Mgr. Felix Borecký, Ph.D.


Oborové zaměření: Oborové zaměření: estetika, fenomenologie, hermeneutika, strukturalismus


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:

2017: Ph.D. v oboru „Estetika“ na FF UK (Katedra estetiky)


2009: Mgr. v dvouoborovém studiu filosofie (Ústav filosofie a religionistiky) a estetiky

(Katedra estetiky) na FF UK


Badatelské a studijní pobyty:

Podzim 2014: tříměsíční badatelská stáž ve Vídni (Patočka Archiv, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, konzultant Ludger Hagedorn a Institut für Philosophie, Universität Wien, konzultantka M. Diaconu; Aktion).


Červenec 2014: badatelská stáž v BNF v Paříži v rámci grantového projektu GAUK.


Podzim 2011: tříměsíční badatelská stáž na Université Paris X-Nanterre (fond mobility; konzultantka Baldine Saint-Girons)


2006-2007: roční studijní stáž na Université de Nice Sophia-Antipolis (Erasmus).


Granty:

2016-2018: Spoluřešitel grantového projektu Grantové agentury České republiky č. GA ČR 16-17984Y „Kořeny Merleau-Pontyho převrácení objektivistického paradigmatu v přednáškách z Collège de France“.


2014: Hlavní řešitel grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 259610 „A priori, obraz a imaginace v estetické zkušenosti u Mikela Dufrenna“.


2011 – 2013: Spolupráce na řešení grantového projektu „Problematika umění v myšlení Jana Patočky“ (GAČR P409/11/0324).


Zaměstnání:

2018: odborný asistent na FHS UK (Filosofický a Komunikativní modul)


2018: odborný asistent PEF ČZU (Katedra humanitních věd)


Výběr z publikací:

Borecký, F., „Merleau-Ponty jako milník Dufrennova myšlení“, in: Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica, č. 1, 2018, s. 91 - 99.


Borecký, F., Landa, I., „Jubilant Ivan Dubský“, in: Filosofický časopis, roč. 64, 2016. č. 6. s. 973-976.


Borecký, F., „Koncepce a priori Mikela Dufrenna“, in: Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VIII, 2015, s. 57–79.


Borecký, F., „The Significance of the Concept of thauma in Patočka’s Philosophy of History of Art“, in: Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VII., The Relations among Myth, Philosophy, Art and Science in Jan Patočka’s Thought, Miloš Ševčík (ed.), 2014, s. 47 - 56.


Borecký, F., „Teorie ozvěnovitosti. K Patočkově filosofii literatury“, in: Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VI. Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky, Miloš Ševčík & Vlastimil Zuska (eds.), 2013, č. 1, s. 47-66.


Borecký, F. „Mystifikace a estetika. Příspěvek k Mukařovského strukturální estetice“, in: Borecký, F., Fišerová, M., Švantner, M., Váša, O., Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů, Togga, Praha 2012, s. 135-195.


Borecký, F., „Dva typy reflexe a umění u Jana Patočky“, in: Acta universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica IV. Negace a afirmace v Patočkově koncepci uměleckého díla, Miloš Ševčík & Vlastimil Zuska (eds.), 2011, č. 1, s. 31-41.Poslední změna: 22. únor 2019 10:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám