademickými texty. Osou kurzu je učebnice, doplněná cvičebnicí rozvíjející probíranou látku (viz Povinná literatura), nicméně sylabus se průběžně zaměřuje na problémové oblasti, které se při práci odkrývají.

AJ - Upper-Advanced

Kód předmětu: YBEC080 Garant: Johns,A. + Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem tohoto kurzu je upevnit dosavadní znalosti angličtiny prostřednictvím diskusí na akademická témata, získat plynulost projevu, rozšířit si slovní zásobu a vylepšit výslovnost. Kurz chce posílit sebevědomí v angličtině pozitivní motivací a pružným přístupem. Součástí kurzu bude v rámci možností i úvod do psaní neformálních i akademických textů. Technika psaní odpovídá úrovni OCR (Oxford and Cambridge Board), která vyžaduje schopnost dobře postavit větu, správně členit odstavce, přesně formulovat úsudek, doložit ho argumenty i z napsaného vyvodit odpovídající závěr.

AJ - Upper-Intermediate

Kód předmětu: YBEC009 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro mírně až středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti.

AJ - Upper-Intermediate III.

Kód předmětu: YBEC081 Garant: Crawford,K. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti.

Analýza diskurzu: vybrané přístupy

Kód předmětu: YBSC042 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Jedná se o metodologický kurzu, v rámci kterého bude věnována pozornost jednomu z designů kvalitativního výzkumu analýze diskurzu. Konkrétně se studující budou mít možnost podrobněji seznámit s jednou ze škol diskurzivní analýzy a to s kritickou diskurzivní analýzou (KDA). V úvodu bude věnována pozornost teoretickým východisků KDA a dále pak metodologickým postupů KDA (podoba výzkumných otázek, výběr vzorku, analýza dat). Kurz bude vyučován formou seminářů, na kterých studující budou vedeni nejprve k přípravě vlastního výzkumného projektu s využitím KDA a později k analýze dat s využitím metod KDA. Na závěr samostatně vypracují zprávu se svého výzkumu.

Anglický gotický román

Kód předmětu: YBFC152 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs bude věnován základním rysům tzv. gothic fiction, zejména v Anglii. Romány, kterým se budeme věnovat, budou zahrnovat všechna základní klasická díla tohoto žánru (H. Walpole, C. Reeves, A. Radcliffe, M.G. Lewis, Ch. Maturin, M. Shelley aj.).Doporučená literatura:Velká většina rozebíraných děl vyšla v dobrých českých překladech v edici Anglický gotický román v nakladatelství Odeon v sedmdesátých letech. Jedná se o následující svazky:1. H.Walpole, Otrantský zámek/ C. Reeve, Starý anglický baron/ W. Beckford, Vathek/ A. Radcliffe, Sicilský román. Praha, Odeon 1970.2. M. G. Lewis, Mnich, Praha, Odeon 1971.3. A. Radcliffe, Záhady Udolfa, Praha, Odeon 1978 (dva svazky)4. Ch. Maturin, Poutník Melmoth, Praha, Odeon 1972.Dotkneme se též následujících titulů, dostupných v mnoha edicích v angličtině.A. Radcliffe, The Italien.A. Radcliffe, Romance from the Forest.M. Shelley, Frankestein.M. Shelley, Matilda.W. Godwin, Caleb Williams.Ze základní sekundární literatury lze doporučit:R. Kealey, The Romantic Novel in England, Harvard UP 1972.Požadavky k atestaci: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu, přečtení zadaných úryvků.

Anthropology of Ritual

Kód předmětu: YBA326 Garant: Seidlová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Studies of ritual continue to be of critical interest in anthropology. This course explores anthropological approaches to ritual as a universal feature of human social life. Attention will be given to key anthropological concepts (e.g. rites of passage, liminality, anti-structure, communitas, performative aspects of ritual). Although ritual is sometimes considered as primarily related to religion, the anthropological approach requires that ritual be situated not only in religious but also in secular contexts, such as: politics and power relations, the construction of social identities and boundaries, the reproduction and invention of 'tradition' or social memory practices, globalization, commodification etc. We will also problematize the dichotomy of sacred and secular while discussing practices of today’s individualized spirituality. Special focus will be paid to the negotiation of sound dimensions of ritual practice.Requirements: Minimum 500 words annotations of 8 assigned readings (except from the 1st week) uploaded in the moodle course page, here https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8610 AND a 10 min powerpoint presentation of a selected ethnographic case of a ritual performance interpreted with the help of theoretical concepts from mandatory readings.FOR MORE DETAILS SEE THE ATTACHED SYLLABUS 2020

Antropologie těla

Kód předmětu: YBSC058 Garant: Wolfová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: gender, tělo
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem tohoto kurzu je představit různé přístupy ke studiu těla a uvažování o těle v rámci sociokulturní antropologie a procvičit kritické čtení a rozumění odborným textům. Kurz je založený na četbě a následné diskusi textů z oblasti sociální, kulturní antropologie a kvalitativní sociologie. V rámci jednotlivých setkání jsou představeny základní koncepty z povinné četby, které jsou poté v rámci diskuse a cvičení aplikovány na konkrétní témata (porod, sexualita, nemoc ad.).

Aristotelés: Etika Níkomachova

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB052 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, etika
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Četba a komentář vybraných pasáží klasického díla filosofické etiky.

Aristoteles: O duši

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB046 Garant: Kružíková,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Náplní kurzu bude četba a interpretace Aristotelova spisu „O duši“. Kurz je též vhodný jako příprava na soubornou zkoušku z Filosofické antropologie.

Art, Architecture, and Propaganda under Socialism

Kód předmětu: YBAU022 Garant: Gibas,P. + Nyklová,B. + Králová,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 13:00, místnost YC2 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at: http://fhs.cuni.cz/FHS-239.html#3. The course aims to arm the students with a better understanding of both the socialist past materialized around them in the Czech Republic in the form of pieces of art, architecture, and urban planning, as well as in its less accessible forms, e.g. in films and propaganda.

Bohemian (Contemporary) Art in Global Philosophical Context

Kód předmětu: YBAJ165 Garant: Váša,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: st 16:00 - 17:30, místnost BLOK (Jinonice)
Kurz bude v rámci seminárních diskusí a četby vybraných krátkých esejů a pasáží sledovat dobrodružství otázky, která pronásledovala avantgardní umění od chvíle jeho vzniku a kterou bychom mohli formulovat následovně: pakliže má umění překračovat veškeré možné hranice, negovat veškerá světská omezení a být absolutně svobodným, není posledním pokušením takového umění vražda jakožto absolutně radikální umělecké dílo (jak tento motiv tematizoval Lars von Trier ve svém snímku The House that Jack Built, 2018)? Takový závěr je pochopitelně zcela absurdním: nicméně položení této otázky vede k tématům, která jsou i pro současné umění důležitá (vztah umění a života, politiky či veřejného prostoru, angažovanost umění apod.). Kurz bude založen na seminární práci s texty v přímé konfrontaci s uměním, o kterém tyto texty přímo či nepřímo vypovídají nebo se kterým se přinejmenším setkávají v rámci uchopování stejného problému. Kurz tedy probíhat výhradně "v terénu". V rámci jednotlivých diskusí navštívíme aktuální výstavy i stálé expozice Národní galerie, Muzea Kampa, Galerie hlavního města Prahy či DOX - Centrum současného umění. Zároveň využijeme nabídky aktuálních výstav menších pražských galerií současného umění. V tomto ohledu se zaměříme zejména na program Nadace a Centra pro současné umění, které nám zároveň zprostředkuje besedy s vystavujícími umělci, jejichž motivace a díla tak budeme moci diskutovat přímo s jejich autory. Co se samotných témat týče, budeme se věnovat otázkám jako jsou "vztah umění a politiky", "paradoxy avantgardy", "limity umění", "umění a svoboda", "myšlení obrazem", "kritický potenciál umění", "odcizení současného světa" atp. Výběr autorů, kterým se budeme věnovat: Adorno, Chalupecký, Ranciere, Danto... DŮLEŽITÁ INFORMACE: Výuka proběhne v angličtině. Vstup do galerie si studenti musí hradit sami: cena se pohybuje v rozmezí 20-60 Kč za 1 vstup. Jedná se každopádně o výrazně zlevněné vstupné, které v normálním případě dosahuje výše i několika set Kč. Místo srazu bude vždy upřesněno emailem, výstavy budeme navštěvovat v čase Středa 16:00 - 17:30. Prosím vezměte v úvahu, že ačkoliv samotná přednáška či diskuse zabere předepsaných 1 hod 20 min, návštěva může společně s cestou z univerzity a zpět (máte-li ještě nějaký večerní kurz) zabrat až dvě a půl hodiny.

Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBSC159 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je úvodní částí volného šestidílného cyklu. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).

CEE Economic Growth and Development

Kód předmětu: YBAU08 Garant: Kudashvili,N. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:30 - 19:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / čt 16:30 - 18:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html. Why are some countries poor and other countries rich? What are the factors of growth? What is the role of political and economic institutions in the development process? How can aid foster growth and development? This course aims to address these questions in view of the theory and empirics of economic growth.

Central Europe: Shaping a Modern Culture

Kód předmětu: YBAU009 Garant: Hříbek,T. + Králová,S. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:00 - 13:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course discusses the emergence of major modernist movements and ideas in the three Central European cities: Prague, Vienna and Budapest.

Cesty k postmoderní antropologii

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB022 Garant: Novotná,H.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Záměrem semináře je představit sociokulturní antropologii jako obor determinovaný a situovaný historickými, politickými a kulturními podmínkami. Zaměříme se proto na klíčové okamžiky proměn antropologického myšlení, tedy od počátků antropologie přes metodologický obrat a konstitutivní tradice anglosaské a francouzské antropologie k antropologii postkoloniální, postmoderní, reflexivní a kritické. Cílem semináře je ukotvit povahu současné antropologie a proniknout tak do současné epistemologie oboru. Kurz bude mít seminární povahu: kombinace výkladu, diskuze odborných textů a cvičení.

Cibulský seminář dějin evropského ducha VI.

Kód předmětu: YBQC120 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost BLOK (Jinonice)
Seminář je trochu jiný, než bývá obvyklé v dnešní akademické mašinérii - posedlé metodologií, jež zhusta nahrazuje chybějícího ducha, a formálními kritérii, jež zhusta nahrazují chybějící étos.Koná se o středečních večerech od půl sedmé v soukromé prostoře na Cibulkách (zhruba dvacet minut pěšky od fakulty), u mé knihovny, aby byly další nápomocné či inspirativní texty k ruce.Čteme důležité knihy, a to opravdu pomalu.

Cities in Civilization

Kód předmětu: YBH238 Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 8:00 - 9:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
In the course we are going to look at the role of cities (why we need cities, what they do and how they do it) through reading some key texts of 20th century dealing with history of cities. Every theme will be discussed in relation to the city of Prague and other capitals nearby (Berlin, Vienna...).We start with new classic Peter Hall’s “Cities in civilization”, than look at Spiro Kostof’s “The city shaped” and/or “City assembled”, than to Rem Koolhaas “Delirious New York” and last but not least at Lewis Mumford and his “City in history”.In these four books we will see not only their role in culture/civilisation and their outer and inner looks but also history of cities. Except for reading and discussing the texts there will also be prepared some pictorial presentation on cities we are going to discuss.This course is intended for English students. If you would like to enrol but the limit of students is full do not hesitate and let me know.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBFC124 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Comprehending the Holocaust

Kód předmětu: YBAU011 Garant: Plzák,M. + Králová,S. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.We will go through the rise and history of Christian anti-Judaism, its transformation into modern forms of anti-Semitism, we will discuss what is exceptional and what is normal about the Holocaust and define the role and responsibility of the individual in modern democracy. We will learn about the role of intellectuals during the Holocaust and discuss how good people can kill other people so easily. We will also try to understand the function of Nazi propaganda and its major themes. We will touch on the phenomenon of "denying the Holocaust", which is a modern form of anti-Semitism.

Consultation Seminar on Written Academic Assignments

Kód předmětu: YBJ122 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Consultations are designed to help students who are working on their written academic assignments. We focus on principles of composition and strategies enabling participants to independently improve their written English. Students are required to actively engage in work and provide evidence of steady advance in their writing. For details see the file above (Soubory).

Continent of Failed Hope”: Latin America from Cold War to the “Pink Tide” (1953-2006)

Kód předmětu: YBAJ156 Garant: Kalenda,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This module aims to present formative issues in modern history of the Latin American “continent”, beginning with the revolutions and counter-revolutions during the Cold War and culminating with the rise of new brand of left-wing populists, such as Hugo Chávez and Evo Morales. Combining political, social and cultural history, it is based on series of case studies from different Latin American countries that are presented both in their regional and wider global context.

Controversial Issues in Anthropology

Kód předmětu: YBAJ024 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course will introduce students to selected issues in sociocultural anthropology through the means of reading and interpretation of anthropological papers. It aims to develop critical anthropological thinking and interpretive skills. Each class will deal with one controversial issue in anthropology which remains unresolved. Each issue will be presented in two papers holding antagonist positions. Students will be expected to read both papers designated for each week in advance, before each class, and comprehend them to that extent to be able to discuss them in class.

Cornerstones of Western Culture: Homer, Vergil, Dante

Kód předmětu: YBAJ157 Garant: Kružík,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The bottom line of the seminar is to provide a hermeneutical introduction to the readings of the Homer’s Odyssey, Vergil’s Aeneis and Dante’s Divine Comedy. Traditionally, the good knowledge of these books used to be the corner stones of the culture and education in the West, however, they seem to be often obscure, over-complicated, strange and even bizarre to the mind of the modern man.The seminar especially focuses on an outline of the conceptions of the underworld and afterlife as can be found in these poets. The point of departure is the assumption there is essential unity and coherence of such vision thorough spiritual history of the West, nevertheless, there are also constant re-evaluations of the related concepts as divine justice, eternal punishment or mortal sin, founded in the metamorphosis of the relationship between the humans and gods. Beginning with the Homer’s Odyssey book XI., the emergence of the so-called moral religion can be observed, and gods become more and more involved in the human affairs and gradually ceased to be the splendid and exalted divine beings indifferent to the human categories of good and evil. Even profound change can be found in the book VI. of the Vergil’s Aenesis, and the process is finished in the catholic conception of Inferno and especially Purgatory, vividly described in the Dante’s Divine Comedy.

Czech (Pre-)Intermediate

Kód předmětu: YBAJ058 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L. + Švancarová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YAKVA (Jinonice) / pá 9:30 - 10:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurzy češtiny na FHS jsou určeny primárně studentům FHS, nikoli studentům z jiných fakult.Tento kurz navazuje na kurz Czech for Beginners, ale není podmínkou. Na začátku budeme opakovat, co jsme se naučili minulý semestr. Témata pro tento semestr jsou například Dům a byt, Lidské tělo, Cestování. V gramatice se zaměříme na procvičení sloves a deklinaci. Domácí úkoly jsou nedílnou součástí práce v kurzu. Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka)Docházka je povinná (min. 75%).

Czech Intermediate II.

Kód předmětu: YBAJ059 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L. + Švancarová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurzy češtiny na FHS jsou určeny primárně studentům FHS, nikoli studentům z jiných fakult. Kurz kombinuje docházku jednou týdně a e-learningovou část v rozsahu cca 80 minut týdně. Jedná se o navazující kurz na Czech Intermediate I (absolvování předchozího kurzu není podmínkou zápisu). Kurz NENÍ URČEN pro studenty na úrovni B2 a výše (např. studující na české vysoké škole v českém jazyce nebo ty, kteří již podobný kurz absolvovali jinde). Učebnice: ČESKY KROK ZA KROKEM 1 (http://eshop.czechstepbystep.cz/p/191/cesky-krok-za-krokem-1-anglicka). Docházka je povinná (min. 75%).

Czech Language Course (for Beginners)

Kód předmětu: YBAJ056 Garant: Převrátilová,S. + Švancarová,E. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) / pá 11:00 - 12:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
This course is designed for the students of Faculty of Humanities.It the spring semester, both full degree students as well as the Erasmus students can attend. In the fall semester, this coures is open primarily for the full degree students only.The aim of this course is to acquire basic language skills to deal with every-day life in the Czech Republic, including cultural awareness.

Česká a evropská religiozita 19. a 20. století II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB007 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, náboženství, česká národní identita
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Výklad náboženských dějin českých zemí v evropském kontextu ve 20. století, od první světové války až po odstranění státních zásahů do církevního života v 90. letech 20. století. Sledovány jsou sekularizační procesy a reakce na ně v rovině státně-církevních vztahů, vývoje církevních společenství a necírkevní religiozity.

Česká otázka v evropském kontextu II.

Kód předmětu: YBSC045 Garant: Havelka,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: česká národní identita
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V perspektivě dějin idejí a sociologie vědění se ukazují a analyzují sedimentované historické představy, používané legitimizační koncepty a ideologicky a emocionálně sedimentované představy o hlavních problémech českých dějin a jejich vztazích k Evropě.

Česká společnost a etnické skupiny

Kód předmětu: YBSC049 Garant: Moravcová,M. + Bittnerová,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: menšina, česká národní identita
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je koncipován jako metodologický. Je zaměřen na osvojení si dovedností spojených s etnografickým výzkumem a jeho výstupy. Tyto dovednosti budou rozvíjeny v rámci tématu postmigračních procesů a otázek pozice diaspor v rámci většinové společnosti ČR. Záměrem je sledovat vyjednávání pozice migrantů/příslušníků diaspory v rámci sociálních prostorů cílové země, resp. země původu, a to na základě dílčích témat, která se vztahují k životnímu stylu migrantů, konstrukce identit či vytváření sociálních sítí (např. rodinné vazby, bydlení, svátečnost a festivity, vztah k náboženství, vztah k zemi původu ad.). Kurz je založen na aktivní participaci studentů na výzkumu. Výstupem jsou jednak průběžné výstupy vázané na probíraná témata, jednak seminární práce, která právě dílčí výstupy propojí.

Česká společnost v rámci habsburské monarchie 19. století

Kód předmětu: YBHC132 Garant: Kozák,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška se zaměří na každodenní život české veřejnosti, žijící v rámci Rakousko-Uherska v 19. století. V rámci souboru přednášek se studenti a studentky dozví mnohé aspekty života české společnosti z kulturního, politického i pracovního hlediska. V rámci tématu bude prezentována česká veřejnost v popředí událostí od konce napoleonských válek, přes problematický a revoluční rok 1848 až po velké politické změny 90. let. Cílem kurzu je ukázat všechna úskalí života české veřejnosti v době plné neustálých politických změn, vědeckých a technických inovací, stejně jako tíživých sociálních a náboženských problémů.

České elity a národ v historické perspektivě

Kód předmětu: YBHC127 Garant: Korbel,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: česká národní identita
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz volně navazuje na předchozí kurz „Paměť a krajina“, jeho absolvování však není podmínkou. V rámci přednášek bude věnována pozornost jednotlivým typům elit a jejich historickému vývoji v českém prostředí na příkladu konkrétních vybraných historických osobností. Podle klasické definice budou elity rozděleny na tradiční (rodové, měšťanské, vojenské, církevní) a na moderní (občanské, národně-politické, profesní, podnikatelské, intelektuálně-vědecké). Dále budou představeny některé fenomény, které souvisí s problematikou elit (lokální a národní identita, zemská a dvorská šlechta, nobilitace, profesionalizace, městská samospráva, formování obecní samosprávy, sekularizace, formování politických stran ad.). Druhá rovina výkladu se zaměří na výklad a objasnění českého národního mýtu, opět z různých perspektiv. Kurz by měl být vhodný i pro přípravu k souborné zkoušce EDK, především pro výklad o formování moderního českého národa a bližšího osvětlení s ním spojených pojmů (vlast, národ, mýtus, identita ad.) v kontextu „dlouhého“ 19. století a „krátkého“ 20. století.

Československo 1939-47 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB014 Garant: Pešek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, česká národní identita
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška se zaměří na události, procesy a situace, které měly zásadní nebo dokonce zlomový charakter pro nacistické rozbití Československa, trauma II. republiky, roky nacistické okupace a poválečné rekonstrukce republiky, proměny české společnosti od počátku války až po komunistický puč. Tematizován je stát i jeho multinacionální společnost. Cílem kursu je ukázat mezinárodní dimenzi, podmíněnost a kontext těchto momentů a zároveň objasnit, proč jsou tyto události a jejich průběh v českém i zahraničním dějepisectví líčeny nejednou diametrálně odlišně.

Četba a interpretace významných textů západní tradice – Homér

Kód předmětu: YBFC151 Garant: Kružík,J. + Holeček,T. + Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kurs proběhne blokově ve dnech 12. 2. 2019 - 14. 2. 2019 vždy od 10:00 – 17:00 v Jinonicích a to v těchto učebnách:středa 12.2.2020 10.00-17.00 1036 čtvrtek 13.2.2020 10.00-17.00 1036 pátek 14.2.2020 10.00-17.00 1037 Cílem cyklu seminářů je představit a následně přivést studenty bakalářského studia k poučené četbě základních textů západní duchovní tradice (jako jsou Starý a Nový zákon, Epos o Gilgamešovi, Homérovy eposy, Hésiodova Theogonie, ale též i Dantova Božská komedie či dílo Miltonovo, Goetheho a dalších), jejichž adekvátní znalost je začasté podmínkou sine qua non pro porozumění primárně filosofických textům ale též i pro celkovou kulturní orientaci humanitního vzdělance. Metoda kursu je primárně hermeneutická, kdy umění intepretace odemyká duchovní a mentální svět, který je nám v jistém ohledu blízký, jelikož z něho náš svět vychází, ovšem který je zároveň dějinně, nábožensky i kulturně cizí, vzdálený, a v mnoha ohledech principiálně odlišný; současné podržení obého pak umožňuje zahlédnout nesamozřejmost a nedefinitivnost světa našeho, a lépe porozumět údělu člověka Západu, to jest svému vlastnímu údělu.

Četba staroseverských textů pro pokročilé

Kód předmětu: YBEC085 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz navazuje na předchozí četbu a vyžaduje tedy znalost základů staroseverské gramatiky. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Četba staroseverských textů pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBEC018 Garant: Novotná,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz nepředpokládá znalost žádného skandinávského jazyka, během četby staroseverských textů budou probírány jednotlivé gramatické kategorie. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Četba textů z estetiky 20. století

Kód předmětu: YBFC153 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude věnován četbě a diskusi kratších textů z estetiky 20. století (Danto, Bullough, Beardsley ad.). Hlavními tématy budou ontologie uměleckého díla a otázka "co je umění?".Literatura:Kulka, T., Ciporanov, D. (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století, Pavel Mervart 2011.Zahrádka, P.(ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky, Barrister & Principal 2011.Bullough, E., "'Psychická distance' jako faktor umění a estetický princip", Estetika 32, 1995, s. 10-30.

Čínština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC019 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: viz SIS
Kurs Čínština pro mírně pokročilé II. je pokračováním kurzu Čínština pro mírně pokročilé I. Budeme se v něm seznamovat s obtížnějšími gramatickými jevy a procvičovat konverzační témata. Klasická náplň výuky bude příležitostně doplňována o četbu čínských článků.

Čínština pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC017 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: viz SIS
Jedná se o navazující kurs, jenž je určen studentům, kteří prošli zimním semestrem Čínštiny pro začátečníky. Náplní tohoto kursu bude studium dalších lekcí učebnice se slovní zásobou z běžných okruhů a složitějšími gramatickými strukturami. Kurs probíhá 2x týdně.

Čítárna

Kód předmětu: YBEC088 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyková kultura
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je věnován analytické, komentované četbě vybraných textů z české esejistiky 20. století.Pozornost se zaměřuje na jazykovou výstavbu textu, se zvláštním důrazem na slovosled a větný rytmus.Rytmická struktura textu vynikne teprve při hlasité četbě, kdy se jazykový projev stává předmětem smyslového vnímání.Estetická stránka textu je dána jeho jazykovou výstavbou. Základním tvárným prostředkem rytmickým je slovosled, který též určuje intonační (zvukovou) linii větnou - což se všechno v grafické podobě textu zajímavě promítá do interpunkce (kromě čárek tu hrají význačnou roli středníky, pomlčky a dvojtečky).Tyto rozmanité strukturní momenty budeme při četbě textu evidovat, registrovat a podle potřeby pak systematicky analyzovat.

Člověk, náboženství a společnost (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB025K Garant: Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, náboženství
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, náboženských kořenů evropské tradice, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce, vztahu náboženských forem ke způsobu života v různých epochách.

David Hume Seminar

Kód předmětu: YBF224 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Course is designed not only for students interested in Hume studies and history of the British philosophy but for everyone who would like to write an essay in Philosophy. Hume´s mastery in essay writing is well known and established fact. Therefore a student is free to make a choice to write an essay in Hume studies and history of the British philosophy (inspired by seminar programme) or write an independent 2000 words essay and attend at least three face-to-face tutorials checking her/his progress in essay writing.Course main focus in Winter semester 2015/16 are the beginnigs of Hume´s philosophy, Summer semester 2015/16 is designed to read and discuss Book 1 of Hume´s A Tratise of Human Nature.

Dějiny každodennosti II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB040 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Problematika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do sociálního prostředí šlechtického dvora a města ve středověku. Pozornost je rovněžvěnována problematice cestování a mentalit. Výklad je doplněn ukázkami písemných, hmotných a ikonografických pramenů. Kurz navazuje na předchozí Dějiny každodennosti I.

Dějiny knižní kultury ve středověku

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB045 Garant: Suchý,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Soubor přednášek podává přehled dějin středověké knihy v širších kulturních a politických souvislostech. Důraz je kladen nejen na vznik rukopisného kodexu (výroba pergamenu a papíru, knižní vazba, písmo), ale i na roli knihy v rámci různých sociálních prostředí (kláštery, kostely, university, města, panovnické dvory, etc.).

Dějiny kosmologie - kombinovaná forma

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB019K Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz přibližuje vývoj názorů na podobu a uspořádání vesmíru od nejstarších dob až do radikální proměny kosmologického myšlení v 16. a 17. století s důrazem právě na dobu zrodu moderní vědy, tzv. kopernikánskou revoluci. Vedle výkladu vychází především z individuální četby renesančních kosmologických a astronomických textů (Koperník, Bruno, Galilei).

Dějiny peněz

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB033 Garant: Zaoral,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, raný novověk, středověk
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz seznamuje prostřednictvím numismatických artefaktů s peněžně hospodářským vývojem od antiky posoučasnost se zvláštním zřetelem k dějinám peněz v českých zemích. Analýza mincí, mincovních depotů aširších nálezových okolností má ozřejmit význam numismatiky pro studium fiskální politiky, měnových krizí,cen a mezd, úvěru a lichvy, dluhů a půjček, obchodu a bankovnictví. Kurz je vhodný pro zájemce ohospodářské a sociální dějiny.

Dějiny rodiny v evropské společnosti II.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB018 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk, rodina
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurs rozvíjí a prohlubuje poznatky, získané v rámci kursu Dějiny rodiny I. Zaměřuje se zejména na otázku dostupnosti sňatku jako zásadního předpokladu populačního růstu v tradiční společnosti a snaží se postihnout všechny faktory, které dostupnost sňatku podstatně ovlivňovaly (protoindustrializace, míra ilegitimity, šance ovdovělých osob na další sňatek, administrativní překážky sňatku). Ze zorného pole historicko-antropologického představuje téma rodinných a životních cyklů v tradiční venkovské společnosti a charakterizuje jednotlivé fáze životního cyklu. Na závěr kurs pojednává o procesu přechodu od tradiční rodiny k moderní rodině současné a o proměně reprodukčního procesu v průběhu 19. století.

Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář

Kód předmětu: YBFC149 Garant: Holeček,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Pomoc s četbou a interpretace klasického textu, užitečného ke zkoušce Úvod do filosofie.Konzultační seminář Descartes: Pravidla pro vedení rozumu - konzultační seminář - YBFC149 bude v LS probíhat takto:1. Vypracujte shrnutí prvních 11 kapitol spisu Pravidla pro vedení rozumu v rozsahu asi 4 normostrany. Tento text mi pošlete mailem do konce dubna.2. Pak přijďte na konzultaci. Buď na setkání Kombinovaného studia (18. 4. 2020, So 15:00 - 16:20), nebo v konzultačních hodinách. Dostanete připomínky a případně pokyny k přepracování.Naskenovaný text je v SIS pro zapsané k dispozici, abyste jej nemuseli hledat.

Digitální obraz

Kód předmětu: YBKC187 Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média, výtvarné umění
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz nabízí možnost seznámit se s programem Processing, který propojuje tvořivé výtvarné přístupy s programovacími schopnostmi. Získání základních dovedností při práci s programovacím jazykem může vést k základům obecného pochopení vztahu tvořivé práce a počítačů.

Digitální umění a nová média II.

Kód předmětu: YBKC184 Garant: Svoboda,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média, teorie umění
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Volné pokračování kurzu Digitální umění a nová média I. bude zaměřeno méně popisně a historiograficky, zato více problémově. Pokud předcházející kurz mapoval obsah "umění elektronického věku" (Popper, Wands), snaží se tento kurz spíše formou semináře diskutovat úspěchy a problémy uměleckých děl "digitálního umění a umění nových médií". Jde o témata "otevřenosti", "novosti", "interaktivnosti", "emergence", "imerze", "nové společenské angažovanosti", "hybridnosti", "mazání mezí stroj-člověk nebo stroj-organismus", atd. Souběžně bude kurz pátrat po osudu uměleckých prognóz a extrapolovat vývojové tendence umění nových médií.

Diplomní seminář historického modulu

Kód předmětu: YBH040 Garant: Pražáková Seligová,M. + Horský,J. + Himl,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů Historického modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k antropologickým a etnologickým tématům

Kód předmětu: YBA057 Garant: Novotná,H. + Skripnik,O. + Bittnerová,D.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k ekonomickým tématům

Kód předmětu: YBA058 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce. Doporučená literaturaPlíva, Z., Drábková, J., Koprnický, J., & Petržílka, L. (2019). Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací.Hubík, S. (2006). Hypotéza: metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta.Bailey, S. (2014). Academic writing: A handbook for international students. Routledge.Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum Press.HENDL, J. (2006). Přehled statistických metod. Praha. Portál.

Diplomní seminář k etnomuzikologickým tématům

Kód předmětu: YBA019 Garant: Jurková,Z. + Seidlová,V. + Skořepová,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k genderovým a kulturologickým tématům

Kód předmětu: YBA059 Garant: Pavlík,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k politologickým tématům

Kód předmětu: YBAD109ZI Garant: Skovajsa,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Seminář pouze pro studenty, kterým vyučující vede diplomovou (bakalářskou či magisterskou) práci v oblasti politologie. Studenti se dozví, jak má vypadat diplomová práce a její jednotlivé části, jakým způsobem odkazovat, uvádět literaturu a podobně. Zároveň zde probíhají individuální konzultace, a to v (případné) přítomnosti ostatních. Velmi cenná je rovněž výměna zkušeností a informací mezi studenty navzájem.

Diplomní seminář k psychologickým tématům

Kód předmětu: YBA062 Garant: Richterová,E. + Lindová,J. + Klapilová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci pod vedením některé z vyučujících a pravidelně svou práci s vyučující konzultují. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího. V případě většího počtu zapsaných studentů probíhají setkání po dohodě s vyučující ve zvláštních termínech. Frekvence setkání tak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k sociologickým tématům

Kód předmětu: YBA060 Garant: Müller,K. + Prudký,L. + Havelka,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář komunikativního modulu

Kód předmětu: YBJ063 Garant: Hvorecká,I. + Císařovská,L. + Horáček,F.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů komunikativního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář kvalifikačního modulu

Kód předmětu: YBQ003 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů kvalifikačního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Economics of Transition

Kód předmětu: YBAU005 Garant: Semerák,V. + Skladanová,N. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 16:00 - 17:30, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / čt 14:30 - 16:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The course deals with main economic issues related to transition from centrally-planned economies of the Soviet bloc, Yugoslavia, and China to market economies. Compared to other similar courses, this course will be less descriptive and more analytical; we will use economic models and results of econometric studies where appropriate.

Ekonomie veřejného sektoru

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB041 Garant: Špecián,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Rozsáhlý veřejný sektor, který poskytuje řadu základních statků a služeb, přerozděluje příjmy a reguluje aktivity soukromých subjektů, je charakteristický pro všechny rozvinuté ekonomiky. Kurz se zaměří na důvody jeho existence, analýzu mechanismů jeho fungování i problematiku kolektivního rozhodování, které je pro něj charakteristické. Budeme rovněž diskutovat, nakolik může využití poznatků ekonomie veřejného sektoru přispět k řešení palčivých společenských problémů dotýkajících se například rozmachu autoritářského populismu, nebo hrozby klimatických změn.

Environmental Economics in the Central European Context

Kód předmětu: YBAU036 Garant: Krajčová,J. + Skladanová,N. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 19:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The aim of this course is to introduce students to some basic economic principles and theories explaining environmental issues and problems today and to explore existing policies at the national, international, and global level.

Essential Readings in Continental Philosophy

Kód předmětu: YBAJ158 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course has a seminar form and requires a lot of reading and active involvement from its participants. During the semester, we will go through selected parts of the crucial texts of modern philosophy authored by Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir and Michel Foucault.

Essentials of Academic Writing in English

Kód předmětu: YBEC089 Garant: Warren,R. + Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This is a process writing course which will focus on the process for writing an argumentative essay. The course will follow the writing process(introduction, main body and conclusion, academic style of writing) through a step-by-step process by having the students spend the entire semester writing a long essay that will have to be at least 1000 words. The students should choose their argumentative essay topic very carefully before the class begins since they will be responsible for arguing the topic through the use of critical thinking. The essay will also include some research so it cannot be based purely on the student's experience or opinion. The course could be considered beginning preparation towards giving the students the skills and experience to write an argumentative essay. These skills could be applied towards writing their bachelor work later in their academic career. The focus of the course will be developing the persuasive context of the essay that the students will write as a final assignment. The students who apply for the course should be advanced-level writers since there will not be enough time to develop their grammatical proficiency. There are weekly assignments. These assignments will have to be printed out and turned in on time. No excuses for late work will be accepted. It should also be stressed that there is absolutely no tolerance for plagiarism of any kind. There is an attendance requirement of 80%. Illness also counts as an absence. The class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must stay in class the entire 80 minutes. The class will finish on time so that the students are not late for their next class. The students must begin attending the class the next class after the student registers. Study worksheets will be provided in class.

Etapy architektonické moderny

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB028 Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, architektura
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Jednotlivé hodiny sledují předpoklady zrodu moderní architektury, její vývoj, cestu ke konečnému ocenění, zároveň však také k jejímu opuštění či „překonání“ (otázka postmoderní architektury a architektury naší současnosti). Více než na faktografii se důraz klade na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderní architektury a jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století. Rozsah semestrálního kurzu neumožní probrat téma zcela systematicky, proto se zaměří na nejdůležitější momenty této problematiky.

Etika II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB027 Garant: Synek,S.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz přináší základní vzhled do vybraných otázek a témat tzv. praktické filosofie, jak se ustavily v tradici západního myšlení od antiky po současnost.

European Integration and Politics of Belonging in Europe

Kód předmětu: YBAU034 Garant: Najšlová,L. + Králová,S. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 13:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course covers the main political, social, cultural, and economic factors which conditioned and accompanied post-war European integration. It invites students to critically rethink what the motivations were behind European integration at its emergence and how they have been changing up until the present.

European-American Relations in the 21st Century

Kód předmětu: YBAU017 Garant: Zieleniec,J. + Králová,S. + Skladanová,N.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 10:30 - 12:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / st 13:30 - 15:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course explores the history and the current state of political, economic and culturalrelations between the United States and Europe.

Evoluční psychologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB035K Garant: Bártová,K.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Evoluční psychologie je mladá a v současné době velmi populární disciplína na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování. Studenti budou seznámeni se základními směry v tomto oboru, přičemž důraz bude kladen na témata, jejichž výzkum probíhá také na naší fakultě. Skupinu přednášejících budou tvořit specialisté na lidské partnerské a sexuální chování, vzhled a atraktivitu, socialitu, ontogenezi, vyjadřování emocí, komunikaci, teorie konfliktů a spolupráce, problematiku životního prostředí člověka, organizaci lidské mysli a další oblasti.

Evropská literární kultura II. - Zakládání Evropy ve středověké a renesanční literatuře

Kód předmětu: YBQC037 Garant: Putna,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura, středověk
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Druhá část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). Druhý semestr je věnován středověku a renesanci.

Extracurricular Internship

Kód předmětu: YBAJ166 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kredity se udělují na základě žádosti a potvrzení o praxi. Udělení kreditů není nárokové. Doporučuje se konzultovat adekvátnost praxe před jejím začátkem.

Film as a Mirror of History, Ideology, and Individual Freedom

Kód předmětu: YBAU020 Garant: Brdečková,T. + Králová,S. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:00 - 18:00, místnost YC117 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This lively and original course is open to students who have an interest in studying the social and political transition in Central Europe through an understanding of its cinema. This is not a traditional film course: We will focus on the films’ social, political and historical contexts.

Filosofická antropologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025 Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická antropologie II. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB025K Garant: Novák,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice s důrazem na moderní tradici od 2. poloviny 19. století do současnosti. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická cvičení

Kód předmětu: YBFC144 Garant: Murgaš,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz funguje jako praktická cvičení v interpretaci a osvojování znalosti filosofických textů, v diskusi a disputaci filosofických problémů, ve vypracování vlastního stanoviska nebo textu a v jeho prezentaci. Navazuje na filosofický proseminář a jeho cílem je opakovaný trénink schopnosti zacházet s texty, filosofickými problémy i se sebou samým při filosofickém výkonu. Je tak určen spíše mírně a středně pokročilým studentům, kteří se cvičit potřebují. Látkou kurzu jsou zčásti vybrané pasáže a z části delší souvislý text z materiálů vhodných k povinným zkouškám.

Filosofie a sémiotika gesta

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB043 Garant: Fulka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Nástin dějin uvažování o problematice gestikulace v dějinách západního myšlení od Platóna po Merleau-Pontyho s přesahy do psychologie, lingvistiky a rétoriky.Doporučená literatura (dostupná v českých překladech nebo v angličtině):Platon, Kratylos.Lucretius, O přírodě.Sv. Augustin, O učiteli, O velikosti duše.Hobbes, T., Leviathan.Condillac, E. B., Esej o původu lidského poznání.Diderot, D., Dopis o hluchoněmých.Desloges, P., A Deaf Person’s Observations about An Elementary Course of Education for the Deaf, in: H. Lane (ed.), The Deaf Experience. Classics in Language and Education, Wahington, Gallaudet University Press 2006Mallery, G., Sign Language among North-American Indians Compared to That Among Other People and Deaf-Mutes (1882), Mouton, Hague 1972Itard, J.-M., Report on the Progress of Victor of Aveyron (1806), in: L. Malson, Wolf Children, London 1972Merleau-Ponty, M., Fenomenologie vnímání.Podmínky atestace: docházka, aktivní účast v diskusní části kursu.

Filosofie pozdního novověku - Hegel, Marx

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB018 Garant: Chavalka,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs bude zaměřen na vrcholné postavy německého dialektického myšlení, tedy Hegela a Marxe, a na jejich specifickou recepci v 19. i 20. století. Důraz bude kladen na změnu obrazu člověka, která mezi těmito autory probíhá. Jako přechod umožňující konfrontaci poslouží Ludwig Feuerbach.

Filosofie raného novověku - britský empirismus

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB014 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Přednáška uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, který je však pojat šířeji než jako sledování realizačních podob této svébytné epistemologické pozice, ale pokouší se ukázat její antropologické založení a pestré způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“ (natural philosophy), tak „společenských vědách“ (moral philosophy), a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability.

Filosofie raného novověku - britský empirismus - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB015 Garant: Kunca,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Seminář uvádí posluchače do filosofické tradice britského empirismu, pokouší se ukázat její antropologické založení a způsoby kultivace jak v „přírodní filosofii“, tak „společenských vědách“, a to na pozadí dialogu s dobovými interpretacemi člověka, jeho kognitivních dispozic, morality a sociability. Seminář se uskutečňuje formou filosofické četby.V akademickém roce 2019/20 budeme na semináři číst dílo Davida Huma, Zkoumání o lidském rozumu.

Filosofie raného novověku - kontinentální tradice

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB012 Garant: Vrabec,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je představit hlavní myslitele raně novověké kontinentální filosofické tradice: Descarta, Malebranche, Spinozu a Leibnize. Tématem bude jejich metafyzika, pojetí člověka (poznání, vášně), pojetí hmotné přírody a především role, již hráli při vzniku raně novověké vědy.

Francouzština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC020 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je studenty připravit k práci s francouzsky psanými filosofickými texty. Kurz je čtvrtým semestrem dvouletého cyklu a je primárně určen absolventům Francouzštiny pro začátečníky. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Budeme používat učebnici Latitudes 1 (Mérieux, Régine, Loiseau, Yves, Latitudes 1, Didier, Paris 2011) a pro gramatiku Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (Taišlová, Jitka, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro mírně pokročilé II.

Kód předmětu: YBEC021 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YFHS3 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Tento kurz je určen především magisterským studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Kurz prakticky rozvíjí základy obecné francouzštiny a zaměřuje se i na základy odborného stylu. Zejména se jedná o rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů a ke komunikaci v jednoduchých, nespecifických profesních situacích. Důraz bude kladen na lexikální kompetenci v oborech a specializacích, kterým se studenti věnuji (filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii).

Francouzština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBEC022 Garant: Borecký,F.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurz francouzštiny je druhým semestrem dvouletého cyklu. Celý dvouletý cyklus by měl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce. Učebním textem, z něhož vycházíme, je Latitudes 1, Paris, Didier, 2011, používáme také Mluvnici francouzštiny od Jitky Taišlové (J. Taišlová, Mluvnice francouzštiny, Leda, Praha 2002).

Francouzština pro začátečníky II.

Kód předmětu: YBEC023 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YFHS3 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Tento kurz je určen především Mgr. studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Cílem předmětu je praktický úvod do francouzštiny a její objevení jakožto jazyka, který v sobě nese vlastní specifickou ideologii, promíšenou s osvíceným humanismem. Studenti si osvojí základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativních funkcí (city, postoje), které jim umožní francouzsky komunikovat v jednoduchých situacích běžného života.

Gender a společnost

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB013 Garant: Pavlík,P.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: gender
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Genderová studia jsou progresivním, interdisciplinárním oborem, který přináší nové teoretické a metodologické nástroje a pohledy do humanitních a sociálně vědních disciplín. Cílem tohoto přípravného kurzu je seznámit studentky a studenty s konceptem gender a genderovou perspektivou a zprostředkovat nezbytné poznatkové a teoretické zázemí pro uplatňování genderové analýzy v navazujících kurzech zaměřených na genderovou problematiku, v dalších akademických oborech, i v každodenním životě. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Kurz probíhá formou interaktivních přednášek.

Gender and Minorities in Post-Socialist Europe

Kód předmětu: YBAU014 Garant: Soler Muňoz,E. + Králová,S. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 14:30, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / čt 13:00 - 14:30, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course aims to introduce the student with historical and contemporary issues of gender and "minorities", with particular emphasis on the Roma ("gypsies").

Gnoseologické aspekty vizuálních médií

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB037 Garant: Vančát,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace, vizualita
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Analýza sémiotických kvalit vizuálních médií v jejich gnoseologické a komunikační funkci s příklady výtvarného umění, filmu, TV, internetu, reklamy. Smyslová, individuálně personální a sociální stránka analýzy.

Grafika - hlubotisk

Kód předmětu: YBKC159 Garant: Kornatovský,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz osvětluje studentům podstatu hlubotiskových grafických technik a zároveň se i pokouší naznačit specifické možnosti výtvarného plošného vyjadřování.

Hannah Arendtová: banalita zla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB048 Garant: Petříčková,T.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se budeme věnovat zejména vybraným pasážím z knihy Eichmann v Jeruzalémě, které budeme doplňovat a konfrontovat s knihami od Ericha Fromma Anatomii lidské destruktivity, Philipa G. Zimbarda Luciferův efekt aj. Součástí semináře bude projekce film Das Experiment. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran). H. Arendtová, Eichmann v Jeruzalémě, OIKOYMENH, Praha 2019. E. Fromm, Anatamie lidské destruktivity, Portál, Praha 2019.

Hegelovský seminář

Kód předmětu: YBFC110 Garant: Benyovszky,L. + Vrabec,M. + Holeček,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.

Heideggerův „Bytí a čas“

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB022 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem, který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Jde o doprovodný, bezprostředně navazující seminář k přednášce „Heideggerův Bytí a čas“. Práce v semináři bude spočívat v četbě, interpretaci a diskusi textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

Hermeneutics and Reception Aesthetic

Kód předmětu: YBAJ070 Garant: Zaccarello,B.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
The course will explore some key concepts in hermeneutics, literary criticism and theory of reception, in order to rise student’s awareness concerning the communicative dynamics implicitly involved in any act of writing, publishing and reading. A brief introduction to the history of hermeneutics will be provided, in its relations to the Western traditions of exegesis, philology, and literary criticism. A reflexion on the importance of role played by metaphors of reading, writing, and books in the history of our culture will be suggested as well, and students will be introduced to the theory of reception as a model for some of our crucial communicationnal modes.1. From the exegesis of sacred texts to philology: historical introduction.2. From philology to hermeneutics: the German tradition of textual studies and its role in XIX century european culture.3. Avant-guard and communication: the XXth century experimentation on language.4. Literary criticism and theories of communication, from Symbolism to Structuralism.5. The metaphor of reading.6. The metaphor of writing.7. Tradition as history of readings.8. Theory of reception and theories of language.9. Writing for somebody.10. Editing one’s self.11. Inventing the autor.12. Writing for the present, writing for the future.

Historical Anthropology of Gift Exchange

Kód předmětu: YBAJ160 Garant: Čapská,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YAKVA (Jinonice)
The course will analyse modes of gift exchange in pre-modern Europe. It strives to de-romanticize our contemporary idealized understanding of gift-giving as a purely altruistic practice. Thus, it will make use of the concepts of social and cultural anthropology and show how gift exchange worked in the societies in which individuals were more vulnerable and more dependent on each other than today. It will draw students'attention to the so-called ego-documents as useful sources for tracing economic behaviour, including the practices and ideas of gift exchange. We will ask what steps historical actors made to forge fair exchange deals and to cultivate more balanced relationships. We will explore what people donated most and in what ways their life stages and religious affiliations shaped their perception and practices of giving.LiteratureZoltán Biedermann – Anne Gerritsen – Giorgio Riello (edd.), Global Gifts. The Material Culture of Diplomacy in Early Modern Eurasia, Cambridge 2018.Natalie Z. Davis, The Gift in Sixteenth-Century France, Madison 2000.Engin Isin – Ebru Üstündag, Wills, Deeds, Acts: Women's Civic Gift Giving in Ottoman Istanbul, Gender, Place and Culture 15, 2008, 519–532.Marcel Mauss, The Gift, London 1990.Joshua Teplitsky, A “Prince of the Land of Israel” in Prague: Jewish Philathropy, Patronage, and Power in Early Modern Europe and Beyond, Jewish History 29, 2015, 245–271.Irma Thoen, Strategic Affection? Gift Exchange of Seventeenth-Century Holland, Amsterdam 2006, 9–44.

Historická laboratoř

Kód předmětu: YBHC130 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři jsou vítáni všichni, kteří připravují nějakou odbornou práci, bakalářskou, diplomovou - magisterskou, disertační, či nějaký článek, referát seminárku, a chtějí se s ostatními účastníky podělit o své dojmy z bádání, sdílet s nimi své výzkumné či redakční problémy, chtějí se poradit o úskalích své práci, prodiskutovat své publikační úzkosti, hledají teprve téma či se již utápějí v pramenech a otázkách a nemohou se dostat z bludného kruhu pochyb. Ano, známe to všichni, začátečníci i pokročilí - počáteční nadšení, trysk nápadů a myšlenek, útok na archivy a prameny, postupně utopení se v četném nasbíraném materiálu, pochybnosti o práci i sobě samém, prokrastinace..... Pak je dobré moci problém představit, sdílet, prodiskutovat s těmi, kteří se na problematiku mohou dívat s nadhledem. V konkrétní rovině má každý možnost představit svoji práci či dílčí otázku a diskutovat o možnostech jejího řešení s ostatními účastníky. Posluchači se pak musí snažit na základě představeného problému vystupujícímu klást vhodné dotazy a přinášet možné podněty. Úspěch semináře a jeho přínos záleží na aktivitě a pravidelné účasti všech přihlášených. Za aktivní účast a vystoupení na semináři bude rovněž udělen zápočet/atest. Těším se na Vás.

Historická látka ve filmu

Kód předmětu: YBHC128 Garant: Šimek,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: film, média, paměť
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět „Historická látka ve filmu“ nabízí bakalářským studentům SHV další možný způsob, jak zkoumat historickou látku, a to prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Obsah předmětu je zaměřen především na českou (potažmo československou) filmovou a televizní tvorbu. V první části jsou studenti seznámeni s teoreticko-metodologickými přístupy zkoumání historické látky ve filmu. Další části pak sledují vždy na určitém období jak filmy tzv. historické (tedy ty vzniklé v současnosti a pojednávající o událostech minulých), tak i ty tzv. dobové (filmy současné pro dobu, kterou z dnešního aspektu zkoumáme). Tento předmět by tak měl bakalářským studentům pomoci širšímu rozhledu pro soubornou zkoušku historického modulu Evropské dějiny v kontextech (EDK).

Historický seminář - Úvod do studia dějepisu - kombinovaná forma

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB029K Garant: Himl,P. + Tuček,J. + Horský,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz studující seznámí se základy historického výzkumu v jeho teorii i praxi, představí jeho metody, techniky, práci s informačními zdroji a zásady jejich interpretace. Dané problémy budou představeny jak z hlediska základních principů historické vědy (např. místo historiografie mezi společenskými vědami, možnosti a meze historického poznání, vztah mezi tzv. „historickou realitou“, historickým pramenem a subjektem historika), tak i z perspektivy vybraných disciplín.

Hölderlinovský seminář

Kód předmětu: YBFC168 Garant: Kanócz,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Budeme společně číst a komentovat Hölderlinův román Hyperion aneb eremita v Řecku. V LS 2020 začneme od 1. dopisu 1. dílu. Dle potřeby a dle zájmu účastníků budeme „odbočovat“ k vybraným Hölderlinovým básním a dalším jeho textům. Budeme se snažit jednak sledovat román v celé jeho neobyčejné komplikovanosti a komplexnosti a jednak zahlížet specifické filosofické myšlení, jež lze snad označit za „myšlení osudu“ a které v dopisech románu „prosvítá“, aniž by v něm bylo soustavně a s konečnou platností zformulováno.

Hudba a rituál

Kód předmětu: YBSC073 Garant: Seidlová,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tématem kurzu je vztah hudby a rituálu, resp. antropologické přístupy k rituálu a hudbě jako univerzálním rysům lidského sociálního života, jež se navíc typicky objevují pospolu, avšak v různém vztahu. (Hudba bývá nedílnou součástí rituální performance.) Ačkoli rituál bývá leckdy považován za primárně související s náboženstvím, současné antropologické přístupy vyžadují, aby nebyl situován pouze v kontextu (instituctionalizovaného) náboženství. V kurzu budou prezentovány 1) příklady z monoteistických náboženských praxí, 2) z rituálních praxí v „tradičních“ antropologických a etnomuzikologických terénech mimo Evropu (Indie, Papua Nová Guinea, Amazonie apod.), 3) příklady sekulárních rituálů, tak i 4) takových, jež jdou napříč zavedenými kategoriemi (např. z prostředí individualizované spirituality, new age apod.). Kurz pojedná relevantní klíčové koncepty (přechodové rituály, liminalita, anti-struktura, komunitas, performance, performativita, hudba jako kultura, soundscape). Zvláštní pozornost bude věnována vyjednávání zvuku rituálních praxí v kontextu transnacionalismu, globalizace a komodifikace. Požadavky: 5 krátkých anotací (500 slov každá) na zadanou četbu a ústní kolokvium na základě četbyČetba a odevzdávárna anotací na Moodle stránce kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9280

Hudba Romů

Kód předmětu: YBSC053 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba, menšina
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz poskytuje základní orientaci v hudebních projevech Romů po celém světě. Tyto projevy ukazuje – jak je v entomuzikologii běžné – z různých aspektů (jako projevy hlavních kulturních hodnot, jako výsledek individuálního i kolektivního sociálního chování i jako znějící zvuk), které dává do souvislostí. Důraz je kladen na vyjednávání podoby mezi většinou a romskou menšinou, a na hudbu jako fenomén kulturní reprezentace.

Hudebně-antropologický seminář

Kód předmětu: YBSC167 Garant: Seidlová,V. + Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba, metodologie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Během jednosemestrálního semináře si student vybere jeden z (pokud možno) pražských hudebních světů, který bude zkoumat, učí se změně perspektivy (insider x outsider), pozorovacím a výzkumným technikám terénní práce; současně si osvojuje také dovednosti psát o svém vlastním hudebně-etnografickém výzkumu, který průběžně realizuje v rámci domácí přípravy ve „svém“ terénu.Požadavky: 1) 70% docházka2) 4 krátké anotace (max. 500 slov každá) 4 zadaných titulů (každý ca. 20 - 30) stran3) Seminární práce v rozsahu ca. 7 - 10 stran a její prezentace v semináři (ca. 10 min). Student si vybere hudební událost, na níž provede zúčastněné pozorování a vytvoří několikaminutovou terénní video- či audionahrávku plus pořídí několik fotografií (jak na nahrávku, tak na fotografie stačí smartphone, případně lze zapůjčit vybavení z LVT). Již v průběhu pozorované události či bezprostředně po ní student vytvoří terénní poznámky, které se společně s fotografiemi a nahrávkou stanou základem jeho seminární práce. Na základě poznámek vytvoří hudebně-etnografický popis, opatřený reflexí vlastní pozice v terénu. S pomocí již přečtené sekundární literatury (tj. anotací) se pokusí o první vlastní interpretace zkoumané hudební praxe. Pozorování v terénu je možné provést i ve dvojici.Mnohé projekty z tohoto semináře (zal. roku 2004) sloužily jako první krok k vlastní bakalářské práci, která se rozvíjí v navazujícím diplomovém semináři. Některé z úspěšných studentských textů byly dokonce např. publikovány v knize Jurková a kol. 2013. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum. (Angl. verze: Prague Soundscapes, 2014).

Ideas Behind Politics: Communism, Post-Communism and Civil Society in Central Europe

Kód předmětu: YBAU11BLI Garant: Hvorecký,J. + Králová,S. + Skladanová,N.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:00 - 13:00, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The objective of this course is to help students better understand the history of Central Europe and the ideal resources that might enable it to succeed in the transformation from communism.

Images as Evidence – Interpreting History of Visual Culture

Kód předmětu: YBAJ161 Garant: Čapská,V.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
The course aims to cultivate and enhance student skills in interpreting visual material. We will step away from the unreflected usage of images as illustrations and instead explore analytical ways of employing images as evidence. We will look for example at narrative aspects of visual representations, at objects of material culture in their roles of gifts and communication tools, at the roles of women artists and at gendered meanings in visual culture. We will make use of the public space and art collections in Prague. Please, note that this course takes place in five bloc and therefore no absences are possible.Literature:Hans Belting, Florence and Baghdad. Renaissance Art and Arab Science, Cambridge 2011.Peter Burke, Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence, Ithaca 2007.James Elkins, Visual Studies. A Skeptical Introduction, New York 2003.Ivan Gaskell, Visual History, in: Peter Burke (ed.) New Perspectives on Historical Writing, Pennsylvania University Press 2001, pp. 187-217.Sarah Pink, The Future of Visual Anthropology. Engaging the Senses, London - New York 2006.

Intermediální tvorba I.

Kód předmětu: YBKC161 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz objektového umění a prostorového vytváření má posluchači, který neprošel žádnou předchozí uměleckou přípravou, nabídnout příležitost pokusit se prakticky odhalit své vlastní prameny tvořivosti. Předvede ukázku, jak v tomto procesu souvisí utváření a interpretace znaku s osobní zkušeností v jejích vědomých i podvědomých strukturách. Posluchači si budou moci vyzkoušet několik technik výtvarné tvorby odvozených z umění 20. století (od dadaismu po objektové umění). Kurz má posluchače zbavit případného respektu před výjimečností umělecké tvorby, pomoci mu porozumět jejímu smyslu a seznámí jej se zásadami její teoretické reflexe.

Intermediální tvorba II.

Kód předmětu: YBKC162 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Na základě poznatků získaných v účasti v kurzu Intermediální tvorba I. má student vytvořit v průběhu kurzu samostatnou realizaci a obhájit ji před jeho účastníky. Cílem je ověřit si postoj tvůrce v procesu ověřování nových vizuálních znaků. Podle pokynů vyučujícího se také účastní při práci s účastníky Intermediální tvorby I.

Introduction to Kierkegaard

Kód předmětu: YBAJ254 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
anotace anotace anotace anotaceanotace anotaceanotace anotaceanotace anotaceanotace anotace

Introduction to Kierkegaard

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB054 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: filosofie existence
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V tomto přednáškovém kurzu se posluchači seznámí s dánským filosofem, teologem, spisovatelem a kritikem moderní doby, S. Kierkegaardem. Cílem kurzu je představit klíčové představy, jimiž Kierkegaard ovlivnil filosofické myšlení: pojetí člověka jako syntézy, pojem existence, existenciální nálady, kritika současnosti, teorie stádií existence a další.

Introduction to Phenomenology

Kód předmětu: YBAJ164 Garant: Hanyš,M.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course will provide an introduction to Phenomenology, one of the two major philosophical movements in the 20th Century. Founded by E Husserl (born April 8, 1859, Prostějov, Czechia, died April 27, 1938,Freiburg im Breisgau, Germany) as a pure philosophical science of consciousness and critically developed as a philosophy of existence and Being by Martin Heidegger (born September 26, 1889, Messkirch, Germany, died May 26, 1976, Freiburg im Breisgau, Germany), phenomenology remains to this day the indispensable historical and systematic context for contemporary Continental philosophy. This introductory course has three main aims: 1) provide instruction for developing the skill of critically reading primary philosophical texts: 2) provide an introduction to the basic concepts in Plato’s and Aristotle’s philosophies that represent the philosophical precedent to Phenomenology’s basic concepts; and 3) provide an introduction to Husserl’s pure phenomenology of consciousness and Heidegger’s existential-ontological phenomenology of Being.

Introduction to Research Methods in Social Sciences

Kód předmětu: YBA276 Garant: Wolfová,A.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je určen studentům druhého ročníku a je vhodný i pro ty bez předchozí znalosti výzkumných metod v sociálních vědách. Mezi jeho cíle patří zejména představení základních rozdílů mezi kvantitativními a kvalitativními výzkumnými metodami. Tyto rozdíly budou diskutovány z hlediska teorie, v praxi se pak zaměříme na kvalitativní výzkumné metody. V rámci kurzu mají studenti za úkol realizovat vlastní kvalitativní mini-projekty. Kromě přípravy studentů na druhou část Souborné zkoušky CESS má kurz zároveň poskytnout studentům základ pro plánování a realizaci vlastního výzkumu (např. na bakalářskou práci).

Introduction to Sociology

Kód předmětu: YBAJ102 Garant: Černý,K. + Wladyniak,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course should provide basic orientation in contemporary sociology, its particular fields, issues, topics and concepts. The aim is to provide better understanding of contemporary societies and their problems.

Introduction to the Musics of the World

Kód předmětu: YBA242 Garant: Verbuč,D.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This course helps students learn about a variety of music cultures from around the world, and at the same time, enable them to understand and appreciate music as an integral part of particular socio-political and cultural contexts. In the class, we consider court, village, religious, and popular music cultures, both in their traditional and contemporary manifestations. Through the examination of particular case studies, we mainly focus on the music cultures of ten different areas and peoples from around the world: West Africa, South Africa, India, Egypt, Balkans, Indonesia, Japan, Andes, Mexico, and the Caribbean. We discuss these music cultures through the perspective of sound, setting, and significance, and comprehend them in relation to a variety of socio-political issues such as nationalism, transnationalism, post/colonialism, globalization, tourism, minorities, gender, religion, identity, cultural appropriation, exoticization, construction of authenticity, and resistance. Class discussions are based on short weekly reading and writing assignments, and on analysis of music and video examples. No preliminary requirements.

Jan Patočka: Heretical Essays in the Philosophy of History

Kód předmětu: YBAJ163 Garant: Mensch,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
anotace doplnit anotace doplnit anotace doplnit anotace doplnit anotace doplnit

Jazykový konzultační seminář – tandem

Kód předmětu: YBEC143 Garant: Převrátilová,S. + Císařovská,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Tento autonomní jazykový kurz je určen pro studenty, kteří na fakultě studují nějaký cizí jazyk (včetně češtiny jako cizího jazyka). Principem je práce ve dvojici, kdy si rodilí mluvčí dvou různých jazyků navzájem pomáhají zlepšit jazykovou kompetenci v cílovém jazyce a seznámit se s cílovou kulturou a komunitou. Každá dvojice je zodpovědná za stanovení vlastních cílů, výběr metod učení. Obě strany by měly z tandemu profitovat rovnocenně.

Je křestanství morálním náboženstvím? II.

Kód předmětu: YBQC045 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu morálním náboženstvím. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návod, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro ně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více. Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, který platonský neboli morální není (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí. Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).

Kaligrafie

Kód předmětu: YBKC163 Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: písmo
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz navazující na Svět písma - cvičení. Studenti kteří již ovládají dovednosti získané v předchozí výuce nacvičují další kaligrafická písma.

Kontrolovaná četba - Aristoteles - O duši

Kód předmětu: YBQDA12ZI Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Knihy zahrnuté do programu "Kontrolovaná četba" jsou vhodné zejména pro přípravu na povinné zkoušky v bakalářském studijním programu. Každý titul má povahu semestrálního kurzu, atestace probíhá formou písemného referátu a následným kolokviem s daným vyučujícím.

Kontrolovaná četba - Benedictová - Vzorce kultury

Kód předmětu: YBQDB11ZI Garant: Jurková,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Knihy zahrnuté do programu "Kontrolovaná četba" jsou vhodné zejména pro přípravu na povinné zkoušky v bakalářském studijním programu. Každý titul má povahu semestrálního kurzu, atestace probíhá formou písemného referátu a následným kolokviem s daným vyučujícím.

Kontrolovaná četba - Berger, Luckmann - Sociální konstrukce reality

Kód předmětu: YBQDB14ZI Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o jednu z klasických knih sociologické literatury, často citovanou ve všech společenských vědách. V této knize se seznámíte s výkladovým modelem sociologie vědění, jež nám ukazuje cestu, jak zkoumat sociální mechanismy utváření sociální reality lidského světa. Berger s Luckmannem se pokouší o rekonstrukci mechanismů, které utvářejí a udržují to, co lidé považují ve svém světě za reálné a podle čeho orientují vlastní jednání. Kniha je doporučenou literaturou některých přednášek.

Kontrolovaná četba - Bourdieu - Nadvláda mužů

Kód předmětu: YBQDB20ZI Garant: Pavlík,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha nabízí ucelený pohled na problematiku genderových vztahů z pera jednoho z nejvýznamnějších sociologů 20. století. Autor vychází ze známých feministických teorií, jejichž platnost demonstruje na Kabylské společnosti. Zároveň nabízí řadu vlastních konceptů, které pomáhají pochopit zdánlivě neměnné uspořádání genderových vztahů v naší společnosti, jež se vyznačuje nerovným postavením žen v porovnání s muži.

Kontrolovaná četba - Clastres - Kronika indiánů Guayakí

Kód předmětu: YBQDC05ZI Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
V knize Kronika indiánů Guayakí zachycuje její autor, francouzský etnolog Pierre Clastres, život jedné skupiny mizejícího kmene paragauajských indiánů Guayakí na přelomu 50. a 60. let minulého století. Prostřednictvím popisu nejrůznějších životních situací a momentů životního cyklu dává čtenáři nahlédnout do každodennosti i myšlenkového světa tohoto unikátního lovecko-sběračského společenství.

Kontrolovaná četba - Darnton- Velký masakr koček

Kód předmětu: YBQDD27 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jde o soubor významných studií ilustrujících dějiny mentalit od předního amerického historika raného novověku, stoupence školy Annales.

Kontrolovaná četba - Descartes - Úvahy o první filosofii

Kód předmětu: YBQDD09ZI Garant: Zika,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Základní text novověké filosofie. Vhodný pro zkoušku z filosofické antropologie.

Kontrolovaná četba - Douglasová - Čistota a nebezpečí (analýza konceptu znečištění a tabu)

Kód předmětu: YBQDD26 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Slavná britská antropoložka uvažuje o rituální čistotě a rituálním znečištění, jež má v různých kulturách svou funkci v utváření společenského upořádání a náboženských konceptů

Kontrolovaná četba - Dülmen - Kultura a každodenní život v raném novověku I.

Kód předmětu: YBQDD21ZI Garant: Jirsová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha inspirovaná sociologií pojednává o každodenním životě příslušníků raně novověké společnosti (16.-18. století) v odlišných typech sociálního prostředí (venkov, město, šlechtický dvůr). Věnuje se materiálním podmínkám života, pojetí dětství a mládí, manželství, stáří a proměňujícímu se postavení ženy ve společnosti.Kniha je vhodná ke kurzu Dějiny každodennosti a zároveň se hodí k souborné zkoušce z historie.

Kontrolovaná četba - Ennen - Ženy ve středověku

Kód předmětu: YBQDE04ZI Garant: Jirsová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha je v seznamu k Evropským dějinám v kontextech. Zabývá se konstantami a proměnami postavení žen napříč celým obdobím středověku, v různých sociálních prostředích. Všímá si rodinného a náboženského života, vzdělání a pracovní činnosti žen.

Kontrolovaná četba - Flaceliére - Život v době Periklově

Kód předmětu: YBQDF02ZI Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Popularizační práce francouzského universitního profesora Roberta Flaceliera z roku 1959 představuje čtivou formou různé stránky života v řeckých obcích, především v Athénách, v období 5. - 4. století př. n. l.: výkon moci, fungování soudů, sociální skladbu obyvatelstva města, organizaci vojenství, náboženský život a představy, postavení žen, vztahy v rodině a domě, každodenní život i sváteční okamžiky. Kniha figuruje v seznamu volitelných titulů k souborné zkoušce z historie.

Kontrolovaná četba - Fustel de Coulanges - Antická obec

Kód předmětu: YBQDF11ZI Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Témata: filosofie, antropologie, historie, politologie; vhodné pro zkoušku z Filosofické antropologie a zkoušku z Evropských dějin v kontextech.

Kontrolovaná četba - Ginzburg - Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století

Kód předmětu: YBQDG07ZI Garant: Jirsová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha představuje lidovou verzi mýtu o "dobrých čarodějích" (benandantech) a na příkladu jejich střetu s inkvizicí ukazuje obecnější souvislost raněnovověkého procesu "disciplinace" či "zcírkevnění" lidové kultury nátlakem kultury elitní (problém asimilace benandantů k čarodějnictví). Kniha je vhodná ke zkoušce z Evropských dějin v kontextech.

Kontrolovaná četba - Gurevič - Kategorie středověké kultury

Kód předmětu: YBQDG17ZI Garant: Marková,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha je vhodná pro přípravu ke zkoušce Evropské dějiny v kontextech a je stěžejní pro pochopení mentality středověkého člověka a jeho doby. Gurevičovo bádání zprostředkovává představy středověkého člověka o práci, právu, zákonnosti, bohatství, času a prostoru.

Kontrolovaná četba - Horský, Seligová - Rodina našich předků

Kód předmětu: YBQDH17ZI Garant: Jirsová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha figuruje v seznamu volitelných titulů k souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech a lze ji uplatnit i u souborné zkoušky Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě. Studie charakterizuje tradiční evropskou rodinu před nástupem průmyslové revoluce. Věnuje se demografickým, kulturním, náboženským a ekonomickým aspektům rodinného života v raném novověku.

Kontrolovaná četba - Hroch - V národním zájmu

Kód předmětu: YBQDH18ZI Garant: Marková,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha V národním zájmu představuje teoretické bádání věnované národotvorným procesům 19. - 20. století v evropském kontextu. Bádání obsahuje výjimečnou koncentraci vysoce inspirativních teoretických koncepcí ohledně předpokladů a průběhu národních hnutí v jednotlivých regionech Evropy. Kniha se zakládá na komparaci jednotlivých národních hnutí a dobových podmínek jejich průběhu v kontextu celkového evropského historického rozvoje. Na tomto základě nalézá autor knihy řadu obecných konstant a rozdílů. Kniha V národním zájmu se velice hodí k přípravě na soubornou zkoušku Evropské dějiny v kontextech, ke svému pochopení však předpokládá rozsáhlou faktografickou znalost dobových historických procesů jakožto podklad pro teorie vyslovené v knize. Tento faktografický podklad musí čtenář, resp. student, mít zvládnut pro celkové pochopení tohoto teoretického bádání, obsahujícího velký počet teoretických koncepcí. V případě přípravy na Evropské dějiny v kontextech je ze stejného důvodu doporučováno kombinovat tuto knihu s jinými relevantními knihami obsahujícími nutný faktografický podklad (např. M.Hroch, Na prahu národní existence, J.Kořalka, Češi v habsburské říši a jiné).

Kontrolovaná četba - Huizinga - Podzim středověku

Kód předmětu: YBQDH20ZI Garant: Altová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha je vhodná ke studiu historie, antropologie a dějin umění a jejich souvislostí. Doporučuji osobní konzultaci než začnete knihu číst a pracovat na referátu. Po osobní poradě je možné si vybrat určitý úhel pohledu, metody a témata, aby četba i referát posloužily k rozšíření poznatků k Vašemu konkrétnímu studijnímu zaměření a cíli.

Kontrolovaná četba - Iggers - Dějepisectví ve dvacátém století

Kód předmětu: YBQDI00ZI Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o jeden z nejlepších kritických pohledů na vývoj historiografie ve 20. století. Kniha je vhodná k atestu z historie a příbuzných humanitních disciplín.

Kontrolovaná četba - Kant - Základy metafyziky mravů

Kód předmětu: YBQDK02ZI Garant: Zika,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Základní text novověké filosofie. Vhodný k přípravě na zkoušku z filosofické antropologie.

Kontrolovaná četba - Kierkegaard - Nemoc k smrti

Kód předmětu: YBQDK07ZI Garant: Marek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jeden ze základních textů Sörena Kierkegaarda předvádí motiv lidství na tematickém a terminologickém můstku zoufalství, čímž zrcadlí předchozí téma úzkosti z Pojmu úzkosti (Begrebet Angest) a zároveň rozvádí a konkretizuje dialektickou povahu lidské existence.

Kontrolovaná četba - Kořalka - Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914

Kód předmětu: YBQDK11ZI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Klíčová kniha k novodobému vývoji českého národa od předního znalce středoevropských dějin 19. století a první poloviny 20. století. Vzhledem k tomu, že se velmi dobře čte, může sloužit jako přehledná učebnice k dějinám tohoto období. Vhodné pro jakékoliv studium zabývající se vznikem národů a národních hnutí ve východní Evropě, rovněž i pro studium obecných dějin 19. století.

Kontrolovaná četba - Lenderová - K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století

Kód předmětu: YBQDL06ZI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedna ze základních prací "gender studies" v českém prostředí. Doporučeno srovnat s dílem M. L. Neudorflové České ženy v 19. století. Vhodné pro kurs Významné ženy české společnosti 19. století a částečně pro Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě.

Kontrolovaná četba - Lippa - Pohlaví, příroda a výchova

Kód předmětu: YBQDL16 Garant: Bártová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha, kterou napsal známý profesor psychologie Richard Lippa z Fullertonské Univerzity v Kalifornii, představuje vyvážený přehled dosavadního vědeckého bádání týkajícího se kontroverzní problematiky rozdílů mezi pohlavími. V první části knihy autor s vědeckou detailností předkládá jednotlivé statistické rozdíly mezi muži a ženami, které dosavadní empirické studie ukázaly. V další části se autor zabývá tématem variability maskulinních a femininních vlastností uvnitř obou pohlaví a jednotlivých teorií, jež se tohoto tématu týkají. V dalších dvou kapitolách se autor zabývá nejprve argumenty, které svědčí pro vrozenou stránku mezipohlavních rozdílů a poté naopak uvádí argumenty, jež zastávají hledisko naučenosti těchto rozdílů.

Kontrolovaná četba - Livi Bacci - Populace v evropské historii

Kód předmětu: YBQDL10ZI Garant: Šimek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Tato kniha figuruje v seznamu volitelných titulů k souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech.

Kontrolovaná četba - Murphy - Umlčené tělo

Kód předmětu: YBQDM16ZI Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha se věnuje antropologii postižení.

Kontrolovaná četba - Pasák - Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945

Kód předmětu: YBQDP00ZI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Rozsáhlá a faktograficky nesmírně bohatá, dosud nepřekonaná kniha rekonstruující fenomén českého fašismu v období První a Druhé republiky a v éře nacistické okupace od jednoho z našich nejlepších znalců období protektorátu Čechy a Morava. Knihu doporučuji kritickým zájemcům o dějiny 20. století, právě tak jako o politologii.

Kontrolovaná četba - Piaget - Psychologie inteligence

Kód předmětu: YBQDP10ZI Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Četba má dvojí účel - seznámit se s principy strukturalistické metody výkladu a na jejím podkladě pochopit ontogenezi lidského myšlení.

Kontrolovaná četba - Rémond - Náboženství a společnost v Evropě

Kód předmětu: YBQDR01ZI Garant: Šimek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha je vhodná k souborné zkoušce z historie.

Kontrolovaná četba - Renzetti, Curran - Ženy, muži a společnost

Kód předmětu: YBQDR02ZI Garant: Pavlík,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha poskytuje ucelený úvod do genderové problematiky, představuje řadu témat rozvíjených od 60. let 20. století a nabízí bohatou, aktuální bibliografii. Kniha je povinným textem pro přijímací zkoušky do magisterského programu genderových studií.

Kontrolovaná četba - Schmitt - Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti

Kód předmětu: YBQDS13ZI Garant: Jirsová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha je vhodná k souborné zkoušce z historie. Studie popisuje proměny chápání návratu zemřelých v průběhu středověku, různé způsoby zobrazování revenantů v textech i ikonografickém materiálu, náboženský, sociální a politický význam představ o navrátilcích ze záhrobí.

Kontrolovaná četba - Thompson - Média a modernita

Kód předmětu: YBQDT02ZI Garant: Müller,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Publikace se zabývá důsledky růstu vlivu informační a komunikační techniky (ICT) na změny v povaze sociálních vztahů.Charakterizuje povahu sociální interakce, která je podporována zprostředkující úlohou ICT,její formy a vliv na utváření veřejné sféry. Představuje významný příspěvek pro teorii médií. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Kniha je také doporučenou četbou pro přípravu ke Společenským vědám v interdisciplinární perspektivě.

Kontrolovaná četba - Van Gennep - Přechodové rituály

Kód předmětu: YBQDV00ZI Garant: Bittnerová,D.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jak příklady, tak způsob uchopování rituálů je možné využít v další badatelské práci. Kniha je tak vhodná nejen pro filosofický a historický atest či pro Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě, ale poslouží i v bakalářské eseji na různá témata.

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBFC164 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E. + Skripnik,O.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradice evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias.

Kořeny evropské tradice III.

Kód předmětu: YBFC162 Garant: Pinc,Z. + Pincová,E.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kursu je představit reflexi motivu tés psychés epimeleisthai v prvních stoletích našeho letopočtu, zejména pak u vybraných křesťanských patristických autorů (Iústina Martira, Klémenta z Alexandrie, Órigena, Grégoria z Nyssy atd.).

Krajina jako fenomén

Kód předmětu: YBHC035 Garant: Alt,J. + Altová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: výtvarné umění
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Výtvarná práce v plenéru. Kresba a malba různými technikami na odpovídajících podložkách (kresba uhlem, perem, tužkou; malba temperou, akrylem), fotografie, performance, land art, literární záznam případně v kombinaci se záznamem výtvarnými prostředky. Krajina a příroda, člověk jako integrální součást přírody. Vztah člověk – krajina. Vnímání a zachycení krajiny jako celku, zachycení krajinného detailu, přírodního detailu. Přednášky o technikách kresby a malby a o krajinomalbě.

Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB011 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zaměřuje na Francii jako kolébku osvícenství a nejvýznamnější osvícenské kulturní centrum pozdního raně novověkého "světa". Představuje podrobněji názory, ideály a snahy francouzských osvícenců, vznik, význam a každodennost francouzského královského dvora. Ukazuje, jak se postupně vlivem veřejného mínění mění názor lidí na jeho funkci i na samotnou, dosud nedotknutelnou postavu panovníka, a jaké okolnosti vedly k francouzské revoluci. Součástí je i představení debat francouzských a světových historiků o absolutismu a o příčinách, které vedly k francouzské revoluci.

Krize jako příležitost II.

Kód předmětu: YBSC069 Garant: Rynda,I.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie, životní prostředí
Rozvrh: út 15:30 - 16:50, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Zatímco ve druhé polovině 20. století probíhal proces globalizace (jíž byl po řadu let věnován obdobný kurz), počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi finanční, ekonomickou, environmentální, ale do krizových situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li krize pochopena správně – jako příležitost ke změně.

Little summer School: Romani Music

Kód předmětu: YBA278 Garant: Jurková,Z.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Romani music: Music – Memory - Minorities - Date: May 26 to June 1, 2019;One-week course organized in the framework of the Khamoro Romani Festival, intended for university students.The morning lectures will focus on the relationship of music to memory, specifically in the case of minority communities. Collective memory is -- through (collective) acts of remembering -- one of the basic axes which bind and strengthen communities. Nevertheless, much more than by the past, remembering is formed by the present: by the needs of those who remember, and also by the available "materials of remembering." This is even true of institutions of memory (archives, museums...): they are shaped by the needs of their times. What are the factors which form remembering in Romani communities?The students become acquainted with the main areas in which Roma participated in the creation of distinctive music styles and through several case examples with the specificity of Romani music remembrance – its characteristics, stakeholders, and the influence of the majority culture.Study materials are available on-line for students.On Wednesday and Thursday afternoons, students will take part in the Music – memory – minorities international colloquium. HERE (special link)In the evenings, students will attend festival concerts.

Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB049 Garant: Petříčková,T. + Zika,R.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se studující seznámí se základními myšlenkami Merleau-Pontyho fenomenologické koncepce vnímání a tělesnosti. Čteny a komentovány budou klíčové pasáže spisu Fenomenologie vnímání. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 - 5 stran).

Město jako obraz (evropský středověk)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: