Výběr kurzů

Vyučované předměty

ekonomie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020


Aplikované ekonomické myšlení

Kód předmětu: YBSC153 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Ekonomie získala nedlouho po svém vzniku označení "ponurá věda" (dismal science). Stalo se tak zaslouženě? Abychom si o tom mohli udělat nějakou představu, seznámíme se během seminářů Aplikovaného ekonomického myšlení se základními pojmy a nástroji, které moderní ekonomie používá, a budeme diskutovat o důležitých společenských tématech, která se snaží adresovat. Na základě četby budeme interaktivní formou hledat odpovědi na celou řadu otázek, bez nichž nelze porozumět fungování moderní společnosti: Jak fungují peníze? Co je to hospodářský růst? Jakou roli hrají v naší společnosti trhy? Kdy je potřeba, aby ekonomické problémy pomáhala řešit vláda? Proč jsou někteří lidé chudí a jiní bohatí? Kritický úhel pohledu a zdravý skepticismus vítány.

Dary, dluhy, peníze - úvod do ekonomické antropologie

Kód předmětu: YBSC139 Garant: Rádl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky ekonomické antropologie a ukázat, jaká témata a významy se mohou objevovat v souvislosti se směnou zboží a jaké klíčové problémy se vynořují při zkoumání těchto jevů. Zaměříme se na to, v čem je antropologický přístup specifický, jak se liší od ekonomického a kde je případně možné hledat styčné body. Oblast zájmu ekonomické antropologie a její vývoj bude představen především prostřednictvím vybraných textů těch antropologů, kteří se danými tématy zabývali. Kurs vyžaduje průběžnou přípravu na hodiny (především četbu vybraných doporučených textů - některé z nich v AJ) a očekává se aktivní zapojení studentů v hodinách. Klíčová slova: směna, dar, dluh, reciprocita, sdílení, peníze, racionalita, sociální zakotvenost, logika jednání

Ekonomická teorie v kontextech

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB015 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy makro a mikroekonomie, poukázat na souvislosti ekonomie s dalšími obory jako jsou antropologie, dějiny, právo, morálka, občanský sektor. Zvláštní pozornost bude věnována aktuálním socio-politickým tématům a socio-economickým procesům.

Ekonomie v každodenním životě

Kód předmětu: YBSC149 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je naučit studenty vidět ekonomickou stránku rozhodování každodenního života. Kurz je určen pro studenty prvního ročníku.

Filosofické problémy ekonomie

Kód předmětu: YBSC154 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V souvislosti s Velkou recesí roku 2008 získaly na síle hlasy kritizující přístup moderní ekonomie jako dogmatický, odtržený od reality a zakládající se na skrytých hodnotových soudech. Jsou tato obvinění oprávněná? Na tuto otázku se pokusíme najít odpovědi v kurzu Filosofické problémy ekonomie, který se zaměří na důkladné ohledání toho, jaký přístup ke zkoumání společenské reality moderní ekonomie používá, jaká jsou jeho potenciálně problematická východiska a jaké alternativy k němu lze případně nalézt. Pohybovat se budeme především v rámci vymezeném pojmovými nástroji filosofie vědy, ale zavítáme také na půdu etiky. Základem kurzu je četba textů k jednotlivým tématům a jejich diskuse na semináři. Smyslem seminárních diskusí je kritické porozumění tomu, jak fungují moderní společenské vědy a s jakými problémy se potýkají při snaze o nalezení objektivního poznání společenské reality.

Organizovaná občanská společnost: úvod do studia

Kód předmětu: YBSC162 Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie, sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Občanská společnost patří k těm institucím společnosti, které jsou považovány za samozřejmou součást moderních demokratických společností. Na druhé straně se objevuje řada diskusí o rolích a funkcích organizací občanské společnosti v moderní společnosti, vedou se spory, které aktivity občanů je možné považovat za občanské či ne-občanské, ale také zaznamenáváme řadu společenských změn, které jsou vnímány jako možné ohrožení občanské společnosti. Zajímá vás, co rozumí sociální vědy pojem občanská společnost? Jaká je historie české občanské společnosti? Jaké formy participace jsou považovány za ne/občanské, jakou má občanská participace funkci v moderní společnosti či co ji ohrožuje? Co je to filantropie a jakou hraje roli v moderní společnosti? Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpověď. Kurz je uvedením do problematiky občanské společnosti. Formou jednotlivých uzavřených přednášek nabízí seznámení s hlavními tématy studia občanské společnosti (magisterského oboru Studia občanského sektoru) a to jak na úrovni pojmů a konceptů, tak konkrétních praktických příkladů se zaměřením na současnou českou občanskou společnost. V rámci přednášek se představí jak učitelé SOS, tak zajímavý hosté.

Podniková ekonomika a podnikatelské plánování I.

Kód předmětu: YBQC110 Garant: Čábelková,I. + Vostrovský,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět Podniková ekonomika a podnikatelské plánování I. se zabývá problematikou podniku, jeho cíli, funkcemi a životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením. Náplň tohoto předmětu čerpá poznatky z obecné ekonomické teorie a dalších vědních disciplín, jako je teorie řízení, finance, statistika a účetnictví.

Účetnictví I.

Kód předmětu: YBQC113 Garant: Kaprál,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Základní principy účetnictví, postavení účetnictví, účetní metody. Klíčová slova: aplikovaná ekonomie, podnikové hospodářství, historie účetnictví

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám