Výběr kurzů

Vyučované předměty

Přehled povinně volitelných předmětů vyučovaných v zimním semestru akademického roku 2019/2020


A history of the "Third Reich" (1933-1945). Domination, Society and Mass Murder

Kód předmětu: YBAJ053 Garant: Hanyš,M. + Vondráček,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
ANOTACE ANOTACE ANOTACE

Aerobik A

Kód předmětu: YBKC165 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: út 14:00 - 15:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurz probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako MIX, tj. zčásti jako cardio dance (choreografický aerobik), zčásti jako posilování (dynamické posilovací bloky + posilování na podložce). Cílem je převážnou část hodiny (75%) pracovat v režimu zvýšené metabolické (spalování tuků) a kardiovaskulární zátěže (trénink srdečně-cévního a dýchacího systému). V choreografické části hodiny vedle toho dochází k rozvíjení pohybové koordinace, kreativity a paměti, v posilovací části k tréninku svalové vytrvalosti.

Aerobik B

Kód předmětu: YBKC166 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: tělocvik
Rozvrh: pá 14:00 - 15:00, místnost YFANA1 (FANatic studio - Slezská 2, Praha 2)
Kurz probíhá formou praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako funkční silově-vytrvalostní trénink - Total Body Training (TBW).Důraz je kladen na kontinuální zátěž kardiovaskulárního systému a funkční posilování.

AJ - Advanced

Kód předmětu: YBEC010 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro pokročilé studenty zaměřený na všestranné rozvíjení jazykové kompetence, zejména na rozšiřování slovní zásoby a upevnění správných komunikačních a gramatických návyků. Kurs vyžaduje soustavnou práci v průběhu semestru, samostatnou a pravidelnou přípravu i aktivní zapojení při hodinách na základě domácí přípravy. Osou kurzu je učebnice (viz povinná literatura), která je průběžně rozšiřována o další studijní materiály podle nastalé potřeby studentů. Zvláštní pozornost je věnována akademické angličtině. Kurs je koncipován cyklicky, aby se mohli na začátku semestru připojit i noví studenti.

AJ - Advanced II.

Kód předmětu: YBEC074 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Nově vypsaný kurs AJ - Advanced II. bude vyučovat Robert Warren. Jedná se o interaktivní angličtinu zaměřenou na rozvíjení komunikativní kompetence a celkové jazykové zdatnosti.

AJ - Advanced III.

Kód předmětu: YBEC075 Garant: Císařovská,L. + Miller,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Students of Advanced English will be required to write a credit essay before the final exam at the end of the semester. The topic will be announced in class. The length will be about 500 words or more. The essay must follow the normal academic style of writing essays which will be explained in class or via email with specific directions. Plagiarism of any kind will not be tolerated. A maximum of two absences is allowed. Attendance is required in order to be able to take the final exam at the end of the semester.The students should be aware that the class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must remain in class for the entire 80 minutes. The class will finish on time every week so that the students will not be late for their next class.The students must begin to attend the class the first class after they register for the class.

AJ - Advanced IV.

Kód předmětu: YBEC076 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Students of Advanced English will be required to write a credit essay before the final exam at the end of the semester.The students should be aware that the class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must remain in class for the entire 80 minutes. The class will finish on time every week so that the students will not be late for their next class.The students must begin to attend the class the first class after they register for the classThe topic will be announced in class. The length will be about 500 words or more. The essay will need to follow academic style connected with essay writing which will be explained in class.Plagiarism of any kind on the essay will not be tolerated.Students are allowed to have two absences. Attendance is required in order to be able to take the final exam at the end of the semester.

AJ - Advanced V.

Kód předmětu: YBEC077 Garant: Elstob,N. + Novotná,M. + Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz, který povede Nicholas Elstob, je určen pokročilým studentům se zájmem o moderní anglickou literaturu, kteří počítají s domácí přípravou. Základem budou texty současných autorů, na nichž budou prohlubovány jazykové kompetence.Podrobné informace budou předány na první hodině.

AJ - Advanced VI.

Kód předmětu: YBEC078 Garant: Císařovská,L. + Johns,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 18:30 - 19:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
The course, taught by A. Johns, aims to help undergraduate students to improve their proficiency in the English language. It will focus on their developing an academic level in English by helping them prepare for their exams and by managing the course duties. The skills that we will learn are commonly required at European or American universities and it is absolutely necessary to have good English communicating and writing skills to be successful in academia.

AJ - Intermediate

Kód předmětu: YBEC008 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: viz SIS
Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování, rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny. Student má možnost se zapsat do kurzu opakovaně během studia, protože obsah kurzu se mění.

AJ - Listening Skills (Intermediate)

Kód předmětu: YBEC012 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
????????????????????????????????????????????????????????

AJ - Pre-Advanced

Kód předmětu: YBEC079 Garant: Elstob,N. + Císařovská,L. + Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurz je určen pro středně pokročilé studenty, kteří potřebují rozhýbat své převážně pasivní znalosti. Rozmanité aktivity v kurzu, konverzační i písemné, předpokládají aktivní účast i přípravu na hodiny. Interaktivními metodami si studenti osvojí principy anglické syntaxe a gramatiku a systematicky si budou rozšiřovat slovní zásobu. Kurz povede Nicholas Elstob, jenž na první hodině bude specifikovat konkrétní požadavky a sylabus kurzu. Proto je třeba na této hodině být.

AJ - Pre-Proficiency

Kód předmětu: YBEC011 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurs pro pokročilé studenty, zaměřený zejména na problémové oblasti a rozšiřování slovní zásoby, rozvíjí všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení i psaní). Dosavadní orientaci v angličtině poskytuje systematickou jazykovou reflexi, a tím prohlubuje schopnost vyjadřovat se i rozumět s větší přesností. Zvláštní pozornost je věnována snaze co nejvíce angličtinu "vyčistit" od notoricky se opakujících chybných návyků. Dynamická interaktivní výuka při hodinách je doplňována systematickou domácí přípravou a prací s náročnějšími akademickými texty. Osou kurzu je učebnice, doplněná cvičebnicí rozvíjející probíranou látku (viz Povinná literatura), nicméně sylabus se průběžně zaměřuje na problémové oblasti, které se při práci odkrývají.

AJ - Remedial English

Kód předmětu: YBEC100 Garant: Russo,M. + Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurz je vyučován v angličtině, nicméně je určen nejen studentům, kteří v angličtině studují, ale i studentům českým, již se chtějí v angličtině zlepšovat. Podrobný popis náplně kurzu najdete v anglické anotaci.

AJ - Upper-Advanced

Kód předmětu: YBEC080 Garant: Císařovská,L. + Johns,A. + Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: čt 18:30 - 19:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem tohoto kurzu je upevnit dosavadní znalosti angličtiny prostřednictvím diskusí na akademická témata, získat plynulost projevu, rozšířit si slovní zásobu a vylepšit výslovnost. Kurz chce posílit sebevědomí v angličtině pozitivní motivací a pružným přístupem. Součástí kurzu bude v rámci možností i úvod do psaní neformálních i akademických textů. Technika psaní odpovídá úrovni OCR (Oxford and Cambridge Board), která vyžaduje schopnost dobře postavit větu, správně členit odstavce, přesně formulovat úsudek, doložit ho argumenty i z napsaného vyvodit odpovídající závěr.

AJ - Upper-Intermediate

Kód předmětu: YBEC009 Garant: Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Tento kurs pro středně pokročilé studenty celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Jeho cílem je systematicky konsolidovat gramatické návyky, tematicky rozšiřovat slovní zásobu z nejrůznějších oblastí a rozvíjet jazykové vědomí. Důraz je kladen především na přesnost mluveného i písemného vyjadřování i na schopnost rozumět slyšenému projevu. Osou kurzu je učebnice (viz povinná literatura), doplňovaná dalšími studijními materiály, které postupně rozvíjejí i dovednost pracovat s náročnými odbornými texty.

AJ - Upper-Intermediate III.

Kód předmětu: YBEC081 Garant: Crawford,K. + Císařovská,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs pro středně pokročilé studenty, který celkově prohlubuje jazykovou kompetenci v angličtině. Cílem kursu je upevňovat již získané gramatické návyky a tematicky rozvíjet slovní zásobu z nejrůznějších oblastí. Důraz je kladen především na přesnost vyjadřování a rozvíjení schopnosti rozumět slyšenému textu i na postupné osvojování celkové gramatické struktury angličtiny tak, aby bylo možné pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat stylistické jemnosti.

Alternativní kurátorství I.

Kód předmětu: YBKC156 Garant: Zavadil,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: kurátorství, vizualita
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Základní orientace a naznačení podmínek prezentace současného českého umění nezávisle na státních institucích. Reflexe nevědomých stereotypů a strategií, kdy dochází k budování řady alternativních galerijních institucí dle komunitního či subkulturního klíče na principu utajení. Hlubší rozbor současného českého angažovaného umění, role skandálu, cenzury a PR strategií uplatňovaných na současné výtvarné scéně. Fenomén politických a sociálních interakcí, ke kterým dochází v rámci prezentace současného českého vizuálního umění. Exkurze do vybraných galerijních institucí.

Alternativní medicína a etnomedicína

Kód předmětu: YBSC142 Garant: Wolfová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je seznámit studenty s různými přístupy ke zdraví, nemoci a tělu. Na základě etnografických popisů a krátkých filmů na téma nezápadních "medicín" se pokusíme poruzumět kulturní podmíněnosti a tedy i relativitě různých konceptualizací zdraví, nemocí a těla a zacházení s nimi. Kurz bude čítat i několik přednášek antropologů, kteří budou hovořit o svých vlastních výzkumech těchto fenoménů. Literatura, stejně jako audiovizuální materiál bude v českém jazyce, popř. s českými titulky. Kurz se bude skládat z převažující přednáškové a seminární části. Na několik hodin bude zadaná příprava: četba/ film.

Anthropological methods: fieldwork and ethnography seminar

Kód předmětu: YBA334 Garant: Verbuč,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Ethnography is the art and science of studying and writing about human culture and society. It is one of the most important methods in qualitative research, not only in anthropology, but also in other social science disciplines. It helps scholars and students to effectively approach and address, as well as to gain valuable and in-depth understanding of, relevant social and cultural issues. Students learn in this course about the main ethnographic fieldwork methods and techniques (participant-observation, interviewing, grounded theory, coding, eliciting of meaning, textual analysis, Internet ethnography, ethnography of [music] performance). In addition, they also practice how to develop a research design (including research questions, and a thesis statement), as well as how to present, analyze, and interpret ethnographic data in writing (in papers, articles, theses). In regard to the latter, students will master different forms of ethnographic writing for this course (fieldnotes, vignettes, description, narration, analysis, structuring, transcription). Furthermore, class topics also address the issues of positionality, reflexivity, and research ethics. Students are required to submit weekly reading and writing assignments, design and conduct a small fieldwork study, and present it in a final paper. The course also prepares the students for the writing of their BA theses in the field of anthropology and other related disciplines (including ethnomusicology). Advisably for the second and third year BA students.

Anthropological Theory for Everybody

Kód předmětu: YBA247 Garant: Seidlová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
First, theory can be difficult to grasp, but the aim of this course is to make it accessible because theory helps people understand and transform the world. Anthropology might be said to be characterized by a ‘toss and turn’ dynamic - it has taken a number of intellectual turns. A recent turn, for example, is ontological. It succeeds postmodern reflexive, interpretive, cultural materialist, structural-functional, historical particularist, and unilinear evolutionary turns. These turns reveal vibrant debates among anthropologists and the passion to understand the world.For details, see the syllabus.Imporatnt notice for the students of the 1st year of Liberal Arts and Humanities Programme: THIS COURSE DOES NOT SUBSTITUTE THE COMPULSORY INTRODUCTION TO ANTHROPOLOGY. It is designed mostly for the 2nd year students as it can help them with the preparation for the CESS exam.

Antropologické perspektivy péče: příbuzenství, životní cyklus a práce 

Kód předmětu: YBSC156 Garant: Ezzeddine,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
ANOTACE ANOTACE ANOTACEm předmětu bude seznámení se současnými teoretickými koncepty ve studiu genderu a současné rodiny v sociální antropologii. Během přednášek budeme uplatňovat kritické pochopení kulturního, sociálního, politického a ekonomického rozměru pohlaví. Zaměříme se na to, jak ovlivňují politické a ekonomické procesy identitu, zdroje a produktivní/reproduktivní možnosti žen a mužů. Budeme také kriticky reflektovat způsoby, jakým lokální politiky (např. zaměstnanosti a politiky rodiny) a globální procesy ovlivňují genderové role a moc v rodinách v různých typech socio-kulturních prostředí.

Antropologie a prostor

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB031 Garant: Zandlová Vaňková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: město, sociálněvědní teorie
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost YAKVA (Jinonice)
Kurz se věnuje antropologickým konceptům „prostoru“ a „místa“ jejich promýšlení. Jako východisko nám poslouží klasická práce Marca Augého Non-places. Introduction to an anthropology of supermodernity (1995), avšak dále budeme prozkoumávat prostřednictvím řady dalších konceptů prostoru různé roviny dnešní globalizované a proměnlivé reality. Budeme se zabývat etnografiemi konkrétních „(ne)míst“ a prostorů (dálnice, hranice, letiště, nákupní centrum, klášter, tržiště, muzeum atd.), ovšem nezůstaneme na úrovni pouhého popisu. Ukážeme si, jak je prostor propojen se sociálními procesy a jak lze skrze analýzy prostoru uchopovat témata/koncepty jako paměť, intimita, anonymita, identita, pohyb, habitus, transnacionalismus, moc, disciplinace atd.

Antropologie handicapu

Kód předmětu: YBQC107 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Antropologie handicapu: Kurz uvádí do problematiky handicapu v životě člověka. Z hlediska antropologie hledá společná vodítka a souvislosti především v knihách takto tematicky orientovaných, jimiž jsou především Robert F. Murphy: Umlčené tělo; Victor Turner: Průběh rituálu; Jiří Němec: Bolest a naděje, ad. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.

Antropologie náboženství

Kód předmětu: YBSC147 Garant: Horská,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství, sociálněvědní teorie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz představí základní teorie a přístupy antropologie náboženství. Je vhodný jako příprava pro SVIP, téma antropologie náboženství. Na úvod se stručně seznámíme s důležitými postavami dějin oboru. Dále budeme mluvit o tom, co je to náboženská zkušenost a zda a jak je možné odlišit náboženský jev či prožitek od nenáboženského. Budeme se věnovat tomu, jak je možné náboženství antropologicky zkoumat, představíme si metodologická specifika této oblasti výzkumu (metodologický agnosticismus/jak brát informátory „vážně“ atd.). Budeme se věnovat také proměnám religiozity v současném Západním světě (náboženství vs. spiritualita) a diskuzím o tom, jak je to se sekularizací současné společnosti. Dále se budeme věnovat „klasickým“ tématům antropologie náboženství, jako je rituál, transové stavy, šamanismus, magie a čarodějnictví. Příklady, na nichž budou tato témata ilustrována, budou převážně z oblasti současné Západní náboženské scény, nových náboženských hnutí a tzv. alternativní spirituality. Kurz předpokládá schopnost porozumět anglicky psanému textu a mluvenému projevu. Součástí kurzu budou dvě exkurze: návštěva řeholní komunity a neo-šamanského rituálu (bude upřesněno).

Antropologie turismu a mobility

Kód předmětu: YBSC163 Garant: Halbich,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je představit turismus jako mnohostranný globální fenomén, jenž se vztahuje především k cestování v rámci využití volného času (travel-for-leisure) a který jako takový nabízí řadu zajímavých výzkumných témat napříč různými disciplínami. Etnografický výzkum, orientovaný na turismus, urazil dlouhou cestu od téměř naprostého nezájmu antropologů, kteří turismus a turisty v rámci svých výzkumů ignorovali, až po jeho postupné zařazení do korpusu předmětů na mnoha sociálně antropologických, sociologických aj. katedrách po celém světě. Turismus je dnes obvykle chápán jako příklad globálních proudů, které rozmazávají tradiční teritoriální, sociální a kulturní hranice a vytvářejí jejich různé hybridní formy. Jejich cíle se sice zjevně přizpůsobují velice rychle celosvětovým trendům a globálnímu trhu, ale zároveň se snaží o udržení či dokonce o zvýšení jejich lokálních rozdílů. Tento střet "globálního" s "lokálním" pak vyvolává otázku, jak je toto "lokální" vytvářeno či přetvářeno skrze praktiky "turistizovaných reprezentací" ("touristified representations"). Na jedné straně hrají klíčovou roli v těchto procesech globální marketingové společnosti a národní a lokální autority, které se společně podílejí na vytváření a prodávání obrazu určitých destinací. Na druhé straně je to však právě turismus, který vyvolává ve větší či menší míře podněty pro proměňování lokálního. Turismus takto můžeme chápat jako dynamický proces, který napomáhá k obnově soupeřících sociokulturně definovaných lokálních identit.

Antropologie všemi smysly: současná témata a přístupy

Kód předmětu: YBSC165 Garant: Storchová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Dvoudenní kurz představí studujícím bakalářských cyklů témata a přístupy k antropologii, které na FHS Uk uplatňují v rámci magisterské disciplíny Antropologická studia. Antropologie je velmi široký a rozmanitý obor, podobně jako jsou pestrá i jednotlivá lidská společenství z hlediska své historie, kultury, i uchopování světa i sebe sama. Přijměte naše pozvání na antropologický víkend, který vám poodhalí mnohé - možná i něco, co jste o člověku či lidech vůbec netušili. Obsahem blokového kursu bude komentovaná prezentace filmů s antropologickou tematikou, představení vybraných výzkumů realizovaných na Katedře antropologie i přednášky absolventů a zajímavých hostů z praxe. Podmínky atestace: psaná reflexe na vybranou přednášku či přednášek (esej), účast na kurzu (zápis docházky)Datum konání: 8. - 9. 11. 2019, Jinonice aula 1034 (přízemí)

Aplikace mezinárodního humanitárního práva

Kód předmětu: YBQC116 Garant: Smejkal,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: etika
Rozvrh: pá 9:30 - 12:20, místnost YC001 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6) - sudé týdny
Mezinárodní humanitární právo (synonyma jsou "válečné právo", "právo ozbrojeného konfliktu") je součástí mezinárodního práva veřejného a zabývá se právní regulací ozbrojených konfliktů s cílem zmírňovat jejich následky, tj. učinit vše pro předcházení či alespoň zmírnění utrpení obětí a to jak nezúčastněných civilistů tak přímých účastníků nepřátelství. MHP je dnes stále častěji skloňováno v médiích, v odborných diskusích i mezi veřejností a proto je i základní orientace v této oblasti užitečnou výbavou každého absolventa humanitních oborů.

Aplikované ekonomické myšlení

Kód předmětu: YBSC153 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Ekonomie získala nedlouho po svém vzniku označení "ponurá věda" (dismal science). Stalo se tak zaslouženě? Abychom si o tom mohli udělat nějakou představu, seznámíme se během seminářů Aplikovaného ekonomického myšlení se základními pojmy a nástroji, které moderní ekonomie používá, a budeme diskutovat o důležitých společenských tématech, která se snaží adresovat. Na základě četby budeme interaktivní formou hledat odpovědi na celou řadu otázek, bez nichž nelze porozumět fungování moderní společnosti: Jak fungují peníze? Co je to hospodářský růst? Jakou roli hrají v naší společnosti trhy? Kdy je potřeba, aby ekonomické problémy pomáhala řešit vláda? Proč jsou někteří lidé chudí a jiní bohatí? Kritický úhel pohledu a zdravý skepticismus vítány.

Applied Statistical Data Analysis for Humanities

Kód předmětu: YBA336 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
The aim of the course is to teach statistical data analysis methods for humanities in the most practical way with as little mathematics as possible. The course topics include descriptive statistics, data visualization, and introduction to statistical hypothesis testing (comparisons of two and more datasets, correlation and regression analysis). The course does not include data collection techniques. The students will work with Excel and statistical package SPSS and will compute real world example using existing data similar as or the same as the empirical part of bachelor degree thesis. The course is suitable for students who start to work or already working on bachelor degree paper which includes empirical part, as they will get practical help with their own statistical data analysis. Required reading: Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. sage.Gray, C. D., & Kinnear, P. R. (2012). IBM SPSS statistics 19 made simple. Psychology Press.

Archeologie třicetileté války a hmotná kultura raného novověku

Kód předmětu: YBHC125 Garant: Matoušek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Prostřednictvím relativně nového oboru archeologie bojišť třicetileté války představuje kurz obor archeologie novověku a jeho přínos k poznání novověkých dějin. V úvodu budou posluchači seznámeni s procesem formování archeologie novověku a rozdíly mezi vývojem archeologie novověku u nás a v anglosaském prostředí. Následně budou posluchači seznámeni s genezí podoboru archeologie novověkého a moderního vojenství. Těžiště kurzu bude spočívat v představení metod a nejdůležitějších výsledků archeologického výzkumu jako součástí mezioborového studia bojišť třicetileté války. Pozornost bude věnována především lokalitám v českých zemích s přihlédnutím ke stavu výzkumu v dalších evropských zemích, zejména v Německu.

Body, Health and Society

Kód předmětu: YBA246 Garant: Wolfová,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This course aims to introduce different approaches to body, health and illness from the perspective of sociocultural anthropology. How can we study body and health-related issues? And what kind of understanding can we get based on these different approaches? The course is open to the full-time and Erasmus students. Moreover, it is designed to prepare full-time students for the compulsory Comprehensive exam in Social Sciences (CESS). Based on the readings for the first part of CESS, the development of anthropological thinking about the body, health and illness will be discussed. Through the in-class exercises, students will practice the skills of critical reading, writing and texts comparison. These are essential for the successful completion of the third part of CESS exam as well as for the realization of the dissertation. The form of the course will be combined. Each session (80 minutes) will be comprised partly of a lecture, where the selected reading will be reviewed and the key concepts introduced, partly of a seminar, where they will be applied on the body or health-related topics. In the seminar part of the session students will be instructed to formulate (in a written or oral form) a short reflection of the topics discussed.

Budoucnost demokracie

Kód předmětu: YBSC159 Garant: Rynda,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: politická teorie
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je úvodní částí volného šestidílného cyklu. Je mezioborový, tedy určen všem studujícím bakalářského studia FHS se zájmem o danou problematiku. Klade si za cíl nastínit a diskutovat vybrané problémy demokracie se zřetelem k výzvám a rizikům, před kterými stojí současný svět. Studující získá základní vhled do problematiky vlivu médií, elit, populismu a demokratizace veřejného prostoru na podobu zastupitelské demokracie včetně příkladů zemí, kde demokratická tradice západního typu chybí (Rusko, islám).

CEE Economic Growth and Development

Kód předmětu: YBAU08 Garant: Kudashvili,N. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 17:30 - 19:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / čt 16:30 - 18:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html. Why are some countries poor and other countries rich? What are the factors of growth? What is the role of political and economic institutions in the development process? How can aid foster growth and development? This course aims to address these questions in view of the theory and empirics of economic growth.

Central Europe: Shaping a Modern Culture

Kód předmětu: YBAU009 Garant: Hříbek,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:00 - 13:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course discusses the emergence of major modernist movements and ideas in the three Central European cities: Prague, Vienna and Budapest.

Cibulský seminář dějin evropského ducha V.

Kód předmětu: YBQC108 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: st 18:30 - 19:50, místnost BLOK (Jinonice)
„Kdo jsme a odkud jsme přišli“, „co jsou základy naší totožnosti, našeho evropanství“? Tak se ptáme, zase znovu naléhavěji. Seminář nenabízí odpovědi. Seminář jen nabízí zrcadlo našim otázkám v podobě otázek, které formulovali naši předkové v textech, které pokládáme za součást kánonu naší vzdělanosti. To bude tedy jádro semináře: Budeme společně, pomalu a soustavně číst a rozebírat některé velké texty evropského kánonu.Ve třetím ročníku budeme číst první a druhou knihu Rabelaisova Gargantuy a Pantagruela (v českém překladu, francouzský originál bude k ruce).

Cities in Civilization

Kód předmětu: YBH238 Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
In the course we are going to look at the role of cities (why we need cities, what they do and how they do it) through reading some key texts of 20th century dealing with history of cities. Every theme will be discussed in relation to the city of Prague and other capitals nearby (Berlin, Vienna...).We start with new classic Peter Hall’s “Cities in civilization”, than look at Spiro Kostof’s “The city shaped” and/or “City assembled”, than to Rem Koolhaas “Delirious New York” and last but not least at Lewis Mumford and his “City in history”.In these four books we will see not only their role in culture/civilisation and their outer and inner looks but also history of cities. Except for reading and discussing the texts there will also be prepared some pictorial presentation on cities we are going to discuss.This course is intended for English students. If you would like to enrol but the limit of students is full do not hesitate and let me know.

Co znamená myslet - seminář k Heideggerovým pozdním přednáškám „Was heisst Denken?“

Kód předmětu: YBFC124 Garant: Pětová,M. + Benyovszky,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y6004 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři budeme postupně číst, vykládat a komentovat stejnojmenný Heideggerův přednáškový cyklus ze zimního semestru 1951/52 s cílem pochopit specifika Heideggerovou pozdní filosofií koncipovaného myšlení (Denken), tzn. toho způsobu filosofické tematizace, který již není zatížen metafysickými předpoklady. Opírat se budeme o doposud nevydaný český překlad Ivana Chvatíka a Petra Fischera a o německý originál.

Comprehending the Holocaust

Kód předmětu: YBAU011 Garant: Plzák,M. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.We will go through the rise and history of Christian anti-Judaism, its transformation into modern forms of anti-Semitism, we will discuss what is exceptional and what is normal about the Holocaust and define the role and responsibility of the individual in modern democracy. We will learn about the role of intellectuals during the Holocaust and discuss how good people can kill other people so easily. We will also try to understand the function of Nazi propaganda and its major themes. We will touch on the phenomenon of "denying the Holocaust", which is a modern form of anti-Semitism.

Consultation Seminar on Written Academic Assignments

Kód předmětu: YBJ122 Garant: Hvorecká,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Consultations are designed to help students who are working on their written academic assignments. We focus on principles of composition and strategies enabling participants to independently improve their written English. Students are required to actively engage in work and provide evidence of steady advance in their writing. For details see the file above (Soubory).

Cultural History of Rock Music

Kód předmětu: YBA166 Garant: Verbuč,D. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cultural History of Rock Music class offers students an opportunity to learn how rock music developed and changed through the last six decades of its existence, and at the same time, to understand rock music in relation to its social and historical contexts. In the class, we look into the origins of rock, its different styles and substyles, and related music cultures. We briefly examine pre-rock music genres that influenced it (from early gospel, blues, and rhythm and blues, to country music), and proceed with the emergence of rock’n’roll in the 1950s, and with 1960s rock music and related styles, including folk-rock, garage rock, psychedelic rock, jazz-rock, soul, and funk. Furthermore, we follow the development of later rock styles such as heavy metal, punk, new wave, industrial, grunge, indie rock, and post-rock, and trace rock’s connections to pop, disco, hip-hop, electronic dance music, and Latin American, Jamaican, African, Asian, and European musics. At the same time, we also study rock music as manifested outside of Anglo-American geographic areas, especially in Latin America, Jamaica, Eastern and Central Europe (before 1989), Germany, and Scandinavia. In our class discussions, we analyze music styles, songs and videos, and interrogate their relatedness to issues of race, class, gender, sexuality, ethnicity, and nationality, and see how media, technology, identity, and politics shape rock music and rock culture. No preliminary requirements.

Czech Culture and Society 1918–2018 Seen from the Perspective of Vaclav Havel's Life and Work

Kód předmětu: YBAU033 Garant: Králová,S. + Lukešová,L. + Šulc,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 13:00 - 16:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The objective of this course is to help students understand Czech culture and society from 1918 to the present. Students will learn about history and culture of this era from the perspective of life and work od Václav Havel (1936-2011), Czechoslavak and Czech president (1989-2003). Using the extensive experience of J. Šulc, the course lecturer, as an editor of Václav Havel´s Collected Writings and also his personal contacts with him and with many important Czech writers and artists of modern era, the course is designed as a series of thirteen lectures on twentieth-century Czech culture and society, based on Václav Havel’s life and cultural and political activities, friends, family, and associates, and wide range of interests.

Czech Language Course (for Beginners)

Kód předmětu: YBAJ056 Garant: Převrátilová,S.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost YAKVA (Jinonice) / st 11:00 - 12:20, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This course is designed for the full degree students of the Faculty of Humanities studying in English or other foreign language only. The course targets students that are staying in the Czech Republic for a limited period of time and need to cover the basis of the language in order to communicate in everyday situations. The ultimate aim is to provide the students with basic skills, grammar and vocabulary to deal with the life in the Czech Republic, to give them an idea of the Czech language system as well as Czech culture.

Czech Language Course for Beginners

Kód předmětu: YBAJ057 Garant: Převrátilová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) / st 14:00 - 15:20, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This course is primarily for ERASMUS students.It targets students that are staying in the Czech Republic for a limited period of time and need to cover the basis of the language in order to communicate in everyday situations. The ultimate aim is to provide the students with basic skills, grammar and vocabulary to deal with the life in the Czech Republic, to give them an idea of the Czech language system as well as Czech culture.

(Czech) Musical Culture as Ways of Communication

Kód předmětu: YBK149 Garant: Kratochvíl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This course aims to show, how music is an important part of our lives and how through music we can connect not only geographically distant places but also the past with the present. During this course we shall cross several borders – geographical, historical, between musical genres, and between music and other art forms.Music will be the main part of our focus, but we will use the music to learn about other things and about the ways the music is connected to other arts, politics, technology, and the society in general. We shall talk mainly about Czech music and culture, but we shall see how it has always been connected to the neighboring countries and how the music traveled across the borders.Therefore, when we will be talking about Leoš Janáček, we shall not so much analyze the notes, but we shall look how his music connected contemporary trends in classical music with the folk culture he was researching. Similarly we shall see how the aristocracy served as an important factor influencing musical forms, how the relation between local musicians and internationally connected nobility worked. We shall discuss the tension between artistic freedom and ideology during the communism and how those tensions manifested in rock music, jazz, or in films. Although it is focused on music, the course does not require any previous knowledge of music history or theory.

Čechy a Anglie

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB032 Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: středověk
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz věnovaný problémům pozdního středověku usiluje o pohled na české dějiny v širších evropskýchsouvislostech. Osou výkladu jsou vztahy mezi Čechami a Anglií na prahu husitské revoluce jako prvníhočlánku evropské reformace.

Česká a evropská religiozita 19. a 20. století I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB006 Garant: Nešpor,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, náboženství
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Výklad českých náboženských dějin v evropském kontextu v období tzv. dlouhého 19. století, od josefinských náboženských reforem po první světovou válku. Sledovány jsou státně-církevní vztahy, vývoj jednotlivých náboženských společenství a různé formy (doznívající) lidové zbožnosti i nově se objevujících náboženských alternativ.

Česká otázka v evropském kontextu I.

Kód předmětu: YBSC044 Garant: Havelka,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V perspektivě dějin idejí a vývoje českého politického myšlení od poloviny 18. století do současnosti jsou vysvětlovány základní koncepty české kulturní, historické, národní sebereflexe a jejich evropské kontexty.

Československo 1918-38 v mezinárodním kontextu a jeho historická reflexe

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB013 Garant: Pešek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, česká národní identita
Rozvrh: st 15:30 - 16:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška se zaměří na události, které měly zásadní nebo dokonce zlomový charakter pro vznik, ustavení charakteru, významné krize a nakonec nacistické rozbití Československa. Tematizován je stát i jeho multinacionální společnost. Cílem kursu je ukázat nadregionální dimenzi, podmíněnost a kontext těchto momentů a zároveň objasnit, proč jsou tyto události a jejich průběh v českém i zahraničním dějepisectví líčeny nejednou diametrálně odlišně.

"Český" antisemitismus - komparativní pohled (1948 - 1989)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB038 Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 19. století, 20. století, menšina, česká národní identita
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz analyzuje zdroje, zrod, vývoj a významy moderních forem protižidovské nenávisti v českých zemích. Český a českoněmecký nacionalismus (a tedy i antisemitismus) chápe jako součást nacionalismu středoevropského a evropského. Paralelně se snaží o postižení národních, stranických apod. zvláštností tohoto mezinárodního fenoménu v českých zemích, na Slovensku, v Československu. Kurz je vybudován jako interdisciplinární (s jádrem v historii, etnologii, antropologii).

Češi a české země během I. světové války

Kód předmětu: YBHC121 Garant: Kozák,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: 20. století
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednáška se zaměří na českou společnost a český lid v období první světové války. Tzv. Velká válka navždy změnila chod dějin, způsob vedení boje a způsobila pád režimů po celém světě. Studenti se dozvědí okolnosti, které válce předcházely, uslyší, jakým způsobem se válka rok od roku měnila a vyvíjela, až po svůj rozhodný konec, jež měl tolik neblahých důsledků, které přímo i nepřímo následně uvrhly svět do další světové války pouhých jednadvacet let po konci té první. Na pozadí tohoto konfliktu se ovšem pomalu rozvíjela tzv. česká otázka, jejíž dosavadní vývoj, spolu s koncem války, vyústil ve vznik československého státu. Studenti budou po absolvování kurzu mít komplexní přehled o takto zásadní dějinné události, která se nezpochybnitelně podepsala na budoucím vývoji společností celého světa a budou na tento konflikt schopni nahlédnout očima tehdejší české společnosti.

Četba antropologických textů k problematice Romů

Kód předmětu: YBSC140 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: menšina
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) - sudé týdny
Na několika základních textech by se studenti měli zorientovat v literatuře, která k tématu Romů vychází a je dostupná českému čtenáři. Věnovat bychom se měli diskuzi týkající se užívání analytických nástrojů a pojmů při výzkumech v této menšině. Čteny budou zejména texty, které se věnují a vycházejí z terénní praxe v romských osadách na Slovensku. Složitější texty budou čteny a diskutovány na semináři, nutná je však i vlastní domácí četba s následnou diskuzí v hodině.

Četba k etnickým menšinám: etnické komunity v ČR

Kód předmětu: YBSC143 Garant: Bittnerová,D.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: menšina
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz koresponduje s kurzem "Adaptace a integrace imigrační skupiny II.". V návaznosti na něj se zaměří na etnologické a antropologické texty, které se věnují některé skupině imigrantů. Nabídne další detailní pohled především na situaci migrantů v ČR. Na základě textů se studenti seznámí s různými přístupy k řešení problematiky menšin a imigračních skupin. Tematizována takto bude otázka identity, integrace, pracovní migrace, menšinových reprezentací, menšinové kultury, zvládání jazyka, sociálních sítí, výběru manželského partnera, náboženství, socializace, ukáže pohledy synchronní i diachronní, analyzován bude i etnografický film.

Četba Platónových dialogů Faidón a Faidros

Kód předmětu: YBFC125 Garant: Kružíková,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Obsahem kurzu bude četba a interpretace klíčových pasáží z dialogu Faidón a Faidros, výklad ústředních pojmů a myšlenek, příp. srovnání uvedených dialogů. Kurz je vhodný též jako příprava k Úvodu do filosofie či k souborné zkoušce Filosofická antropologie.

Četba staroseverských textů pro pokročilé

Kód předmětu: YBEC085 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: út 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz navazuje na předchozí četbu a vyžaduje tedy znalost základů staroseverské gramatiky. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Četba staroseverských textů pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC086 Garant: Novotná,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: islandština
Rozvrh: út 8:00 - 9:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz nepředpokládá znalost žádného skandinávského jazyka, během četby staroseverských textů budou probírány jednotlivé gramatické kategorie. Pro zájemce o germánské jazyky představuje možnost vhledu do vývoje gramatiky v rámci této jazykové skupiny, a tím i hlubší pochopení gramatických a syntaktických jevů v současných jazycích. Po obsahové stránce slouží kurz k ilustraci a doplnění myšlenek probíraných v kurzu Svět staroseverské literatury, jenž však není pro zapsání do tohoto semináře podmínkou.

Čínské písmo

Kód předmětu: YBEC107 Garant: Vihan,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Cílem kurzu je osvojit si -- v návaznosti na kurz mluvené čínštiny -- základní sadu znaků a ty chápat ne pouze jednotlivě ale i jako součást systému, který odráží specifika čínského jazyka. Student je zároveň konfrontován s aspekty současné i dávné čínské kultury. A to interaktivní formou skrze film a četbu dramaticky laděných "Zápisků historika," mimo jiné prvních souhrných dějin Číny.Kurz rozvíjí zrakovou paměť, kritické myšlení a schopnost nezávislé interpretace.

Čínština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC087 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YAKVA (Jinonice) / pá 11:00 - 12:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs Čínština pro mírně pokročilé I. je pokračování kursu z uplynulých 2 semestrů (pro studenty, kteří v uplynulých dvou semestrech absolvovali kurs Čínstina pro začátečníky). Kurs je vyučován v českém jazyce. Budou se v něm dále rozvíjet nabyté znalosti a rozšiřovat slovní zásoba. Budeme trénovat čtení a psaní, mluvení i poslech a seznamovat se postupně s důležitými gramatickými jevy.

Čínština pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC017 Garant: Teryngerová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: čínština
Rozvrh: viz SIS
Jedná se o plně začátečnický kurs. Náplní tohoto kursu bude uvedení do výslovnosti čínštiny, její nácvik na konverzačních obratech a základy systému písma. Po zvládnutí těchto základů se začne probírat učebnice se slovní zásobou z běžných okruhů a základní gramatikou čínštiny. Kurs probíhá 2x týdně.

Čítárna II.

Kód předmětu: YBEC088 Garant: Palek,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: jazyková kultura
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs je věnován analytické, komentované četbě vybraných textů z české esejistiky 20. století.Pozornost se zaměřuje na jazykovou výstavbu textu, se zvláštním důrazem na slovosled a větný rytmus.Rytmická struktura textu vynikne teprve při hlasité četbě, kdy se jazykový projev stává předmětem smyslového vnímání.Estetická stránka textu je dána jeho jazykovou výstavbou. Základním tvárným prostředkem rytmickým je slovosled, který též určuje intonační (zvukovou) linii větnou - což se všechno v grafické podobě textu zajímavě promítá do interpunkce (kromě čárek tu hrají význačnou roli středníky, pomlčky a dvojtečky).Tyto rozmanité strukturní momenty budeme při četbě textu evidovat, registrovat a podle potřeby pak systematicky analyzovat.

Člověk a náboženství

Kód předmětu: YBSC056 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 8:00 - 9:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Historický a antropologický výklad povahy náboženství, role náboženství v životě společnosti a jednotlivce. Výklad se věnuje především biblické tradici: biblická etika, zákoníci a synagoga, zaslíbení a očekávání, Ježíš z Nazareta, podobenství, vykoupení. Zamýšlí se nad rolí a proměnami křesťanství v Evropě: křesťanská církev a římská říše, středověká církev a Evropa, reformace a novověk.

Dary, dluhy, peníze - úvod do ekonomické antropologie

Kód předmětu: YBSC139 Garant: Rádl,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: po 15:30 - 16:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky ekonomické antropologie a ukázat, jaká témata a významy se mohou objevovat v souvislosti se směnou zboží a jaké klíčové problémy se vynořují při zkoumání těchto jevů. Zaměříme se na to, v čem je antropologický přístup specifický, jak se liší od ekonomického a kde je případně možné hledat styčné body. Oblast zájmu ekonomické antropologie a její vývoj bude představen především prostřednictvím vybraných textů těch antropologů, kteří se danými tématy zabývali. Kurs vyžaduje průběžnou přípravu na hodiny (především četbu vybraných doporučených textů - některé z nich v AJ) a očekává se aktivní zapojení studentů v hodinách. Klíčová slova: směna, dar, dluh, reciprocita, sdílení, peníze, racionalita, sociální zakotvenost, logika jednání

Dějiny každodennosti I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB039 Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: dějiny každodennosti, středověk
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Problematika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do sociálního prostředí venkova a kláštera ve středověku. Výklad je doplněn ukázkamipísemných, hmotných a ikonografických pramenů.

Dějiny každodennosti na filmovém plátně

Kód předmětu: YBHC122 Garant: Šimek,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dějiny každodennosti, film
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět „Dějiny každodennosti na filmovém plátně“ poskytuje bakalářským studentům SHV na FHS UK nový pohled na historické bádání, a to prostřednictvím filmové a televizní tvorby. Oproti předmětu „Historická látka ve filmu“, kde jsou sledovány především tzv. „velké“ dějiny (politické dějiny, historické milníky, „velké“ osobnosti), se „Dějiny každodennosti na filmovém plátně“ zabývají především tzv. „malými“ dějinami. Jsou zde v jednotlivých dějinných epochách (na pozadí filmu) sledována témata jako jsou: dětství, obraz ženy ve společnosti, společenský status, religiozita, stravování, cestování, nemoci, ad. Tento předmět by tak měl bakalářským studentům pomoci širšímu rozhledu pro zkoušku Úvod do historie a soubornou zkoušku historického modulu Evropské dějiny v kontextech (EDK).

Dějiny kosmologie

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB019 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk
Rozvrh: st 11:00 - 13:40, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) - liché týdny
Kurz přibližuje vývoj názorů na podobu a uspořádání vesmíru od nejstarších dob až do radikální proměny kosmologického myšlení v 16. a 17. století s důrazem právě na dobu zrodu moderní vědy, tzv. kopernikánskou revoluci. Vedle výkladu vychází především z individuální četby renesančních kosmologických a astronomických textů (Koperník, Bruno, Galilei).

Dějiny rodiny v evropské společnosti I.

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB017 Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: raný novověk, rodina
Rozvrh: čt 12:30 - 13:50, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs se zaměřuje na seznámení posluchačů se základními rysy tzv. tradiční rodiny, rodiny v předprůmyslové, stavovské společnosti, a demografickým režimem s ní spjatým. Nastiňuje obrysy demografického vývoje u nás a v Evropě a ukazuje rozdílnosti mezi typem rodinného utváření v různých částech Evropy. Představuje všeobecně rozšířenou a uznávanou typologii rodinných struktur. Mapuje jevy ovlivňující charakter rodiny a rodinných vazeb, a pokouší se postihnout postoje a pocity spojené s rodinným životem.

“Deus vult”: Holy War and Religious Conflict in the History of Western Christianity

Kód předmětu: YBAJ032 Garant: Kalenda,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
“Deus vult”: Holy War and Religious Conflict in the History of Western Christianity aims to introduce undergraduate students to the problematic question of religious conflict and “holy war”, providing them with basic theoretical framework and focusing on diverse case studies of its application throughout the history of Western Christianity. While fundamentals of this module are Europocentric, it reaches beyond the “vieux continent” as it includes cases from other parts of the world.1) Religious conflict and holy war: Theoretical framework.2) Early Christianity and religious conflicts in late Roman Empire3) “The Others”: Pagans, Jews and Muslims in Christian Europe4) Heresy and heretics in the Western Church5) Jihad, Reconquista and birth of Crusading movement6) Rise and fall of Crusades7) “American genocide”: Religious aspects of New World’s conquest8) Protestant reformation and religious wars: Case of colonial Brazil9) Colonization in religious perspective: Christianization and native resistance.10) Secularism and wars against religion11) Civil wars: Cases of Lebanon and Northern Ireland12) Religious conflict in 21th century, vol.1: Christians as oppressed13) Religious conflict in 21th century, vol. 2: Christians as oppressors.

Digitální umění a nová média I.

Kód předmětu: YBKC183 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: média
Rozvrh: čt 9:30 - 10:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V relativně nových společenských a technologických podmínkách 2. poloviny 20. století se ustavuje také nové pojetí umění, které bývá později nazváno "digitálním uměním" nebo také "uměním nových médií". Je domýšlením obsahových výbojů předcházejícího období, zároveň i reflexí nových společenských situací a technických možností, jakož i vlastním využitím nových technologií pro uměleckou tvorbu. Kurz bude formou přednášek rekapitulovat hlavní vývojové linie tohoto umění: souběžně bude konfrontovat historický aspekt (postupné včleňování jednotlivých artefaktů do kontextu umění nových médií), aspekt technický a technologický (vzájemné ovlivňování techniky a umění), teoretický (adaptace aktuálních teoretických přístupů pro tvůrčí postupy, inspirativnost vědeckých teorií) a aspekt ryze umělecký (proměna vlastní podstaty umění).

Diploma Seminar

Kód předmětu: YBA269 Garant: Seidlová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Diploma seminar for the 3rd (4th, 5th) year undergraduate students of Liberal Arts and Humanities (SHV AJ). There would be four groups of students: philosophers, historians, qualitative and quantitative social scientists. Apart from two introductory lectures common for all the groups, students would have to attend and participate three times during the semester. Students should present a topic of their future BA thesis consulted/approved by their supervisor. After four weeks, students should present and discuss a draft of their BA project consulted with their supervisor and on the last meeting, students should submit and present the final project of their their BA thesis signed (or approved by email) by their supervisor. Weekly schedule:1) Common introductory lecture I: What is a BA thesis. Structure of the BA thesis and a work plan. The role of a supervisor and other support. Choosing a topic. Primary and secondary sources. Literature searching. Citation managers and organization of knowledge. 2) Presentation and discussion of individual topics – qualitative social sciences3) Presentation and discussion of individual topics – quantitative social sciences4) Presentation and discussion of individual topics – history5) Presentation and discussion of individual topics – philosophy6) Common introductory lecture II: Drafting a plan and writing an abstract. Writing a dissertation project proposal. Citational practices. Avoiding plagiarism.7) Presentation and discussion of individual project proposals – qualitative social sciences8) Presentation and discussion of individual project proposals – quantitative social sciences9) Presentation and discussion of individual project proposals – history10) Presentation and discussion of individual project proposals– philosophy11) Presentation of final project – qualitative social sciences12) Presentation of final project – quantitative social sciences13) Presentation of final project – history14) Presentation of final project – philosophy

Diploma Seminar in Social Sciences

Kód předmětu: YBA415 Garant: Seidlová,V. + Verbuč,D.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diploma Seminars are intended for those students who already registered the topic of the bachelor essay or they at least know what the topic of their bachelor essay will be. A student can get 2 ECTS each semester if s/he continuously consults the progress of reading and writing and takes seriously advice and critiques of the supervisor.

Diplomní seminář historického modulu

Kód předmětu: YBH040 Garant: Pražáková Seligová,M. + Horský,J. + Himl,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů Historického modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k antropologickým a etnologickým tématům

Kód předmětu: YBA057 Garant: Novotná,H. + Skripnik,O. + Bittnerová,D.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k ekonomickým tématům

Kód předmětu: YBA058 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce. Doporučená literaturaPlíva, Z., Drábková, J., Koprnický, J., & Petržílka, L. (2019). Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací.Hubík, S. (2006). Hypotéza: metodologický nástroj výzkumu ve společenských vědách. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta.Bailey, S. (2014). Academic writing: A handbook for international students. Routledge.Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum Press.HENDL, J. (2006). Přehled statistických metod. Praha. Portál.

Diplomní seminář k etnomuzikologickým tématům

Kód předmětu: YBA019 Garant: Jurková,Z. + Seidlová,V. + Skořepová,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k genderovým a kulturologickým tématům

Kód předmětu: YBA059 Garant: Pavlík,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k politologickým tématům

Kód předmětu: YBAD109ZI Garant: Skovajsa,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Seminář pouze pro studenty, kterým vyučující vede diplomovou (bakalářskou či magisterskou) práci v oblasti politologie. Studenti se dozví, jak má vypadat diplomová práce a její jednotlivé části, jakým způsobem odkazovat, uvádět literaturu a podobně. Zároveň zde probíhají individuální konzultace, a to v (případné) přítomnosti ostatních. Velmi cenná je rovněž výměna zkušeností a informací mezi studenty navzájem.

Diplomní seminář k psychologickým tématům

Kód předmětu: YBA062 Garant: Richterová,E. + Lindová,J. + Klapilová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci pod vedením některé z vyučujících a pravidelně svou práci s vyučující konzultují. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího. V případě většího počtu zapsaných studentů probíhají setkání po dohodě s vyučující ve zvláštních termínech. Frekvence setkání tak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář k sociologickým tématům

Kód předmětu: YBA060 Garant: Müller,K. + Prudký,L. + Havelka,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů společenskovědního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář komunikativního modulu

Kód předmětu: YBJ063 Garant: Hvorecká,I. + Císařovská,L. + Horáček,F.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů komunikativního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Diplomní seminář kvalifikačního modulu

Kód předmětu: YBQ003 Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: viz SIS
Diplomní seminář je určen studentům, kteří v příslušném semestru pracují na své bakalářské práci a pravidelně konzultují s jejím vedoucím z řad učitelů kvalifikačního modulu. Konzultace jsou ve většině případů individuální a zpravidla probíhají v konzultačních hodinách vedoucího (nebo po dohodě ve zvláštních termínech). Jejich frekvence pak závisí na dohodě mezi studentem a vedoucím práce.

Economics and Psychology

Kód předmětu: YBA130 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 14:00 - 15:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
For a long time, the standard economic paradigm was dominated by models whose core assumption was that of rationality. However, various findings from cognitive and social psychology suggest that people are often prone to systematic errors, and have unexpected beliefs and preferences. How are the real people different from homo economicus? What heuristics do we rely upon in our reasoning and how may these heuristics lead us astray? How can irrationality be exploited in the markets and in politics? Should the government intervene to protect people from their own irrational choices? In the Economics and Psychology seminar, we will try to find answers to these questions as well as to many others. The seminar concentrates on how the psychological findings may enhance our reasoning about economic affairs and on their implications for applied policy. The core parts of our effort in the seminar will be home-assigned readings and classroom discussion.

Economics of Transition

Kód předmětu: YBAU005 Garant: Semerák,V. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 16:00 - 17:30, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / čt 14:30 - 16:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The course deals with main economic issues related to transition from centrally-planned economies of the Soviet bloc, Yugoslavia, and China to market economies. Compared to other similar courses, this course will be less descriptive and more analytical; we will use economic models and results of econometric studies where appropriate.

Ekonomická teorie v kontextech

Profilový předmět Společenské vědy - Sociologie
Kód předmětu: YBSB015 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy makro a mikroekonomie, poukázat na souvislosti ekonomie s dalšími obory jako jsou antropologie, dějiny, právo, morálka, občanský sektor. Zvláštní pozornost bude věnována aktuálním socio-politickým tématům a socio-economickým procesům.

Ekonomie v každodenním životě

Kód předmětu: YBSC149 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 11:00 - 12:20, místnost Y2071 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je naučit studenty vidět ekonomickou stránku rozhodování každodenního života. Kurz je určen pro studenty prvního ročníku.

Environmental Economics in the Central European Context

Kód předmětu: YBAU036 Garant: Krajčová,J. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:00 - 19:00, místnost YC11 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The aim of this course is to introduce students to some basic economic principles and theories explaining environmental issues and problems today and to explore existing policies at the national, international, and global level.

Essentials of Academic Writing in English

Kód předmětu: YBEC089 Garant: Císařovská,L. + Warren,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 4 Klíčová slova: angličtina
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
This is a process writing course which will focus on the process for writing an argumentative essay. The course will follow the writing process(introduction, main body and conclusion, academic style of writing) through a step-by-step process by having the students spend the entire semester writing a long essay that will have to be at least 1000 words. The students should choose their argumentative essay topic very carefully before the class begins since they will be responsible for arguing the topic through the use of critical thinking. The essay will also include some research so it cannot be based purely on the student's experience or opinion. The course could be considered beginning preparation towards giving the students the skills and experience to write an argumentative essay. These skills could be applied towards writing their bachelor work later in their academic career. The focus of the course will be developing the persuasive context of the essay that the students will write as a final assignment. The students who apply for the course should be advanced-level writers since there will not be enough time to develop their grammatical proficiency. There are weekly assignments. These assignments will have to be printed out and turned in on time. No excuses for late work will be accepted. It should also be stressed that there is absolutely no tolerance for plagiarism of any kind. There is an attendance requirement of 80%. Illness also counts as an absence. The class will start on time. The students must arrive on time. No excuses for coming late will be accepted. The students must stay in class the entire 80 minutes. The class will finish on time so that the students are not late for their next class. The students must begin attending the class the next class after the student registers. Study worksheets will be provided in class.

Etapy (výtvarné) moderny

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB026 Garant: Svoboda,A.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, výtvarné umění
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednášky sledují předpoklady zrodu moderního výtvarného umění, jeho vývoj a cestu ke konečnému ocenění. Důraz je kladen více než na uměleckohistorickou faktografii na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderního umění a jeho přínosu pro ustavení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století.

Etapy architektonické moderny (kombinovaná forma)

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB028K Garant: Tourek,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: 20. století, architektura
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jednotlivé hodiny sledují předpoklady zrodu moderní architektury, její vývoj, cestu ke konečnému ocenění, zároveň však také k jejímu opuštění či „překonání“ (otázka postmoderní architektury a architektury naší současnosti). Více než na faktografii se důraz klade na rozpoznání a definování konstitutivních sil moderní architektury a jeho přínosu pro obnovení mnohovrstevného vztahu člověka a světa 20. století. Rozsah semestrálního kurzu neumožní probrat téma zcela systematicky, proto se zaměří na nejdůležitější momenty této problematiky.

European Integration: Why and How

Kód předmětu: YBAU010 Garant: Najšlová,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 10:00 - 13:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course covers the main political, social, cultural, and economic factors which conditioned and accompanied post-war European integration. It invites students to critically rethink what the motivations were behind European integration at its emergence and how they have been changing up until the present.

Everyday Life in Medieval Prague

Kód předmětu: YBAJ031 Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost YAKVA (Jinonice)
The aim of the course is to acquaint students with the discourse of everyday life history on the example of medieval Prague. The attention is paid to all aspects of everyday life in medieval Prague. Required conditions of certification: Students will be supposed to participate in the mid-term roundtable discussion and to write a final essay.Lectures:1. Everyday life history: questions, methods, sources2. Demography and topography of medieval Prague3. Prague Castle in the 14th century: courts of Charles IV and Wenceslaus IV4. Social structure and administration of medieval Prague5. Crafts and trade in medieval Prague, prices, and wages6. Mid-term roundtable discussion7. Building the Cathedral. Everyday life at the medieval construction site8. Everyday life of Prague burghers (house, family, diet, fashion) in the written sources (accounts, itineraries, and testaments)9. Henry of Derby in Prague: shopping at the market10. Festivities in late medieval Prague: coronations, royal weddings, and funerals11. Cathedral vs. municipal schools, the University of Prague12. Work with the maps of medieval Prague, Bohemia and Central Europe13. Final essay

Evoluční psychologie

Profilový předmět Společenské vědy - Psychologie
Kód předmětu: YBSB035 Garant: Bártová,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: komunikace
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost Y1034 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Evoluční psychologie je mladá a v současné době velmi populární disciplína na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování. Studenti budou seznámeni se základními směry v tomto oboru, přičemž důraz bude kladen na témata, jejichž výzkum probíhá také na naší fakultě. Skupinu přednášejících budou tvořit specialisté na lidské partnerské a sexuální chování, vzhled a atraktivitu, socialitu, ontogenezi, vyjadřování emocí, komunikaci, teorie konfliktů a spolupráce, problematiku životního prostředí člověka, organizaci lidské mysli a další oblasti.

Evropská literární kultura I. - Antický a biblický literární kánon

Kód předmětu: YBQC036 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 17:00 - 18:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
První část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). První semestr je věnován evropskému starověku.

Evropská reformace

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB001 Garant: Horský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: náboženství, raný novověk
Rozvrh: st 11:00 - 13:40, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5) - sudé týdny
Kurs přestavuje evropskou reformaci v kontextu (západního) křesťanství. Soustřeďuje se především na rozbor věroučného myšlení reformace a jeho socio-kulturního dopadu v 16. až 18. století. Podává také základní náčrt dějin reformačních (evangelických) církví a proudů do současnosti, věnuje se otázce středověkých herezí jako předstupňů reformace, otázce poměru mezi českou reformací 15. století a evropskou reformací a otázce postupného pronikání evropské reformace do českého utrakvismu. Konečně představuje i některé historicko-sociologické a kulturně-dějinné interpretce významu reformace.

Fenomén hry

Kód předmětu: YBFC126 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se zabýváme vybranými pojetími hry, v nichž hra zastává význačné místo jako antropologický, sociální a ontologický fenomén. V semináři budeme interpretovat a konfrontovat texty těchto autorů: P. Zimbardo, M. M. Bachtin, R. Caillois, J. Huizinga, U. Eco, E. Fink, M. Foucault, H. G. Gadamer, B. Suits a další. Projekce filmu Die Welle. Podmínka atestace: průběžná práce v semináři (bez vážných důvodů jsou možné 3 absence); při delší absenci náhradní atestace: písemná práce (3 – 5 stran). Závěrečné kolokvium.

Fenomenologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB020 Garant: Novotný,K.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je vysvětlovat základní pojmy fenomenologické filosofie, v návaznosti na znalosti, které studenti mají z přednášek v rámci Úvodu do filosofie. Postupně bude pro výklad základních témat uvedených v sylabu používána primární literatura z oblasti fenomenologie, tj. především texty o prostoru Jana Patočky s odkazy na Edmunda Husserla, Maurice Merleau-Pontyho a dal39 autory. Atestace za seminární práci.

Fenomenologie II.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB021 Garant: Petříčková,T.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: fenomenologie
Rozvrh: po 12:30 - 13:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Předmět volně navazuje na předmět Fenomenologie I. V úvodním semináři jsou studenti seznámeni s ideou fenomenologické filosofie a fenomenologickým teoretickým přístupem. Další semináře se věnují francouzské fenomenologii, jmenovitě teorii intersubjektivity v Bytí a nicotě Jean-Paula Sartra a problematice tělesnosti ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-Pontyho.

Film as a Mirror of History, Ideology, and Individual Freedom

Kód předmětu: YBAU020 Garant: Brdečková,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: st 15:00 - 18:00, místnost YC117 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This lively and original course is open to students who have an interest in studying the social and political transition in Central Europe through an understanding of its cinema. This is not a traditional film course: We will focus on the films’ social, political and historical contexts.

Filosofická antropologie I.

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB024 Garant: Novák,A. + Marek,J. + Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 12:30 - 13:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofická antropologie I. (kombinovaná forma)

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB024K Garant: Novák,A. + Marek,J. + Chavalka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Přehledový kurz seznamující se základními podobami filosofických tematizací člověka v kontextu západní filosofické tradice. Kurz postupuje kombinovaně jak historicky, tak systematicky. Budou se sledovat především čtyři modely toho, jak byl člověk tematizován: 1) člověk jako vtělená duše, duch či mysl; 2) člověk jakožto stvořená bytost zasažená vinou; 3) člověk jakožto živočich; 4) člověk jakožto stroj. Každý z modelů bude demonstrován jak v historickém kontextu na základě exemplárního autorského vypracování, tak v systematickém ohledu přesahující dílčí jednotlivé autorské vypracování. Jednotlivé modely se budou k sobě vztahovat a navzájem konfrontovat.

Filosofické problémy ekonomie

Kód předmětu: YBSC154 Garant: Špecián,P.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V souvislosti s Velkou recesí roku 2008 získaly na síle hlasy kritizující přístup moderní ekonomie jako dogmatický, odtržený od reality a zakládající se na skrytých hodnotových soudech. Jsou tato obvinění oprávněná? Na tuto otázku se pokusíme najít odpovědi v kurzu Filosofické problémy ekonomie, který se zaměří na důkladné ohledání toho, jaký přístup ke zkoumání společenské reality moderní ekonomie používá, jaká jsou jeho potenciálně problematická východiska a jaké alternativy k němu lze případně nalézt. Pohybovat se budeme především v rámci vymezeném pojmovými nástroji filosofie vědy, ale zavítáme také na půdu etiky. Základem kurzu je četba textů k jednotlivým tématům a jejich diskuse na semináři. Smyslem seminárních diskusí je kritické porozumění tomu, jak fungují moderní společenské vědy a s jakými problémy se potýkají při snaze o nalezení objektivního poznání společenské reality.

Filosofické texty a zkušenost Gestaltu I.

Kód předmětu: YBFC127 Garant: Murgaš,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost Y1035 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je určen k procvičení práce s texty, k rozvíjení osobnosti i kolektivu studentů a kpřípravě na zkoušku z Filosofické antropologie. Prostřednictvím postupů odvozených z gestalt terapiepodporuje pochopení a uvědomění si obsahů textů a filosofických myšlenek vevlastním prožitku účastníka. Usiluje o spojení abstraktního myšlení s konkrétnízkušeností vnitřní i tělesnou. Důrazem na uvědomění spojuje oblasti filosofie apsychologie, popř. další, a věnuje se tak opomíjenému a přitom snadnejpodstatnějšímu předpokladu filosofického myšlení. Texty jsou věnovány otázkámsvobody, tvorby, rozhovoru a vztahu Já-Ty.

Filosofie a hudba ve dvacátém století

Kód předmětu: YBFC128 Garant: Fulka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba
Rozvrh: pá 12:30 - 13:50, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kursu bude sledovat vazby mezi filosofickým myšlením a hudbou ve dvacátém století, zejména v návaznosti na tzv. schönbergovskou reformu. Kurs bude doplněn hudebními ukázkami. Klíčoví autoři: Th. W. Adorno, C. Lévi-Strauss, G. Deleuze.LiteraturaTh. Mann, Doktor FaustusT. W. Adorno, Úvod do sociologie hudbyT. W. Adorno, Quasi una fantasiaC. Levi-Strauss, Syrové a vařenéC. Levi-Strauss, Nahý člověkG. Deleuze, F. Guattari, Tisíc plošinPodmínky atestace: pravidelná docházka a účast v diskusích.

Filosofie pozdního novověku - Kant

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB016 Garant: Vrabec,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: etika, teorie umění
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y2066 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je představit východiska, cíle a argumentační postupy Kantovy kritické filosofie. Tématem bude jak jeho teorie poznání a jednání, tak pokus sjednotit obě tyto oblasti v Kritice soudnosti.

Francouzština pro mírně pokročilé

Kód předmětu: YBEC016 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 11:00 - 12:20, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalost francouzského jazyka. V jeho průběhu budou rozvíjeny všechny jazykové kompetence (gramatika, konverzace, psaní, překlad). Kurz má za cíl studenty dovést k úrovni A2 podle evropského referenčního rámce.

Francouzština pro mírně pokročilé I.

Kód předmětu: YBEC090 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: po 11:00 - 12:20, místnost YFHS2 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Tento kurz je určen především magisterským studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Kurz prakticky rozvíjí základy obecné francouzštiny a zaměřuje se i na základy odborného stylu. Zejména se jedná o rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě jednoduchých odborných textů a ke komunikaci v jednoduchých, nespecifických profesních situacích. Důraz bude kladen na lexikální kompetenci v oborech a specializacích, kterým se studenti věnuji (filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii).

Francouzština pro začátečníky

Kód předmětu: YBEC015 Garant: Borecký,F.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: pá 9:30 - 10:50, místnost Y2083 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem kurzu je osvojit si základní jazykové dovednosti ve francouzském jazyce (mluvení, čtení, psaní a poslech). Po absolvování kurzu by měl být student schopný základní komunikace a porozumění ve francouzštině.

Francouzština pro začátečníky I.

Kód předmětu: YBEC091 Garant: Djiboghlian,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: francouzština
Rozvrh: po 9:30 - 10:50, místnost YFHS2 (Veleslavín - José Martího 31, Praha 6)
Tento kurz je určen především Mgr. studentům a výuka probíhá na Veleslavíně.Cílem předmětu je praktický úvod do francouzštiny a její objevení jakožto jazyka, který v sobě nese vlastní specifickou ideologii, promíšenou s osvíceným humanismem. Studenti si osvojí základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), komunikativních funkcí (city, postoje), které jim umožní francouzsky komunikovat v jednoduchých situacích běžného života.

Gender and Minorities in Post-Socialist Europe

Kód předmětu: YBAU014 Garant: Soler Muňoz,E. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 14:30, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / čt 13:00 - 14:30, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course aims to introduce the student with historical and contemporary issues of gender and "minorities", with particular emphasis on the Roma ("gypsies").

Gender, média a populární kultura

Kód předmětu: YBSC157 Garant: Baslarová,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: gender
Rozvrh: čt 8:00 - 9:20, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Studující se v rámci kurzu seznámí se základními tematickými okruhy, vztahujícími se k úloze a funkci médií v populární kultuře v souvislosti s kategorií gender a dalšími kategoriemi sociální stratifikace. Osvojí si základní přístupy k mediální konstrukci genderu ve vztahu k mediálním obsahům, publiku a produkci. Specifickou část bude představovat televize a nová média, konkrétně pak televizní seriály a žánry fantasy, sci-fi a postapo. Kromě teoretické reflexe dané problematiky budou výuku doplňovat rovněž empirická data a četné příklady z praxe, které budou vhodně ilustrovat danou tematiku.

Global Communication

Kód předmětu: YBAU015 Garant: Nesbitt,T. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 16:30 - 19:30, místnost YC2 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course aims to bring together diverse issues and perspectives in the rapidly evolving and changing area ofinternational/global communication.

Grafika - hlubotisk

Kód předmětu: YBKC159 Garant: Kornatovský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz osvětluje studentům podstatu hlubotiskových grafických technik a zároveň se i pokouší naznačit specifické možnosti výtvarného plošného vyjadřování.

Hegelovský seminář

Kód předmětu: YBFC110 Garant: Benyovszky,L. + Vrabec,M. + Holeček,T.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 17:00 - 18:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Seminář bude seznamovat se základním smyslem a povahou Hegelovy filosofie. Východiskem bude Hegelova Logika (Wissenschaft der Logik I., II.), jež bude chápána jako místo, jež usebírá smysl Hegelova systému. Seminář bude proto formou přednášek i postupné četby (jak bude vyžadovat téma) seznamovat jak s Logikou samou, tak s tématy Hegelovy „reálné“ filosofie (dle Encyklopedie a Fenomenologie ducha), jež příslušným ontologickým základům náleží.

Historická laboratoř

Kód předmětu: YBHC118 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 18:30 - 19:50, místnost Y6022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Na semináři jsou vítáni všichni, kteří připravují nějakou odbornou práci, bakalářskou, diplomovou - magisterskou, disertační, či nějaký článek, referát seminárku, a chtějí se s ostatními účastníky podělit o své dojmy z bádání, sdílet s nimi své výzkumné či redakční problémy, chtějí se poradit o úskalích své práci, prodiskutovat své publikační úzkosti, hledají teprve téma či se již utápějí v pramenech a otázkách a nemohou se dostat z bludného kruhu pochyb. Ano, známe to všichni, začátečníci i pokročilí - počáteční nadšení, trysk nápadů a myšlenek, útok na archivy a prameny, postupně utopení se v četném nasbíraném materiálu, pochybnosti o práci i sobě samém, prokrastinace..... Pak je dobré moci problém představit, sdílet, prodiskutovat s těmi, kteří se na problematiku mohou dívat s nadhledem. V konkrétní rovině má každý možnost představit svoji práci či dílčí otázku a diskutovat o možnostech jejího řešení s ostatními účastníky. Posluchači se pak musí snažit na základě představeného problému vystupujícímu klást vhodné dotazy a přinášet možné podněty. Úspěch semináře a jeho přínos záleží na aktivitě a pravidelné účasti všech přihlášených. Za aktivní účast a vystoupení na semináři bude rovněž udělen zápočet/atest. Těším se na Vás.

Historická sociologie osobnosti

Kód předmětu: YBHC112 Garant: Šalanda,B.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: po 17:00 - 18:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz se zabývá problematikou osobnosti v perspektivě historických sociálních věd. Zaměřuje se především na výklady o aktérech, nositelích či uskutečňovatelích sociální změny v dějinách. Týká se role velkých osobností, autorit, elit, celebrit, vůdců a vládců. Celkově jde o analýzu sociální změny jak z personologického hlediska, tak i z organizačního aspektu. Studium osobnosti v orientaci na historickou sociologii představuje problematiku velmi závažnou, důležitou a aktuální, a to mimo jiné proto, že počet výrazných osobností vzrůstá také díky proměnám vzdělanostních struktur a mediálnímu propojení světa. Vytváření civilizačního řádu je koneckonců záležitostí menšin, k nimž patří rovněž vynikající jedinci jako nositelé sociální změny, technologických a jiných inovací. V neposlední řadě civilizace existují na základě silných idejí a ideálů, a tak jejich vůdcové hrají důležitou podpůrnou roli, ukazují směr, ale i zajišťují potřebný elán a nasazení. Spoluurčují běh věcí hlavně díky svému nadosobnímu statusu.

Historický seminář - Úvod do studia dějepisu

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB029 Garant: Himl,P. + Tuček,J. + Horský,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: metodologie
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y5021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz studující seznámí se základy historického výzkumu v jeho teorii i praxi, představí jeho metody, techniky, práci s informačními zdroji a zásady jejich interpretace. Dané problémy budou představeny jak z hlediska základních principů historické vědy (např. místo historiografie mezi společenskými vědami, možnosti a meze historického poznání, vztah mezi tzv. „historickou realitou“, historickým pramenem a subjektem historika), tak i z perspektivy vybraných disciplín.

Historie, geografie a urbanismus antického světa

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB043 Garant: Trefný,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, architektura, město
Rozvrh: st 9:30 - 10:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy historického vývoje v oblasti antického Řecka a Říma, počínaje Velkou řeckou kolonizací a konče zánikem Římské říše. Součástí kurzu je přehled antické geografie a topografie, na kterou přímo naváže výklad o vzniku měst, o plánování měst a jejich urbanismu. Následuje přehledná prezentace všech architektonických řádů, které byly v těchto oblastech uplatněny. Kurz seznámí studenty s nejdůležitějšími stavbami, realizovanými v těchto řádech od období první monumentální architektury až do období pozdní antiky. Představeny jsou rovněž základní typy soukromých i veřejných staveb. 1. Přehled historie antického světa2. Topografie antického světa3. Města a urbanismus 4. Stavební řády a jejich vývoj5. Základní typy veřejných staveb a jejich vývoj6. Kultovní architektura 7. Pohřební architektura

Hmotná kultura antického světa

Profilový předmět Historie
Kód předmětu: YBHB044 Garant: Trefný,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: antika, dějiny každodennosti, výtvarné umění
Rozvrh: st 8:00 - 9:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurs seznámí studenty s vývojem řeckého, etruského a římského umění. Přehled sochařské tvorby obsáhne vývoj od daidalského stylu až po sochařskou tvorbu pozdní antiky. Důraz bude kladen nejenom na skulpturu votivní ale také na skulpturu architektonickou. Pozornost bude rovněž věnována produkci keramiky a vázovému malířství, které má z hlediska studia kulturních dějin starověku nezastupitelný význam. Představen bude vývoj nástěnného malířství, resp. malířství etruské, makedonské a římské. V části věnované ostatnímu umění bude důraz kladen zejména na výrobu lamp, drobných terakot, šperkařství a kamenořezačství. Důraz bude kladen rovněž na představení uměleckých forem, které jsou zároveň významným zdrojem informací o antické každodennosti1. vývoj řeckého, etruského a římského sochařství2. sochařství a koroplastika 3. nástěnné malířství v Řecku, Etrurii, Makedonii a v Římě4. vývoj keramiky a vázové malířství5. lampy, terakoty 6. šperkařství, glyptika7. umění jako zdroj informací o každodennosti

Hölderlinův Hyperion

Kód předmětu: YBFC129 Garant: Kanócz,R.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: po 18:30 - 19:50, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
V semináři se budeme snažit pronikat k Hölderliovu „filosoficky relevantnímu“ románu Hyperion aneb eremita v Řecku. Budeme společně studovat a diskutovat jeho vybrané pasáže, ovšem se stálým bedlivým zřetelem ke komplikované celkové komposici románu, bez kterého smysl jednotlivých míst ani celku nemůže vystoupit. O komposici a možných viděních celkového vyznění budu v rámci semináře držet několik přednášek. Jakkoli nám v první linii půjde o román samotný, budeme (v druhé linii) diskutovat i jeho vztah k ostatnímu Hölderlinovu dílu a (v třetí linii) také k recepci Hölderlina u některých filosofů, pro jejichž myšlenkový vývoj měl klíčovou roli (Martin Heidegger, Heinrich Rombach, Arthur Boelderl a další). Bylo by samozřejmě velmi vítáno, kdyby si zájemci o účast v semináři román přečetli již před začátkem semestru. Znalost němčiny není podmínkou.

Hra. Sada. Zápas. Sport v interdisciplinární perspektivě

Kód předmětu: YBSC155 Garant: Veselský,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 18:30 - 19:50, místnost Y6021 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
„Sport je zkrátka všude a my jsme v něm“. Tuto větu pronesl v napůl zapomenuté knize Fotbal je hra Jiří Černý. Sport je dnes relevantním tématem humanitních věd a je mu věnována celá řada studií. V semináři tak budou představeny některé základní přístupy a teorie, které se pojí s tématem sportu, tedy například sport a fenomén fanouškovství, sport a média. Opomenuty nezůstanou ani teorie hry, letmo se zmíníme i o dějinách sportu. Seminář se bude soustředit primárně na profesionální sport. Leitmotivem semináře bude otázka, zdali je vrcholový sport stále ještě hra anebo nikoliv a kde vlastně jsou hranice hry a „skutečného“ světa.

Hudba židovských komunit

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB024 Garant: Seidlová,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: hudba, menšina, paměť
Rozvrh: čt 14:00 - 15:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Kurz představí různé etnomuzikologické výzkumy na dané téma, a tak nejen pootevře dveře do světa současných pražských židovských komunit, ale zároveň poskytne orientaci v heterogenních židovských hudebních světech jako součásti globálních a diasporických kulturních toků. Kromě vztahu hudby, globalizace a kulturní apropriace se budeme zabývat i rolí hudby v procesu vyjednávání podob (rituálních) performancí ve vztahu k politikám identity a paměti i dalším sociálně-vědním konceptům.

Hudebně-antropologický seminář

Kód předmětu: YBSC054 Garant: Seidlová,V. + Jurková,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: hudba, metodologie
Rozvrh: st 17:00 - 18:20, místnost Y6020 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Během jednosemestrálního semináře si student vybere jeden z (pokud možno) pražských hudebních světů, který bude zkoumat, učí se změně perspektivy (insider x outsider), pozorovacím a výzkumným technikám terénní práce; současně si osvojuje také dovednosti psát o svém vlastním hudebně-etnografickém výzkumu, který průběžně realizuje v rámci domácí přípravy ve „svém“ terénu.

Human Journeys: Migration as an Adventure and as a Must

Kód předmětu: YBAU027 Garant: Najšlová,L. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:00 - 13:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.Central European cities have been undergoing rapid social and economic change, which has had major effects on their physical make-ups. It has also affected the ways in which people - urbanites as well as non-urbanites - perceive these cities and urban life in general. This course aims to investigate how, in the post-communist context, city dwellers perceive, define and use this rapidly transforming urban space, as well as how they try to shape and appropriate it.

Ideas Behind Politics: Communism, Post-Communism and Civil Society in Central Europe

Kód předmětu: YBAU11BLI Garant: Hvorecký,J. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 10:00 - 13:00, místnost YC9 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The objective of this course is to help students better understand the history of Central Europe and the ideal resources that might enable it to succeed in the transformation from communism.

Imaginativní tvorba jako nástroj reflexe, vyjádření a interpretace - výtvarný workshop

Kód předmětu: YBKC160 Garant: Hájek,V.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
V tomto kurzu bude konfrontována náhodná vizuální struktura a kulturní archetyp s imaginativní cílenou tvorbou subjektu. Za pomoci určitých limitů a kombinací výtvarných technik spolu s inspiračními zdroji z oblasti narace i formy se budeme snažit otevřít pole individuální imaginace a tvořivosti, rozlomit bariéry zaběhlých vizuálních i myšlenkových stereotypů. Takový tvůrčí proces iniciuje kompetenci sebereflexe a sebeprezentace spolu se schopností otevřené komunikace o polysémii konceptů a vnímání.

In Love with Power: Non-Democratic Regimes in Central and Eastern Europe After 1945

Kód předmětu: YBAU10 Garant: Lazarevič,U. + Králová,S. + Lukešová,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 14:30 - 16:00, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1) / čt 10:00 - 11:30, místnost YC10 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.This course introduces the traditional and very modern theoretical views on non-democratic regimes in Central and Eastern Europe in the second half of 20th century, confronted with historical and political experience of this part of Europe after the year 1945 until the present.

Intermediální tvorba I.

Kód předmětu: YBKC161 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Blokový kurz objektového umění a prostorového vytváření má posluchači, který neprošel žádnou předchozí uměleckou přípravou, nabídnout příležitost pokusit se prakticky odhalit své vlastní prameny tvořivosti. Předvede ukázku, jak v tomto procesu souvisí utváření a interpretace znaku s osobní zkušeností v jejích vědomých i podvědomých strukturách. Posluchači si budou moci vyzkoušet několik technik výtvarné tvorby odvozených z umění 20. století (od dadaismu po objektové umění). Kurz má posluchače zbavit případného respektu před výjimečností umělecké tvorby, pomoci mu porozumět jejímu smyslu a seznámí jej se zásadami její teoretické reflexe.

Intermediální tvorba II.

Kód předmětu: YBKC162 Garant: Vančát,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: vizualita, výtvarné umění
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Na základě poznatků získaných v účasti v kurzu Intermediální tvorba I. má student vytvořit v průběhu kurzu samostatnou realizaci a obhájit ji před jeho účastníky. Cílem je ověřit si postoj tvůrce v procesu ověřování nových vizuálních znaků. Podle pokynů vyučujícího se také účastní při práci s účastníky Intermediální tvorby I.

Interpretace literárního díla

Profilový předmět Filosofie
Kód předmětu: YBFB033 Garant: Češka,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: literatura
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y5022 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Přednášky budou věnovány uvedení do základních pojmů strukturální poetiky vyprávění a jejich kritické reflexi.

Introduction to Economics

Kód předmětu: YBE007 Garant: Čábelková,I.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
The content of the course is formed on the basis of introduction to mainstream economics. In this respect the content is similar to the introductory economic course which is obligatory for the first semester students at the Faculty of Humanities. Therefore, the course might also help students to prepare for this exam or to understand introductory economics better.

Introduction to Philosophy

Kód předmětu: YBE003 Garant: Synek,S. + Hanyš,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 5 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Introduction to Philosophy is a compulsory course taken in the 1st semester of study. Students are required to write a mid-term paper and to pass an oral exam during the exam period. During the course, we will read, comment and discuss selected passages from the texts listed in different sets. Active participation in discussions is expected. Both the course and the exam are focused on reading and understanding primary philosophical texts. Other sources are welcomed only as long as one is able to distinguish between different interpretative perspectives.

Je křestanství morálním náboženstvím?

Kód předmětu: YBQC109 Garant: Pincová,E. + Pinc,Z.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: náboženství
Rozvrh: po 14:00 - 15:20, místnost Y5023 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Je křesťanství morálním náboženství? Ve stopách knih Fustel de Coulanges: Antická obec; M. Stern, H. Pölmann: Desatero v životě židů a křesťanů; Bernhard Casper: Míra lidství; R. Brague: O bohu u křesťanů a o jednom nebo dvěma dalších; ad. sledujeme otázku, kterou položil Platon, když nahradil náboženství založené na mýtu morálním náboženstvím. V kurzu se najde prostor i pro prezentaci vlastní četby studentů.Je celkem rozšířená představa, že v dnešní době se normální člověk charakterizuje postojem ateisty, zatímco teisté jsou jakýmsi reliktem minulosti. V tomto kurzu chceme ukázat, že ve 20. a 21. století se některá devocionální náboženství vyvinula více či méně v náboženství morální. Začátek tohoto procesu je explicitně obsažen v Platonově Ústavě, která je textem o uspořádání spravedlivé lidské společnosti, která ale v čisté podobě nemůže existovat = utopie. Je tedy návod, jak nahradit náboženství založené na mýtu náboženstvím morálním.Ateismus je krajní postoj, který by také mohl založit morální náboženství. Jak by to muselo vypadat, je explicitně doloženo ve Spinozově etice, vybudované po geometrickém způsobu. Do důsledku vzato je to taky utopie. Spinozův ateismus je panteismus a vede k popření života.Kromě ateismu se lze setkat s velmi primitivní formou náboženství, kterou pro účely tohoto kurzu nazvěme konzumerismus = nauka jak si užít života. Je to přístup, kdy život je pro ně jenom ten „můj život“, jen ten může mít smysl, žádný smysl mimo můj život přece není. Důsledná pozice konzumerismu je tedy egodeismus – zbožnění sebe sama.Stoupenci morálního náboženství trvají na smyslu, jako na něčem, co nemůže být moje, ale na čem pouze mohu mít podíl. V morálním náboženství je výchozí myšlenka, že život dar (Dar darů). Chceme tedy ukázat, že ačkoliv si dnes většina lidí myslí, že jsou ateisty, ve skutečnosti je možností více. Chceme se pokusit ukázat, že první formou, v níž se morální náboženství realizovalo, je křesťanství, a to proto, že jeho morální kořeny jsou platonské. V dějinách křesťanství jsou dlouhá období, který platonský neboli morální není (konstituce katolické církve končí rozchodem s Platonem a převládnutím aristotelského postoje) a trvale je to možná většinovým postojem. Proto titul našeho kurzu končí otazníkem. V tomto smyslu můžeme říci, že židovství nebo islám morálními náboženstvími nejsou, anebo jsou jím v mnohem menším smyslu, i když morální rozměr v nich nepochybně obsažen je, stejně i v některých formách buddhismu a hinduismu. V konzumerismu však morální aspekt téměř úplně chybí. Kurz bude atestován podle pravidel UKC (viz Moodle).

Kafka in Prague

Kód předmětu: YBAU003 Garant: Roraback,E. + Lukešová,L. + Králová,S.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: angličtina
Kredity: 6 Klíčová slova: -
Rozvrh: út 13:00 - 16:00, místnost YC6 (CERGE - Politických vězňů 936/7, Praha 1)
This is one of the courses of the UPCES programme (the Undergraduate Program in Central European Studies); the comprehensive information is available at https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-211.html.The course will focus on several of Kafka’s many short stories and, depending on student interest, also his most important novel.

Kaligrafie

Kód předmětu: YBKC163 Garant: Průšová,J.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: -
Rozvrh: nepravidelná výuka viz SIS
Psaní latinkového písma plochým perem.

Klasikové sociokulturní antropologie

Profilový předmět Společenské vědy - Antropologie
Kód předmětu: YBSB027 Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 4 Klíčová slova: sociálněvědní teorie
Rozvrh: pá 8:00 - 9:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
V několika zastávkách u významných představitelů jednotlivých antropologických směrů se pokusíme ukázat teoretické přístupy a významné objevy, které formovaly obsah oboru. Sledování historického vývoje oboru neznamená ani jeho encyklopedické pokrytí, ani dějiny překonávání jednotlivých teorií teoriemi lepšími. Antropologie je vědou, v níž různá teoretická východiska mohou existovat vedle sebe a přinášet badatelský zisk. Porozumění jednotlivým přístupům vede přes porozumění kontextu práce jednotlivých badatelů a jejich slavné texty, které patří k trvalému dědictví antropologie.

Komunikace v rodinném systému

Kód předmětu: YBSC066 Garant: Richterová,E.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: dětství, komunikace, rodina
Rozvrh: út 14:00 - 15:20, místnost Y2080 (Jinonice - budova A, U Kříže 8, Praha 5)
V tomto semináři budou studenti seznámeni s principy fungování rodinného systému, s jeho dynamikou, strukturou a specifickými komunikačními vzorci (se zřetelem na pragmatické účinky lidské komunikace), dále pak s nejčastějšími patologickými jevy v komunikaci a konceptem komunikačních „her“.

Konec Říma, konec náš? Krize antické civilizace ve světle dobových textů

Kód předmětu: YBQC112 Garant: Putna,M.
Semestr: zimní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 3 Klíčová slova: antika, literatura
Rozvrh: čt 15:30 - 16:50, místnost Y1036 (Jinonice - budova B, U Kříže 8, Praha 5)
Řeč o analogii mezi současnou situací Západu a krizí Říma se proměnila v klišé v ústech publicistů a demagogů. My se podíváme, co o vlastním světě soudili řečtí a římští, pohanští a křesťanští autoři onoho věku, tedy druhého až šestého století po Kristu.

Kontrolovaná četba - Aristoteles - O duši

Kód předmětu: YBQDA12ZI Garant: Benyovszky,L.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Knihy zahrnuté do programu "Kontrolovaná četba" jsou vhodné zejména pro přípravu na povinné zkoušky v bakalářském studijním programu. Každý titul má povahu semestrálního kurzu, atestace probíhá formou písemného referátu a následným kolokviem s daným vyučujícím.

Kontrolovaná četba - Benedictová - Vzorce kultury

Kód předmětu: YBQDB11ZI Garant: Jurková,Z.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Knihy zahrnuté do programu "Kontrolovaná četba" jsou vhodné zejména pro přípravu na povinné zkoušky v bakalářském studijním programu. Každý titul má povahu semestrálního kurzu, atestace probíhá formou písemného referátu a následným kolokviem s daným vyučujícím.

Kontrolovaná četba - Berger, Luckmann - Sociální konstrukce reality

Kód předmětu: YBQDB14ZI Garant: Šťovíčková Jantulová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o jednu z klasických knih sociologické literatury, často citovanou ve všech společenských vědách. V této knize se seznámíte s výkladovým modelem sociologie vědění, jež nám ukazuje cestu, jak zkoumat sociální mechanismy utváření sociální reality lidského světa. Berger s Luckmannem se pokouší o rekonstrukci mechanismů, které utvářejí a udržují to, co lidé považují ve svém světě za reálné a podle čeho orientují vlastní jednání. Kniha je doporučenou literaturou některých přednášek.

Kontrolovaná četba - Bourdieu - Nadvláda mužů

Kód předmětu: YBQDB20ZI Garant: Pavlík,P.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha nabízí ucelený pohled na problematiku genderových vztahů z pera jednoho z nejvýznamnějších sociologů 20. století. Autor vychází ze známých feministických teorií, jejichž platnost demonstruje na Kabylské společnosti. Zároveň nabízí řadu vlastních konceptů, které pomáhají pochopit zdánlivě neměnné uspořádání genderových vztahů v naší společnosti, jež se vyznačuje nerovným postavením žen v porovnání s muži.

Kontrolovaná četba - Clastres - Kronika indiánů Guayakí

Kód předmětu: YBQDC05ZI Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
V knize Kronika indiánů Guayakí zachycuje její autor, francouzský etnolog Pierre Clastres, život jedné skupiny mizejícího kmene paragauajských indiánů Guayakí na přelomu 50. a 60. let minulého století. Prostřednictvím popisu nejrůznějších životních situací a momentů životního cyklu dává čtenáři nahlédnout do každodennosti i myšlenkového světa tohoto unikátního lovecko-sběračského společenství.

Kontrolovaná četba - Darnton- Velký masakr koček

Kód předmětu: YBQDD27 Garant: Ondo Grečenková,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jde o soubor významných studií ilustrujících dějiny mentalit od předního amerického historika raného novověku, stoupence školy Annales.

Kontrolovaná četba - Descartes - Úvahy o první filosofii

Kód předmětu: YBQDD09ZI Garant: Zika,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Základní text novověké filosofie. Vhodný pro zkoušku z filosofické antropologie.

Kontrolovaná četba - Douglasová - Čistota a nebezpečí (analýza konceptu znečištění a tabu)

Kód předmětu: YBQDD26 Garant: Heřmanský,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Slavná britská antropoložka uvažuje o rituální čistotě a rituálním znečištění, jež má v různých kulturách svou funkci v utváření společenského upořádání a náboženských konceptů

Kontrolovaná četba - Dülmen - Kultura a každodenní život v raném novověku I.

Kód předmětu: YBQDD21ZI Garant: Jirsová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha inspirovaná sociologií pojednává o každodenním životě příslušníků raně novověké společnosti (16.-18. století) v odlišných typech sociálního prostředí (venkov, město, šlechtický dvůr). Věnuje se materiálním podmínkám života, pojetí dětství a mládí, manželství, stáří a proměňujícímu se postavení ženy ve společnosti.Kniha je vhodná ke kurzu Dějiny každodennosti a zároveň se hodí k souborné zkoušce z historie.

Kontrolovaná četba - Ennen - Ženy ve středověku

Kód předmětu: YBQDE04ZI Garant: Jirsová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha je v seznamu k Evropským dějinám v kontextech. Zabývá se konstantami a proměnami postavení žen napříč celým obdobím středověku, v různých sociálních prostředích. Všímá si rodinného a náboženského života, vzdělání a pracovní činnosti žen.

Kontrolovaná četba - Flaceliére - Život v době Periklově

Kód předmětu: YBQDF02ZI Garant: Pražáková Seligová,M.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Popularizační práce francouzského universitního profesora Roberta Flaceliera z roku 1959 představuje čtivou formou různé stránky života v řeckých obcích, především v Athénách, v období 5. - 4. století př. n. l.: výkon moci, fungování soudů, sociální skladbu obyvatelstva města, organizaci vojenství, náboženský život a představy, postavení žen, vztahy v rodině a domě, každodenní život i sváteční okamžiky. Kniha figuruje v seznamu volitelných titulů k souborné zkoušce z historie.

Kontrolovaná četba - Fustel de Coulanges - Antická obec

Kód předmětu: YBQDF11ZI Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Témata: filosofie, antropologie, historie, politologie; vhodné pro zkoušku z Filosofické antropologie a zkoušku z Evropských dějin v kontextech.

Kontrolovaná četba - Geertz - Interpretace kultur

Kód předmětu: YBQDG02ZI Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
C. Geertz je nejen postava dominující antropologii konce minulého století, ale jeho ambice je i filosoficko-literární. Kniha je doporučenou literaturou ke kurzu Kapitoly z antropologie. Lze ji využít zejména pro společensko-vědní atest, ale leccos napoví i k Filosofické antropologii. Historicky relevantní je zejména koncept tzv. zhuštěného popisu.

Kontrolovaná četba - Ginzburg - Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století

Kód předmětu: YBQDG07ZI Garant: Jirsová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha představuje lidovou verzi mýtu o "dobrých čarodějích" (benandantech) a na příkladu jejich střetu s inkvizicí ukazuje obecnější souvislost raněnovověkého procesu "disciplinace" či "zcírkevnění" lidové kultury nátlakem kultury elitní (problém asimilace benandantů k čarodějnictví). Kniha je vhodná ke zkoušce z Evropských dějin v kontextech.

Kontrolovaná četba - Gurevič - Kategorie středověké kultury

Kód předmětu: YBQDG17ZI Garant: Marková,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha je vhodná pro přípravu ke zkoušce Evropské dějiny v kontextech a je stěžejní pro pochopení mentality středověkého člověka a jeho doby. Gurevičovo bádání zprostředkovává představy středověkého člověka o práci, právu, zákonnosti, bohatství, času a prostoru.

Kontrolovaná četba - Horský, Seligová - Rodina našich předků

Kód předmětu: YBQDH17ZI Garant: Jirsová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha figuruje v seznamu volitelných titulů k souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech a lze ji uplatnit i u souborné zkoušky Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě. Studie charakterizuje tradiční evropskou rodinu před nástupem průmyslové revoluce. Věnuje se demografickým, kulturním, náboženským a ekonomickým aspektům rodinného života v raném novověku.

Kontrolovaná četba - Hroch - V národním zájmu

Kód předmětu: YBQDH18ZI Garant: Marková,A.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha V národním zájmu představuje teoretické bádání věnované národotvorným procesům 19. - 20. století v evropském kontextu. Bádání obsahuje výjimečnou koncentraci vysoce inspirativních teoretických koncepcí ohledně předpokladů a průběhu národních hnutí v jednotlivých regionech Evropy. Kniha se zakládá na komparaci jednotlivých národních hnutí a dobových podmínek jejich průběhu v kontextu celkového evropského historického rozvoje. Na tomto základě nalézá autor knihy řadu obecných konstant a rozdílů. Kniha V národním zájmu se velice hodí k přípravě na soubornou zkoušku Evropské dějiny v kontextech, ke svému pochopení však předpokládá rozsáhlou faktografickou znalost dobových historických procesů jakožto podklad pro teorie vyslovené v knize. Tento faktografický podklad musí čtenář, resp. student, mít zvládnut pro celkové pochopení tohoto teoretického bádání, obsahujícího velký počet teoretických koncepcí. V případě přípravy na Evropské dějiny v kontextech je ze stejného důvodu doporučováno kombinovat tuto knihu s jinými relevantními knihami obsahujícími nutný faktografický podklad (např. M.Hroch, Na prahu národní existence, J.Kořalka, Češi v habsburské říši a jiné).

Kontrolovaná četba - Huizinga - Podzim středověku

Kód předmětu: YBQDH20ZI Garant: Altová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha je vhodná ke studiu historie, antropologie a dějin umění a jejich souvislostí. Doporučuji osobní konzultaci než začnete knihu číst a pracovat na referátu. Po osobní poradě je možné si vybrat určitý úhel pohledu, metody a témata, aby četba i referát posloužily k rozšíření poznatků k Vašemu konkrétnímu studijnímu zaměření a cíli.

Kontrolovaná četba - Iggers - Dějepisectví ve dvacátém století

Kód předmětu: YBQDI00ZI Garant: Zaoral,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedná se o jeden z nejlepších kritických pohledů na vývoj historiografie ve 20. století. Kniha je vhodná k atestu z historie a příbuzných humanitních disciplín.

Kontrolovaná četba - Kant - Základy metafyziky mravů

Kód předmětu: YBQDK02ZI Garant: Zika,R.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Základní text novověké filosofie. Vhodný k přípravě na zkoušku z filosofické antropologie.

Kontrolovaná četba - Kierkegaard - Nemoc k smrti

Kód předmětu: YBQDK07ZI Garant: Marek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jeden ze základních textů Sörena Kierkegaarda předvádí motiv lidství na tematickém a terminologickém můstku zoufalství, čímž zrcadlí předchozí téma úzkosti z Pojmu úzkosti (Begrebet Angest) a zároveň rozvádí a konkretizuje dialektickou povahu lidské existence.

Kontrolovaná četba - Kořalka - Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914

Kód předmětu: YBQDK11ZI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Klíčová kniha k novodobému vývoji českého národa od předního znalce středoevropských dějin 19. století a první poloviny 20. století. Vzhledem k tomu, že se velmi dobře čte, může sloužit jako přehledná učebnice k dějinám tohoto období. Vhodné pro jakékoliv studium zabývající se vznikem národů a národních hnutí ve východní Evropě, rovněž i pro studium obecných dějin 19. století.

Kontrolovaná četba - Kuhn - Struktura vědeckých revolucí

Kód předmětu: YBQDK19ZI Garant: Skripnik,O.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha staví provokativním způsobem problémy filosofie a historie vědy. Přináší nové pohledy, ale také terminologii.

Kontrolovaná četba - Lenderová - K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století

Kód předmětu: YBQDL06ZI Garant: Soukupová,B.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Jedna ze základních prací "gender studies" v českém prostředí. Doporučeno srovnat s dílem M. L. Neudorflové České ženy v 19. století. Vhodné pro kurs Významné ženy české společnosti 19. století a částečně pro Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě.

Kontrolovaná četba - Lippa - Pohlaví, příroda a výchova

Kód předmětu: YBQDL16 Garant: Bártová,K.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Kniha, kterou napsal známý profesor psychologie Richard Lippa z Fullertonské Univerzity v Kalifornii, představuje vyvážený přehled dosavadního vědeckého bádání týkajícího se kontroverzní problematiky rozdílů mezi pohlavími. V první části knihy autor s vědeckou detailností předkládá jednotlivé statistické rozdíly mezi muži a ženami, které dosavadní empirické studie ukázaly. V další části se autor zabývá tématem variability maskulinních a femininních vlastností uvnitř obou pohlaví a jednotlivých teorií, jež se tohoto tématu týkají. V dalších dvou kapitolách se autor zabývá nejprve argumenty, které svědčí pro vrozenou stránku mezipohlavních rozdílů a poté naopak uvádí argumenty, jež zastávají hledisko naučenosti těchto rozdílů.

Kontrolovaná četba - Livi Bacci - Populace v evropské historii

Kód předmětu: YBQDL10ZI Garant: Šimek,J.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: 2 Klíčová slova: -
Rozvrh: bez rozvrhu nebo dosud není rozvrh zadán
Tato kniha figuruje v seznamu volitelných titulů k souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech.

Kontrolovaná četba - Murphy - Umlčené tělo

Kód předmětu: YBQDM16ZI Garant: Pincová,E.
Semestr: zimní i letní Jazyk výuky: čeština
Kredity: