Výběr kurzů

Vyučované předměty

biologie a etologie

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v letním semestru akademického roku 2022/2023


Brain and Behaviour

Kód předmětu: YBSC207 Garant: Pfaus,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:30 - 18:50, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Follow-up course to Introduction to brain course.

Evoluční biologie a filosofie

Kód předmětu: YBFC227 Garant: Marek,J.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:00 - 11:20, místnost YT201 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Pilotní kurz tematizující tradiční témata evoluční biologie a jejich filosofické důsledky či interpretace. Na kurzu se podílí Ivan Loginov (PřF UK), Martin Vrabec a Jakub Marek. Bližší anotace a sylabus kurzu budou zveřejněny před začátkem semestru.

Psychofyziologie a neuropsychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB038 Garant: Martinec Nováková,L.
Semestr: letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dětství
Rozvrh: st 10:00 - 11:20, místnost YT002 (Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8 - Libeň)
Informace pro studující v programu "Studium humanitní vzdělanosti": jedná se o předmět profilujícího základu, povinně volitelný.Předmět je koncipován jako koncentrovaný přehled biologických struktur a mechanismů spojených s lidskou psychikou a chováním. Obsahuje základní recentní údaje z oblasti anatomie, fyziologie, endokrinologie a neurověd, které jsou nutné k pochopení mechanického fungování psychických jevů. Klíčové tematické okruhy se týkají například poznání anatomie a funkce lidského mozku, komplexní pohled na fungování našich smyslů, biologie a fyziologie chování, biologie a neurobiologie sexu a reprodukce či vztahu mozku a myšlení.

Studium kognitivních schopností papoušků šedých

Kód předmětu: YBSC064 Garant: Lindová,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Studenti budou v rámci tohoto kurzu pracovat na svém individuálním nebo týmovém projektu (týkajícím se studia kognice nebo komunikace papoušků šedých). Budou samostatně docházet do Laboratoře mezidruhové komunikace při FHS UK, aby tam absolvovali trénink papoušků šedých, případně pořizování záznamů, pozorování, hodnocení nebo drobné experimenty s těmito subjekty. O práci si budou vést vlastní protokoly. V pokročilejších fázích projektu budou zaškoleni do analýzy dat a způsobu prezentace výsledků. Součástí kurzu bude také studium a prezentace nastudované literatury na seminárních schůzkách.Kurz je otevřen pouze pro studenty, kteří absolvují současně, nebo dříve absolvovali, Praktikum ze srovnávací psychologie. Vstup (i zápis) kurzu bude umožněn po absolvování zmíněných praktik a odevzdání schváleného projektu, který v rámci praktik vypracujete. Pokud máte o tento kurz zájem, zapiště si tudíž nejprve Praktika ze srovnávací psychologie a přednášku Srovnávací psychologii.

Poslední změna: 30. červenec 2019 12:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám