Výběr kurzů

Vyučované předměty

filosofie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2021/2022


Být na způsob těla: Heideggerovy Zollikonské semináře

Kód předmětu: YBFC211 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Semestrální předmět seznamuje posluchače se základními předpoklady, metodami a dopady věštění v antickýchřeckých státech. Téma bude zkoumáno primárně v kontextu náboženství, ale přednášky se zaměří i na vlivmantiky na filosofii, literaturu, politiku a běžný život společnosti i jednotlivé rodinyTémata:1. Úvod (představení tématu, interpretačních pozic a odborné literatury)2. Věštění: jeho základy a typy (věštění articiální a extatické, věštebné znamení)3. Věštci (terminologie, jejich typy, postavení ve společnosti, přínos)4. Věštebná znamení v okolí člověka (oikoskopie, hodoskopie, klédonomancie)5. Věštění z anomálií (lidské, zvířecí, pohlavní, povětrnostní a jiné anomálie)6. Věštebné losování (kléromancie, astragolomancie, belomancie aj.)7. Věštění pomocí lidského těla (chiromancie, palmomancie, ptarmoskopie aj.)8. Věštění pomocí zvířecí oběti (haimomancie, sfagia, piptoskopie, hepatoskopie)9. Věštění ze snů (typy snů a zacházení s nimi, oneiromancie, inkubace)10. Delfská věštírna (místo, přípravný rituál, vlastní seance, metoda, věštby)11. Věštění v Dódóně (místo, kult zdejších božstev, techniky, věštby a jejich povaha)12. Shrnutí, diskuze13. AtestPovinná literatura:VÍTEK T., STARÝ J., ANTALÍK D. (eds.), O věštění a prorokování, Praha: Herrmann & synové, 2006, s. 7-27 a121–145.CICERO, De divinatione (český překlad pořídil J. Hrůša pod titulem M. T. Cicero, Předtuchy a výstrahy, s. 13–108Doporučená literatura:JOHNSTON S. I., Ancient Greek Divination, Chichester: Wiley-Blackwell, 2008.ROSENBERGER V., Griechische Orakel. Eine Kulturgeschichte, Darmstadt: Wisse

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBFC124 Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Po dobu přechodu na distanční výuku bude seminář vyučován formou pravidelných konzultací. V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál. Od LS 2021 zápis vzhledem k pokročilosti četby podmíněn mejlovou domluvou s vyučujícím.

Cours de langue: philosophie et littérature françaises I.

Kód předmětu: YBFC213 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: francouzština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
ATTENTION: Following the measure taken by the Prague health authority in relation to Covid 19 epidemic situation, this course will be taught on-line until 31 October 2020. Students will be informed about any changes or updates by email.In case of changes in the planned schedule, enrolled students will receive details on the online teaching schedule by email from their teachers before the beginning of the semester. The communication channels will be: SIS, MS Teams and email messages to the addresses as indicated in the SIS.Cours de français (langue étrangere) destiné aux étudiants en philosophie désirant approfondir leur connaissance de la langue par la lecture, l'écriture et la discussion autour de la littérature et la philosophie. Niveau de langue exigé: B1, selon le "Cadre européen commun de référence pour les langues". Le texte étudié est " L'Invitée" de Simone de Beauvoir (Gallimard, Coll. Folio).

Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros

Kód předmětu: YBFC125 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Obsahem kurzu bude četba a interpretace klíčových pasáží z dialogu Faidón a Faidros, výklad ústředních pojmů a myšlenek, příp. srovnání uvedených dialogů. Kurz je vhodný též jako příprava k Úvodu do filosofie či k souborné zkoušce Filosofická antropologie.

Duše a její zevnějšek: Pseudo-Aristotelés, Fysiognómonika

Kód předmětu: YBFC205 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
anotace nebyla vyplněna

Duše a tělo od Homéra po Platóna

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB070 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
anotace nebyla vyplněna

Etika I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB026 Garant: Synek,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu je představit hlavní směry antické filosofie z hlediska jejich „praktického“ zaměření, tedy ukázat, jakým způsobem tematizovala antická filosofie otázku vedení lidského života, úsilí o dobro a dobré jednání. Těžištěm výkladu budou různá „etická“ témata, jak jsou představena u Platóna a Aristotela. V návaznosti na ně se pak zaměříme na další představitele antické myšlenkové tradice.

Fenomenologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB020 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu je vysvětlovat základní pojmy fenomenologické filosofie, v návaznosti na znalosti, které studenti mají z kurzů v rámci studia filosofie. Postupně bude pro výklad základních témat uvedených v sylabu používána primární literatura z oblasti fenomenologie, tj. především texty Edmunda Husserla, Maurice Merleau-Pontyho a další autory. Atestace se uděluje za seminární práci, podmínkou je aktivní účast na kurzu, který se uskuteční distančně prostřednictvím MS Teams.

Fenomenologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB021 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět volně navazuje na předmět Fenomenologie I. V úvodním semináři jsou studenti seznámeni s ideou fenomenologické filosofie a fenomenologickým teoretickým přístupem. Semináře se věnují fenomenologii, jmenovitě přednášce Existencialismus je humanismus, teorii intersubjektivity a tělesnosti v Bytí a nicotě Jean-Paula Sartra, některé fenomény budou předvedené na příkladu Neviditelného Jaroslava Havlíčka. Aktivní účast, společná četba textů a závěrečné, společné kolokvium.On-line výuka proběhne na platformě MS-TEAMS ve stejnou dobu jako je udáno v rozvrhu, v kombinaci se samostatnou prací a konzultacemi. Kamera a mikrofon jsou nutností. Materiály a veškeré informace k semináři budu pravidelně zasílat mailem. Veškeré další informace si povíme na první hodině. Více o přihlášení do MS Teams zašlu mailem před začátkem kurzu. KÓD PRO PŘIHLÁŠENÍ DO TÝMU: 96mj3vrNávod k přihlášení se do služby MS-Teams (máte i v mailu s funkčním odkazem):• Pod svým unikátním univerzitním číslem (UKČO) se ve formě čísloUKČO@cuni.cz (tedy například 12345678@cuni.cz) přihlásíte prostřednictvím www.office.com do webové platformy Office 365 pro studenty UK (zdarma).• Office Vás následně přesměrují na stránku CAS, kde se jednorázově přihlásíte uživatelským jménem a heslem, které používáte do SIS.• Následně se Vám odemkne on-line plocha Office 365.• Klikněte na Teams (lze si stáhnout i aplikaci, která je rychlejší), dále pak Týmy v levé liště -> Připojit se k týmu (na obrazovce vpravo nahoře) pomocí kódu: 96mj3vr• Tím jste přihlášeni do týmu: Fenomenologie II.• (přihlaste se do týmu deset min před začátkem hodiny, pak klepněte na tento odkaz webinář a dejte: připojit se (join) • • •https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmessage%2F19%3A60193314a5184b08a855ea47efe6bc22%40thread.tacv2%2F1601489551832%3FtenantId%3De09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%26groupId%3D8d92c557-8278-49de-bc79-b4bca5f46d18%26parentMessageId%3D1601489551832%26teamName%3DFenomenologie%2520II.%2520(ZS%252020%252F21)%26channelName%3DObecn%25C3%25A9%26createdTime%3D1601489551832%25E2%2580%25A2&type=message&deeplinkId=aa54db66-96f3-4b28-96e8-f677ba45582e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true• (ke schůzce se lze připojit případně uvnitř týmu v kanálu Obecné - Příspěvky – Naplánované schůzka)• • S přihlášením do týmu prosím neotálejte. Je důležité mít funkční sluchátka (nebo reproduktory), mikrofon a webovou kameru. Máte-li s přihlášením potíže, zkontrolujte, zda se přihlašujete dle instrukcí, respektive zkuste se přihlásit opakovaně po restartování počítače, vymazání historie prohlížeče apod.• Ve výjimečných případech se může stát, že systém nebude akceptovat vaše UKČO. V takovém případě kontaktujte LVT. DŮLEŽITÉ: pro atestaci je povinná stejná účast na webinářích jako v případě off-line výuky, tedy 75%

Filosofická antropologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB024 Garant: Novák,A. + Marek,J. + Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V zimním semestru 2020/21 bude kurz vyučován formou zde zveřejněných audionahrávek jednotlivých přednášek. ------- Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofické interpretace díla H. P. Lovecrafta

Kód předmětu: YBFC206 Garant: Zika,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Klasická díla weird literatury z perspektivy spekulativního realismu a non-lidské fenomenologie.

Filosofické problémy nové hudby

Kód předmětu: YBFC209 Garant: Fulka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
anotace nebyla vyplněna

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I.

Kód předmětu: YBFC127 Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz je určen k procvičení práce s texty, k rozvíjení osobnosti i kolektivu studentů a kpřípravě na zkoušku z Filosofické antropologie. Prostřednictvím postupů odvozených z gestalt terapiepodporuje pochopení a uvědomění si obsahů textů a filosofických myšlenek vevlastním prožitku účastníka. Usiluje o spojení abstraktního myšlení s konkrétnízkušeností vnitřní i tělesnou. Důrazem na uvědomění spojuje oblasti filosofie apsychologie, popř. další, a věnuje se tak opomíjenému a přitom snadnejpodstatnějšímu předpokladu filosofického myšlení. Texty jsou věnovány otázkámsvobody, tvorby, rozhovoru a vztahu Já-Ty.

Filosofie pozdního novověku - Kant

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB016 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, teorie umění
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Cílem kurzu je představit východiska, cíle a argumentační postupy Kantovy kritické filosofie. Tématem bude jak jeho teorie poznání a jednání, tak pokus sjednotit obě tyto oblasti v Kritice soudnosti.Distanční výuka bude mít podobu postupně zveřjňovaných audionahrávek výkladu a pravidelného (avšak nepovinného) setkávání se na diskusním fóru, kde bude možno klást dotazy.

Filosofie živé přírody

Kód předmětu: YBFC208 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YT131 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
anotace nebyla vyplněna

Hannah Arendtová: banalita zla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB061 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
ZÁPIS NAD LIMIT NENÍ MOŽNÝ (I Z DŮVODU POVINNÝCH PREZENTACÍ REFERÁTŮ PŘÍMO V HODINĚ). Východiskem dvousemestrálního kurzu je četba a interpretace vybraných pasáží knihy Hannah Arendtové Eichmann v Jeruzalémě. Bude doplňovaná o témata z knihy Původ totality a zasazovaná do kontextu problematiky holocaustu, kdy se budeme opírat o nejrůznější texty zejména židovských autorů jako je např. Primo Levi (Potopení a zachránění aj.). Součástí kurzů by měly být i filmy o Hannah Arendtové, nebo filmy týkající se banality zla, které ovšem vzhledem k situaci zhlédnete samostatně. Předpokládám aktivní účast na semináři, s tím, že zadám referáty z knih týkajících se holocaustu, které si rozdělíte ve skupinách a budete pak společně prezentovat. On-line výuka proběhne na platformě MS-TEAMS ve stejnou dobu jako je udáno v rozvrhu, v kombinaci se samostatnou prací a konzultacemi. Kamera a mikrofon jsou nutností. Materiály a veškeré informace k semináři budu pravidelně zasílat mailem. Veškeré další informace si povíme na první hodině. Více o přihlášení do MS Teams zašlu mailem před začátkem kurzu. KÓD pro přihlášení do týmu: kru53nu

Hegelovský seminář

Kód předmětu: YBFC110 Garant: Benyovszky,L. + Vrabec,M. + Holeček,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Po dobu přechodu na distanční výuku bude seminář vyučován formou pravidelných konzultací.Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.Od LS 2021 vzhledem k pokročilosti četby zápis podmíněn mejlovou dohodou s vyučujícím.

Heideggerův „Bytí a čas“ – četba

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB023 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu. Seminář se doporučuje jako doprovázející, bezprostředně navazující na přenášku „Fenomenologie raného Heideggera“.

Interpretace literárního díla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB033 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz bude probíhat seminární formou. Těžiště práce spočívá v četbě literárních děl a jejich následné literární vědou poučené interpretaci. Výrazná suma práce bude tedy spočívat na důsledné přípravě na semináře. S ohledem na nařízenou distanční výuku bude kurz probíhat až do odvolání prostřednictvím MS Teams v čase rozvrhu. Podmínkou atestace bude vypracovat závěrečnou interpretaci v rozsahu do 5 normostran.

Je křestanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBFC189 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT221 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu ideou dobra. Pojem morální náboženství použil poprvé Jan Patočka v přednáškovém cyklu Platon a Evropa. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).V zimním semestru školního roku 2020/21 bude výuka kurzu prováděna distanční formou. Přednášky budeme nahrávat obdobně jako u kurzů tohoto typu.

Kořeny evropské tradice I.

Kód předmětu: YBFC130 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Uvedení k filosofii je v tomto kurzu předváděno na základě rozdílů mezi archaickou a moderní společností, na základě rozdílu mezi společenstvím žijícím v mýtu a společenstvím, v němž se mýtus stane alternativním a následně se rozpadá. Mýtus je zde vykládán jako symbolická forma, pro níž platí, že zde není místo pro otázky, a filosofie vzniká jako prostor pro otázky, reaguje na rozpadající se mýtus a usiluje nalézt novou pevnou půdu pod nohama. Filosofie je vždy skrze jazyk, je to jiný případ symbolické formy než mýtus, a souvisí s prožitkem různojazyčnosti. Výklad je střídavě koncipován historicky a fenomenologicky, reflektuje zakladatelskou tradici evropské filosofie v linii Sokrates, Platón, Aristoteles a sleduje začasté výklady prof. Patočky z přelomu 60. a 70. let. V oblasti fenomenologického výkladu jsou nejdůležitější výklady Husserlovy, zejména z "Krize evropských věd". Důležitým pojmem je výměr diskursu, kde se ukazuje rozdíl mezi přístupy založenými teoreticky, tedy matematikou, filosofií, antickou vědou, a přístupy založenými prakticky - mýtem, životem, moderní vědotechnikou. Žánr filosofického diskursu je vyložen na příkladu sokratického dialogu, s konkrétním vyústěním na příkladu dialogu Gorgias. V zimním semestru školního roku 2020/21 bude výuka kurzu prováděna distanční formou. Vzhledem k tomu, že již několik let nahráváme na video všechny přednášky, nebude nahrávání i v tomto semestru žádným problémem. V tomto semestru ale v důsledku přechodu na distanční formu budeme přednášky sdružovat tak, aby v provním týdnu byla přednáška Kořenů evropské tradice I (KET) zdvojená a v druhém týdnu bude zdvojená přednáška Kořenů evropské tradice II. Bližší podrobnosti najdete v Moodle v odevzdávárně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace. Vzhledem k přechodu Moodlu na nový systém se může stát, že podatelna nebude k dispozici hned 1. října. Uděláme všechno pro to, aby odevzdávárna UKC fungovala co nejdříve. Technickou stránku (odevzdávání a opravy prací) má na starosti E. Pincová a Mgr. M. Havelková. Nahrané přednášky budou tak jako v minulých letech veřejně dostupné i pro účastníky U3V a širší veřejnost. Tuto problematiku zajišťuje Mgr. Havelková.

Kořeny evropské tradice II.

Kód předmětu: YBFC182 Garant: Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs navazuje na předchozí díl Kořenů evropské tradice cyklu I. - VI. sledováním původnosti platónského motivu péče o duši (tés psychés epimeleisthai) v tradici evropského myšlení. V této části se budeme věnovat především hebrejskému myšlení, tedy druhému kořenu evropské tradice a jeho vývoji v evropských dějinách. V zimním semestru školního roku 2020/21 bude obsah kurzu modifikován tak, aby zahrnul i krátké vhledy do mimoevropských motivů, které zejména v současnosti významně ovlivňují evropské myšlení. V zimním semestru školního roku 2020/21 bude výuka kurzu prováděna distanční formou. Vzhledem k tomu, že již několik let nahráváme na video všechny přednášky, nebude nahrávání i v tomto semestru žádným problémem. V tomto semestru ale v důsledku přechodu na distanční formu budeme přednášky sdružovat tak, aby v provním týdnu byla přednáška Kořenů evropské tradice I (KET) zdvojená a v druhém týdnu bude zdvojená přednáška Kořenů evropské tradice II. Bližší podrobnosti najdete v Moodle v odevzdávárně pro tento kurz, pod názvem Úvodní kurzy a cykly (UKC). Tam je také popsán způsob zadávání úkolů, odevzdávání referátů a podmínky atestace. Vzhledem k přechodu Moodlu na nový systém se může stát, že podatelna nebude k dispozici hned 1. října. Uděláme všechno pro to, aby odevzdávárna UKC fungovala co nejdříve. Technickou stránku (odevzdávání a opravy prací) má na starosti E. Pincová a Mgr. M. Havelková. Nahrané přednášky budou tak jako v minulých letech veřejně dostupné i pro účastníky U3V a širší veřejnost. Tuto problematiku zajišťuje Mgr. Havelková.

"Monstrum smyslu" – seminář k myšlení Michala Ajvaze

Kód předmětu: YBFC207 Garant: Kanócz,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: čt 14:50 - 16:10
"Na semináři se seznámíme se základními východisky, postupy a zčásti i vývojem myšlení Michala Ajvaze. Ajvaz vychází ze zkušenosti s běžně přehlíženým děním, v němž se z jakéhosi neartikulovaného šumu či chaosu neustále rodí a dále se proměňují významy, oblasti a entity, se kterými máme často sklon operovat jako s něčím samozřejmým, samostatným a neproměnným. (Domýšleje svůj výchozí náhled do důsledků, dochází Ajvaz až k formulacím jako: „Já oddělené od situací je abstraktním přízrakem; tím, kdo jedná, je monstrum, jehož tělo tvoří situace a jehož orgány jsou naše tělo a krajina,“ či „Vizuálno je jednou částí velkého labyrintu, který obývá fascinující monstrum smyslu, jež je tím nejnesmyslnějším, tím jediným skutečně nesmyslným na světě.“ – Srov. Sny gramatik, záře písmen, s. 123 a Světelný prales, s. 231.) Naznačíme, jakým způsobem Ajvaz rozvíjí některé myšlenky Edmunda Husserla, a budeme Ajvazovo myšlení konfrontovat se zčásti paralelními snahami některých jiných Husserlových pokračovatelů. (Zvlášť důležitý pro nás bude Heinrich Rombach.) V postupu semináře se budou nepravidelně střídat přednášky s diskusí a společné studium vybraných pasáží Ajvazových textů. Základní literatura: Michal Ajvaz, Cesta k pramenům smyslu. Genetická fenomenologie Edmunda Husserla, FILOSOFIA 2012. Michal Ajvaz, Kosmos jako sebeutváření, Pavel Mervart 2017. Michal Ajvaz, Příběh znaků a prázdna, Druhé město 2006. Michal Ajvaz, Sny gramatik, záře písmen, Hynek 2003. Michal Ajvaz, Světelný Prales. Úvahy o vidění, OIKOYMENH 2003. Michal Ajvaz, Tajemství knihy, Petrov 1997. Heinrich Rombach, Der kommende Gott. Hermetik – eine neue Weltsicht, Rombach 1991. Heinrich Rombach, Die Gegenwart der Philosophie. Die Grundprobleme der abendländischen Philosophie und der gegenwärtige Stand des Philosophischen Fragens, Alber 1988. Heinrich Rombach, Strukturontologie. Eine Phänomenologie der Freiheit, Alber 1988. (Atd.)"

Myšlení fenoménů současnosti

Kód předmětu: YBFC187 Garant: Marek,J. + Chavalka,J. + Váša,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
[myslet]:[vraždit] Co má společného jaderná katastrofa v Černobylu s psychoanalýzou a smrtí Boha? Kam až sahají kořeny bezprecedentních současných úzkostí, pro něž často ještě ani nemáme jméno? Jakým způsobem se odráží klimatická změna a lidské pustošení Země v pouštích duše a proč a jak interiéru lidské subjektivity hrozí, že se promění v post-apokalyptický vybydlený squat? Prostřednictvím těchto a podobných vzájemně provázaných témat hodláme exponovat souvislosti, které na první pohled nejsou zjevné a které tvoří mnohdy na první pohled nezjevnou tkáň současnosti, kurz se nicméně nehodlá omezit na "pouhou" filozoficky orientovanou tematizaci současnosti. Chceme též názorně ukázat, nakolik dokáže být filozofie nejen relevantní pro pochopení současnosti, ale skutečně SOUČASNOU: fenomény dneška i zítřka tedy budeme studovat nikoli z bezpečného odstupu, ale filosoficky je odhalovat a usvědčovat takříkajíc "zaživa", stejně tak však hodláme ukázat, do jaké míry mohou být i několik set let staré myšlenky ostřejší břitvy. Tématem aktuálního semestru je pak polarita úzkosti a vraždy: nejen co se týče motivu úzkosti a vraždy ve filozofii, umění, vědě či literatuře, ale především úzkosti a vraždy coby Achillových pat samotného myšlení. To, jak se zdá, totiž ve svém promýšlení lidství dokáže dojít až k nutnosti člověka obětovat a stejně tak si v auto-imunní nenávisti vůči osvícenému rozumu dokáže se vší vážností klást provokativní otázku: co nejvíc nerozumného dokáže způsobit?

Myšlení z hlediska celku – textový seminář

Kód předmětu: YBFC196 Garant: Novák,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Seminář související s přednáškou doc. Ladislava Benyovszkého "Myšlení z hlediska celku: Příprava na recepci filosofie" je konkrétní demonstrací filosofické zkušenosti a práce na příkladu zvolených klasických textů. Prvním je text Martina Heideggera "Anaximandrův výrok". Následovat bude Plótínos Enn. VI.9[7] "O dobru, čili o Jednu"; konečně sv. Tomáš Akvinský "De ente et essentia" (čes. O jsoucnu a bytí). Seminář si smí zapsat pouze účastníci zmíněné přednášky.

Platónovy dialogy IV. (Zákony, Epinomis)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB074 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V dalším díle platónských intepretací se zaměříme na dva pozdní dialogy: jednak slavný Timaios a občas ne zcela právem opomíjené Zákony. V případě Timaia se zaměříme na Platónovu filosofii přírody, která zkoumá ve třech stupních stvoření psychofyzického celku světa, a v Zákonech pak na reinterpretaci představ o dokonalé obci, jak je podal v Ústavě, a dále na problém platónské zbožnosti a theologie v X. knize. Seminář bude tentokrát o něco málo náročnější, doporučuji ho zejména těm studentům, kteří již mají s platónskou filosofií alespoň základní zkušenost (tj. absolvovali minimálně úvod do filosofie či lépe některý z platónských seminářů).

Podoby těla v literatuře

Kód předmětu: YBFC134 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost YT102 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V semináři se zabýváme podobami a proměnami tělesnosti ve vybraných literárních dílech (J. Havlíček - Neviditelný, H.P. Lovecraft, M. Proust, F. Rabelais - groteskní pojetí těla, B. Stoker - Dracula, H.G. Wells aj.). Obecnou perspektivu nám při tom poskytují převážně fenomenologické tematizace tělesnosti, např. v textech E. Husserla, M. Merleau-Pontyho, J.-P. Sartra či D. Trigga. Povinná literatura:M. Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání (vybrané pasáže).E. Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II (vybrané pasáže).

Politická filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB028 Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie (zhruba od Platóna po Machiavelliho). V zimním semestru je předmět vyučován kombinovaně (distančně), tj. kombinací samostudia literatury, poslechu podcastů. Distanční opory (texty a podcasty budou k dispozici v Moodlu). Zápočet proběhne formou online testu (také v Moodlu). Na kurz navazuje v LS kurz Politická filosofie II. Odkaz na Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10145

Politická filosofie I. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB028K Garant: Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Předmět má charakter historicky vedeného úvodu do politické filosofie. Studenti se skrze vlastní četbu, konzultace a přednášky seznámí s klíčovými texty a koncepty evropské politické filosofie.

Prostor, jeho teoretické rámce a architektonické realizace

Kód předmětu: YBFC135 Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: architektura
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurs přiblíží různé přístupy pojetí prostoru a to jak na rovině teoretické, tak na úrovni jeho reálného uskutečňování v architektonických artefaktech, v utváření města či celé krajiny. Výklad teoretických předpokladů bude postupovat historicky, s ohledem na vývoj různých pojetí u různých myslitelů, (například Ch. Montesquieu, G. Simmel, M. Weber, H. Lefebvre či P. Bourdieu). Výklad konkrétních realizace začne kurs sledovat od doby baroka, kdy se začíná (alespoň v Čechách a okolní Evropě) utvářet také krajina, jejíž hominizace zde jako základ přetrvává dodnes. Důraz bude položen na dobu 19. a 20. století, které utváří prostor dnešního města a krajiny. Souběžně se budou sledovat různá řešení otázky prostoru v rozmanitých architektonických směrech a školách (jako například historismus, modernismus, post-modernismus).Smyslem kursu je jednak představit základní přístupy, vytvořit tedy obecný přehled, tak zároveň přitáhnout k této problematice pozornost kvůli její důležitosti v životě venku, v prostorovém světě. ¦ ZS 2020: Kurs se bude skládat z pravidelných nahrávek (vložených pravděpodobně do SIS) a ze samostatné četby s následným ověřením. ¦ Bude-li to umožňovat epidemiologická situace (a podzimní počasí) nevylučujeme též možnost exkurse po Praze za konkrétními cíli. ¦ Jakmile to jen půjde, vrátíme se ihned k preferované presenční formě v učebně - abychom se mohli setkávat jako osoby.

Řecké náboženství: rituál

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB069 Garant: Vítek,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, náboženství
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost YT032 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
anotace nebyla vyplněna

Řecký atomismus

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB073 Garant: Bartoš,H.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Seminář bude věnován četbě zlomků řeckých atomistů (Leukippa, Démokrita, a Epikúra), kteří vypracovali jeden z nejoriginálnějších a historicky nejvlivnějších fyzikálních výkladů světa (vše je složeno z atomů a prázdna) a zároveň představili důmyslný etický systém poskytující praktické návody, jak se zbavit strachu, úzkosti a jiných útrap, jak si udržet dobrou mysl a jak žít šťastně.

Seminář kontrolované četby – Platón: Obrana Sókratova - Faidon

Kód předmětu: YBFC214 Garant: Marek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
anotace nebyla vyplněna

Sokratovské dialogy

Kód předmětu: YBFC140 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o 2-3 blokový seminář. Sokratovské rozhovory jsou specifickou formou skupinového rozhovoru. Seminář je vhodný pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přemýšlení v praxi. Účastníci společně hledají odpověď na vybraná filosofická/etická/matematická témata.Účastníci vycházejí z konkrétní prožité zkušenosti, nikoliv ze známých teorií. Příklady témat: Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v předpokládaných termínech 26.-28.2.2021 (ZRUŠENO), 28.-30.5.2021 a 26.-29.8.2021. Semináře NEBUDOU PROBÍHAT ONLINE. Uskuteční se pouze prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí.Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.czJe nutné se vždy přihlásit také online na výše uvedených webech.

Sokratovské dialogy - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC141 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Sokratovské dialogy v angličtině jsou vhodné od jazykové úrovně B1, B2. Vhodné pro všechny, které už na jazykových kurzech nebaví pořád dokola mluvit o tom, co dělali o prázdninách. Na tomto kurzu spojíte trénink jazyka a praktickou filosofii:Co je přátelství? Kdy smím použít násilí? Kde leží hranice tolerance?Vycházíme z vlastních zkušeností, porovnáváme je a hledáme společnou podstatu. Není zapotřebí žádná odborná angličtina, jedná se o každodenní užití jazyka.Sokratovská metoda je založena na skupinové spolupráci - postupuje se pomalu, dokud všichni neporozumí. Když se účastníte v angličtině, vypilujete své schopnosti vyjadřování i poslechu. Seminář probíhá formou blokového kurzu mimo školní budovu ve Frýdlantu v termínech 26.-28.2.2021 (ZRUŠENO), 28.-30.5.2021 a 26.-29.8.2021. Semináře NEBUDOU PROBÍHAT ONLINE. Uskuteční se pouze prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Více k metodě výuky najdete zde: www.sokratici.cz Je nutné se vždy přihlásit také online na výše uvedených webech.

Sokratovské dialogy II. - AJ, NJ

Kód předmětu: YBFC142 Garant: Novotný,J. + Winklerová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o pokračující seminář pro účastníky Sokratovských dialogů v ČR. Pokud jste se ještě nikdy neúčastnili rozhovorů v ČR, prosím nehlaste se :)

Téma člověka a společnosti v britské filosofii

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB072 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
anotace nebyla vyplněna

Téma člověka a společnosti v britské filosofii – seminář

Kód předmětu: YBFC210 Garant: Kunca,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YT241 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
anotace nebyla vyplněna

Teorie a kritika současné výtvarné tvorby I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB038 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění, výtvarné umění
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost YT113 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz probíhá v letním i zimním semestru - lze zapsat v obou semestrech, avšak maximálně dvakrát. Kurz aktivního hledání podoby kritických textů k aktuálním výtvarným projevům. Součástí výuky jsou návštěvy a reflexe probíhajících výstav současné výtvarné tvorby. Zároveň se posluchač průběžně seznamuje s aktuálními estetickými a vizuálními teoriemi, jejichž znalost je nutným předpokladem hodnotného kritického přístupu.

Teorie obrazu

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB035 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: média, vizualita
Rozvrh: pá 15:30 - 16:50, místnost YT112 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Podíl obrazů na komunikaci zaznamenal v moderní době výrazný kvantitativní nárůst. Obraz zasahuje do všech úrovní sociální interakce a proměňuje ji. Veřejný prostor i komunikace se díky obrazu stává iluzivním, virtuálním, mocensky manipulovaným, ale též hravým, kreativním apod. Obraz v širokém slova smyslu je třeba podrobovat interpretaci a kritice a nespokojovat se s jeho prvoplánovým sdělením (za ním se většinou skrývá podprahová, manipulující informace). Studium obrazu je součástí mediální gramotnosti, což je v současnosti nezbytná složka porozumění kulturnímu dění.

Teorie obrazu (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB035K Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: média, vizualita
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Podíl obrazů na komunikaci zaznamenal v moderní době výrazný kvantitativní nárůst. Obraz zasahuje do všech úrovní sociální interakce a proměňuje ji. Veřejný prostor i komunikace se díky obrazu stává iluzivním, virtuálním, mocensky manipulovaným, ale též hravým, kreativním apod. Obraz v širokém slova smyslu je třeba podrobovat interpretaci a kritice a nespokojovat se s jeho prvoplánovým sdělením (za ním se většinou skrývá podprahová, manipulující informace). Studium obrazu je součástí mediální gramotnosti, což je v současnosti nezbytná složka porozumění kulturnímu dění.

Tvořivost a osobnost

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB042 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: vizualita
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT220 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Témata:1. Tvořivost v historických modelech poznání - magický, mytický, reflexivní, triadický (moderna), pluralitní2. Pojetí subjektu v lineárním a pluralitním modelu poznání. Subjekt jako metastruktura (biologie, osobnost, societa), 3. Ontogeneze subjektu v struktuře senzorických interakcí.4. Estetický základ myšlení a jednání. 5. Metaforický základ získávání zkušenosti a myšlení. Vztah metaforického a vědeckého myšlení. 6. Sociální proces iniciace a uplatnění tvořivosti7. Znak a realita v lineárním a pluralitním modelu poznání. Proces inovace znaku.8. Umění jako nástroj transcendence – subjekt a societa. 9. Obraznost jako nástroj strukturování personální interakce (poznání prostřednictvím obrazu), 10. Obraz jako nástroj sociability (koordinace prostřednictvím obrazových forem), 11. Vizuální umění a historický vývoj obrazových forem., 12. Od autorství k portfoliu. Autorství podle postmoderny.13. Tvořivost jako holistický přístup k životu.

Übung auf Deutsch: Deutschkurs für Philosophie Studenten

Kód předmětu: YBFC212 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: němčina
Kredity: 3 Klíčová slova: němčina
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
ATTENTION: Following the measure taken by the Prague health authority in relation to Covid 19 epidemic situation, this course will be taught on-line until 31 October 2020. Students will be informed about any changes or updates by email.In case of changes in the planned schedule, enrolled students will receive details on the online teaching schedule by email from their teachers before the beginning of the semester. The communication channels will be: SIS, MS Teams and email messages to the addresses as indicated in the SIS.Diese Übung hat das Ziel, bereits erworbene Kompetenzen im Sprechen, Schreiben sowie im Hör- und Textverstehen der deutschen Sprache weiter zu vertiefen. Außerdem sollen Wortschatzkenntnisse erweitert sowie grammatische Fähigkeiten gefestigt werden. Diskutiert werden sollen im Rahmen der Übung Auszüge deutscher philosophischer Texte zum Themenkreis Argumentation und Logik sowie ggf. für diesen Themenkomplex geeignete Videos. Des Weiteren werden wir kleinere literarische und historiographische Texte lesen, um etwaige Unterschiede innerhalb des Deutschen im Hinblick auf Gattung und Zeitgeist ausfindig machen zu können. In der ersten Sitzung findet ein Einstufungstest statt. Teilnahmevoraussetzung: Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1/B2

Uvedení do křesťanské filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB071 Garant: Kružík,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
anotace nebyla vyplněna

Vizuální sémiotika

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB039 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace, vizualita
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz chce především prověřit obsah, metody a možnosti vizuální sémiotiky, pro sledování tohoto tématu ovšem musí podat určitý přehled sémiotiky obecně. Vizuální sémiotika nalézá svůj předmět ve zkoumání významu každého vizuálního znaku, nicméně nejvypracovanější znakové systémy lze nalézt ve vizuálním umění. Revize metod zkoumání znakovosti výtvarného díl má za cíl posléze umožnit důkladnější interpretaci vizuálních znaků, případně naznačit účinné postupy jejich tvorby.

Vybrané kapitoly z estetiky I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB059 Garant: Matysová,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: teorie umění
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost YTAULA (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
V tomto kurzu se seznámíme s několika významnými koncepcemi z dějin estetiky a filosofie tematizující tradiční estetické kategorie jako jsou umění, krása, nápodoba, vkus, vznešeno, génius, styl, atd. Budeme se soustředit na vybrané autory a jejich texty vztahující se k četbě ke státnicím se setu Filosofie a umění.--------- VÝUKA BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ FORMOU VIDEOKONFERENCE KAŽDÝ TÝDEN SKRZE MS TEAMS, kde najdete naši třídu pod kódem kgytnjs.Zde v SIS budou audiozáznamy přednášek pro ty, kteří by se nemohli online výuky v daném čase zúčastnit, ale rovněž jsou s obrazem uloženyzáznamy po dobu 20-ti dní.Dále budeme komunikovat v naší skupině Estetika FHS UK na facebooku, kam jste zvaní se přidat: https://www.facebook.com/groups/756627548076556

Základní otázky logiky I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB002 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Úvod do základních otázek logiky. Cílem kurzu je seznámit studenty s výchozími myšlenkami logiky a jejich promýšlením: co je výrok, pravda, lež, nutnost atd.? Logika je předvedena jako jednotná myšlenková tradice od antiky až po moderní matematickou logiku. Studenti jsou vedení jednak k procvičení návyků kalkulu, jednak k seznámení se s filosofickými otázkami logiky. Kurz je nutné si zapsat spolu se seminářem (korekvizitou) YBFB004.

Základní otázky logiky I. - seminář

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB004 Garant: Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: jazyk
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost YT121 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Kurz seminární formou doplňuje a rozvíjí Základní otázky logiky I., je třeba si oba kurzy zapsat souběžně. Cílem je v diskusi nad vybranými částmi textů z povinné literatury (v několika jazykových verzích z různých dob, včetně klasické řečtiny) seznámit studenty s tradičními i moderními logickými myšlenkami a jejich souvislostmi. Četba je doplněna ukázkami z různých slovníků a učebnic, ilustrujícími otevřenost probíraných otázek. Kurz je nutné si zapsat spolu s přednáškou (korekvizitou) YBFB002.

Základní pojmy filosofie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB001 Garant: Novotný,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YT003 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky.

Základní pojmy moderní fyziky a astronomie I.

Kód předmětu: YBFC138 Garant: Kalva,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost YT120 (Fakulta humanitních studií Troja Pátkova 2137/5)
Semináře jsou určeny především pro studenty, jejichž těžiště zájmu leží v humanitních oborech. Přednášky nebudou příliš technické a počet rovnic bude pouze mizivý.Důraz bude kladen na témata, o která přihlášení studenti projeví zájem, a je také možno doplnit program dle otázek a přání posluchačů.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám