Výběr kurzů

Vyučované předměty

sociologie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2023/2024


Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBSC159 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: st 16:00 - 17:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Credits are granted upon application and confirmation of internship. Granting credits is not claimable. The adequacy of internship must be consulted and approved before its beginning.

Byli jsme někdy moderní? Jak se evropské společnosti od roku 1500 proměnily a nechtějí o tom vědět

Kód předmětu: YBHC186 Garant: Himl,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This course will explore feminism in art and popular culture. First, it will examine what constitutes art from a feminist perspective as well as what is feminist art. In this section of the course, there will be philosophical discussions surrounding feminist epistemology as it relates to art as well as feminist art as activism. In addition, the course will survey the history of feminist art beginning in the early 1970s, paying particular attention to the impact of Judy Chicago as well as art created by “women’s culture” and (lesbian) separatism. In the second half of the semester, the course will focus on specific topics in art including: Chicana and Black representation in art, television, and/or film; fairytales and science fiction; and finally social media in a patriarchal world.

Hra. Sada. Zápas. Sport v interdisciplinární perspektivě

Kód předmětu: YBSC155 Garant: Veselský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Modernization is one of the key issues that the contemporary historical sociology deals with. The concept of modernization is an explicit or implicit assumption of many research approaches, which are encountered in this field.The beginnings of the theory of modernization are associated with the history of classical sociology. Significantly, this theory developed in the period after the Second World War. Since this time it has gone through several stages and led to the formation of a number of different concepts. Making these concepts is linked to a specific historical development and has significant political context.

Krize jako příležitost I.

Kód předmětu: YBSC158 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 14:30 - 15:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Paměť je všudypřítomná: ať už je to v podobě velkých pamětních projektů (jako jsou Příběhy 20. stoletíprojektu „paměť národa“ nebo ÚSTR), památníků nebo v podobě nostalgie po minulosti v některých estetických formách (např. retro). Paměť, v různých konceptuálních podobách – kolektivní, sociální, individuální – představuje jednu z možností zkoumání zpřítomňování minulosti jako součásti legitimizačních praktik. Kurz se zaměří na tuto rovinu paměti, její dispozici transformovat afektivní zkušenost v efektivní vyjednávací a identitní praktiku, tedy na její političnost. V kurzu budeme zkoumat několik přístupů k paměti v sociálních vědách a jakou podobu nabývají teorie paměti v rukou antropologů.

Kvantitativní metody empirického výzkumu

Kód předmětu: YBSC177 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: po 11:30 - 12:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course and accompanying excursions will introduce students to the history of the Czech Republic and its capital city, Prague, while also showing the development of its urban structure and main social functions.

Kvantitativní metody empirického výzkumu (kombinovaná forma)

Kód předmětu: YBSC177K Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 5 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz poskytuje základní orientaci v právní problematice související s výstavní činností.

Politická sociologie

Kód předmětu: YBSC150 Garant: Klepárník,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YT212 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Seminář k Úvodu do sociologie

Kód předmětu: YBSC152 Garant: Wladyniak,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie, sociálněvědní teorie
Rozvrh: viz SIS
Válečné konflikty, přírodní a industriální katastrofy, epidemie i každodenní násilí odkrývají křehkost (nejen) lidského života. Synonymem pro důsledky těchto sociomateriálních jevů a procesů, které mohou být dlouhodobé, často však nezjevné, se v posledních dekádách stalo „psychologické trauma“. Původně lékařský koncept, který se konstituoval v západní medicíně od 19. století je v současnosti globálně využívaným označením, které umožňuje širokou paletu morálních, sociálních a politických mobilizací. Cílem tohoto kurzu je představit, jakou roli hraje trauma v antropologické imaginaci, jak se s ním v antropologii kriticky i empiricky pracuje a jak se promítá do dělání etnografického výzkumu. V kurzu bude trauma rozebíráno jako průsečík důležitých oborových debat medicínské antropologie (např. sociální utrpení, psychiatrické občanství), antropologie morálky a dobra (např. humanitarismus, každodenní etika) a politické antropologie (např. nacionalismus, politiky paměti).

Skupiny, organizace a sociální změna: vybraná témata ze sociologie organizace

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB010 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 10:00 - 11:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
This is one of the UPCES courses (the Undergraduate Program in Central European Studies); comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Sociální nerovnosti

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB008 Garant: Špaček,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz seznamuje studenty se základy sociokulturní antropologie jako specifické sociálněvědní disciplíny. Činí tak na základě rozboru tradičních antropologických témat (příbuzenství, náboženství, subsistenční strategie, politická organizace, ad.) i těch, která vyvstávají v současném světě 21. století (identita, nacionalismus, globalizace, ad.). Za cíl si klade zprostředkovat studentům antropologický pohled na realitu skrze jednotlivé aspekty lidské kultury.

Sociologie institucí

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB006 Garant: Müller,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: st 11:30 - 12:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz Vizuální antropologie z historické perspektivy bude vyučován formou osobního kontaktu. (Pro případ zpřísnění epidemiologických nařízení má vytvořen tým v MS Teams, k němuž se lze připojit přes následující URL:https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aFSzGqi9HVOzHj3WzUvHbjomrO-Xqikz7HfRKOZnvDxA1%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=4c1d6fed-7aa7-4092-9634-a6872b2d2ae0&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2)Nástin témat:1. Úvod2. Od orální a vizuální kultury k primátu textuality a zase zpět3. Vizuální studia jako součást interdisciplinárního historicko-antropologického bádání4. Vizuální komunikace v kontextu mediálních studií5. Obraz – fotografie – realistické paradigma – otázka umění jako miméze6. Vizualita a narace7. Od dokumentace k reprezentacím I. – Vizuální reprezentace identit a alterit8. Od dokumentace k reprezentacím II. – Vizuální reprezentace etnických alterit9. Od dokumentace k reprezentacím II. – Vizuální reprezentace genderových alterit10. Od dokumentace k reprezentacím II. – Vizuální reprezentace náboženských alterit11. Vizualita v kontextu studií materiální kultury I. – sémiotika, symboly12. Vizualita v kontextu studií materiální kultury II. – sociální život věcí, aktérství věcí, neatropocentrické přístupy13. Závěr.Odkaz na audionahrávku: https://www.rnz.co.nz/audio/player?audio_id=2018750536

Sociologie institucí (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB006K Garant: Müller,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Kurz chce především prověřit obsah, metody a možnosti vizuální sémiotiky, pro sledování tohoto tématu ovšem musí podat určitý přehled sémiotiky obecně. Vizuální sémiotika nalézá svůj předmět ve zkoumání významu každého vizuálního znaku, nicméně nejvypracovanější znakové systémy lze nalézt ve vizuálním umění. Revize metod zkoumání znakovosti výtvarného díl má za cíl posléze umožnit důkladnější interpretaci vizuálních znaků, případně naznačit účinné postupy jejich tvorby.

Sociologie nerůstu

Kód předmětu: YBSC179 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz chce především prověřit obsah, metody a možnosti vizuální sémiotiky, pro sledování tohoto tématu ovšem musí podat určitý přehled sémiotiky obecně. Vizuální sémiotika nalézá svůj předmět ve zkoumání významu každého vizuálního znaku, nicméně nejvypracovanější znakové systémy lze nalézt ve vizuálním umění. Revize metod zkoumání znakovosti výtvarného díl má za cíl posléze umožnit důkladnější interpretaci vizuálních znaků, případně naznačit účinné postupy jejich tvorby.

Sociologie rodiny

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB040 Garant: Wladyniak,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT242 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V kurzu se zabýváme definováním historické a estetické hodnoty výtvarných uměleckých děl minulosti, způsobem jejich popisu a interpretace pro poznání minulosti a jejich významu v současnosti. Zaměříme se na rozpoznávání časových sedimentů v uměleckém díle, problematiku restaurování, konzervování, rekonstrukce, konverze a v té souvislosti i proměny funkce uměleckého díla v čase. Kurz je vhodný pro studenty, kteří ve své bakalářské práci hodlají využívat obrazové prameny umělecké povahy (malířství, sochařství, architektura, urbanistické celky, kresby, grafiky aj.) nebo předpokládají, že by se v dalším studiu chtěli věnovat dějinám výtvarného umění, muzejnictví, historie nebo práci v muzeu, galerii, památkové péči, v průvodcovské službě apod. Náplň kurzu vychází z praktické zkušenosti restaurátora uměleckých děl a historičky umění.

Sociologie sociálních hnutí

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB047 Garant: Kolářová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:30 - 12:50, místnost YT117 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurs je rozvržen do dvou semestrů, přičemž zápis do LS bude podmíněna absolvováním první části kursu v ZS. Přednáškový cyklus zprostředkuje posluchačům základní orientaci ve vybraných tématech dějin 16. a 17. století s cílem lépe porozumět charakteru evropského raného novověku i pozdějšímu vývoji. Témata budou pojednána především z perspektivy obecných evropských dějin, avšak s přihlédnutím k českým dějinám, zvláště pokud měly sledované jevy v českém prostředí odlišný či specifický ráz. Kurs může posloužit jako pomoc při přípravě ke státní souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech.Témata:1) Nové pojetí světa a člověka (humanismus, renesanční přírodní filosofie, nová věda, rané osvícenství);2) Upevnění panovnické moci a prosazení absolutismu;3) Náboženský rozkol na Západě a konfesijní války (nástup reformace a její rozšíření v Evropě, katolická protireformace, náboženské války v německých zemích a ve Francii, Třicetiletá válka)4) Společenské a hospodářské struktury (stavovské uspořádání společnosti, postavení poddaných, přístup k půdě, politická a hospodářská role měst, pronikání kapitalistických vztahů do evropské ekonomiky)

Sociologie životního prostředí

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB012 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie, životní prostředí
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Anotace:Cílem předmětu je pochopení vztahu mezi občanskou společností a státem resp. jím nastavenou sociální politikou s využitím konkrétních příkladů z praxe. K pochopení uvedeného vztahu budou vybrány problematiky z oblastí, jakými jsou vzdělávání, trh práce či sociální služby. Absolventi předmětu budou společně s vyučujícím identifikovat jednak nedostatky nastavených systému a jednak prostor pro zapojení občanské společnosti. Témata:1) Politika zaměstnanosti2) Aktivní politika zaměstnanosti 3) Dlouhodobě nezaměstnané osoby4) Zdravotně postižené osoby na trhu práce5) Osoby po výkonu trestu na trhu práce6) Rovnost příležitostí7) Další vzdělávání v kontextu celoživotního učení8) Další vzdělávání a role zaměstnavatelů9) Sociální služby10)Komunitní plánování11) Financování sociálních služeb12) Příspěvek na péči13) Integrace cizinců

Současný Blízký východ. Vybrané problémy očima sociologie

Kód předmětu: YBSC178 Garant: Černý,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 13:00 - 14:20, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Kurz je zaměřen na vybrané problémy českých středověkých a částečně raně novověkých sociálních, hospodářských i politických (se zvláštním zřetelem k mocenským systémům) dějin. Cílem kurzu je seznámit posluchače především s odborným pojmoslovím v návaznosti na probíraná témata a se specifiky studia historických jevů různého charakteru.

Úvod do sociologie (kombinovaná forma)

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB001K Garant: Havelka,M. + Wladyniak,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: metodologie, sociálněvědní teorie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Tento kurz seznamuje studující se sociologickým uvažování o sociálních problémech a sociálních procesech, které formují naše osobnosti, instituce, společnost. Jednotlivé přednášky kurzu jsou zaměřeny na základní vybraná sociologická témata, prostřednictvím nichž se studující mají možnost seznámit s klíčovými sociologickými koncepty a jejich aplikací. V průběhu přednášek bude věnována pozornost jedné z hlavních sociologických otázek: jaká je role jedinců ve společnosti a jak společnost ovlivňuje individuální životy jedinců?Kurz je základním kurzem sociologických profilujících povinně volitelných předmětů se skupiny společenských věd. Podmínkou zapsání je splnění kurzu Úvod do společenských věd II.

Výzkumný workshop: neformální dobrovolnictví v době války na Ukrajině

Kód předmětu: YBSC174 Garant: Pospíšilová,T. + Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Když v únoru 2022 začal válečný konflikt na Ukrajině, okamžitě začala vznikat řada neformálních i organizovaných aktivit v ČR na pomoc Ukrajině a uprchlíkům. Cílem výzkumu, na kterém se studující budou mít možnost v rámci workshopu podílet pod vedením vyučující, bude navázat na již realizovaný výzkum a dále mapovat podoby a role právě těch dobrovolnických aktivit jedinců i svépomocných skupin, které označujeme jako neformální, tzn. dobrovolná neplacená činnost pro druhé mimo vlastní domácnost, kterou člověk vykonává mimo organizaci ani není organizací koordinováno, pro své kamarády, sousedy, známé, které vznikají jako reakci na krizi.Podmínkou pro účast na workshopu je absolvování kurzu věnovaného metodám výzkumu ve společenských vědách, radost z týmové práce a zájem vyzkoušet si samostatnou výzkumnou práci v terénu pod vedením zkušených výzkumnic.

Významní představitelé sociologického myšlení

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB004 Garant: Šubrt,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 17:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
V rámci kurzu jsou posluchači seznámeni s koncepcemi a přístupy významných představitelů sociologického myšlení 19. a počátku 20. století (A. Comte, H. Spencer, K. Marx, M. Weber, G. Simmel, F. Tönnies, G. Tarde, E. Durkheim, V. Pareto, L. F. Ward, Ch. H. Cooley, T. Veblen, W. Thomas, G. H. Mead). Důraz je položen na charakteristiku základních sociologických paradigmat této doby a klíčových otázek, o jejichž řešení se uvedení teoretikovou pokoušeli. Zároveň je pozornost věnována i tomu, jaký význam má toto myšlenkové dědictví pro soudobou sociologii.V akademickém roce 2020/2021 vyučující předpokládá, že se bude uskutečňovat on-line výuka, která bude spojená s pravidelným zasíláním informačních e-mailů, studijních textů a on-line setkávání, o kterých budou studenti předběžně informování. Závěrečná atestace bude mít podobu písemného testu.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám