PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.


Oborové zaměření: etnologie, demografie, současná badatelská orientace na mezietnické vztahy, etnické, migrační a sociální skupiny


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání a akademická kvalifikace:


1955: prom.et., obor etnologie, UK, Filozofická fakulta


1961: PhDr., obor etnologie, UK, Filozofická fakulta  


1961: CSc., obor slovanský národopis, Slovanský ústav ČSAV


1989: DrSc., obor historie, Ústav dějin východní Evropy ČSAV


Přehled zaměstnání:


1955 - 1963   Slovanský ústav ČSAV, Praha: specializace etnologie Slovanů


1963 - 1972   Ústav dějin východní Evropy ČSAV, Praha: specializace demografická a etnologická charakteristika obyvatelstva jihovýchodní Evropy


1972 - 1992   Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha: specializace etnologie města, migrace


1992 - 1999   Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy v Praze: specializace mezietnické vztahy, etnologie města


2000 - dosud  Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií: specializace mezietnické vztahy, etnické a migrační skupiny


Vědecko-výzkumná činnost:


Rozvíjená v návaznosti na úkoly zadané jednotlivými pracovišti. Hlavní výzkumný terén: české země (Čechy, Slezsko), průmyslové oblasti, venkovské a především městské lokality. Mezi současná temata výzkumu patří každodennost etnických diaspor, etnických skupin a migrantů se zaměřením na svátečnost a materiální kulturu.


Eddiční činnost/redaktor:


1992 – 1998     Lidé města – Urban Dwellers


1999 – 2003     Lidé města / Urban People, Revue pro etnologii, antropologii a sociolingvistiku


2006 – 2017     Etnické komunity


Vybrané profilové publikace:


Národní oděv roku 1848: Ke vzniku národně-politického symbolu. Praha: Academia, 1986, 227 s.


Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. D. Bittnerová, M. Moravcová (eds.). Praha: Sofis, 2005, 459 s. IBSN 80-902785-8-2  


Diverzita etnických menšin: prostorová dislokace a kultura bydlení. D. Bittnerová, M. Moravcová (eds.). Praha: FHS UK v Praze, 2012. 442 s. ISBN: 978-80-87398-25-8.


Etnické komunity: Balkánské cesty I., II. D. Bittnerová, M. Moravcová (eds.). Praha: FHS UK v Praze, 2015. 312 a 284 s. ISBN: 978-80-87398-80-7, 978-80-87398-81-4.


Etnické komunity: Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. D. Bittnerová, M. Moravcová (eds.) Praha: FHS UK v Praze, 2017. 427 s. ISBN: 978-80-7571-002-4


Antropologie dialogu: souznění a nedorozumění mezi Čechy a Bulhary. M. Moravcová (ed.). Praha: Sofis 2000. 168 s. ISBN: 80-902439-6-7.


Pravda, láska a ti na „východě“. Obrazy středoevropského a východoevropského prostoru z pohledu české společnosti. M. Moravcová, D. Svoboda, Fr. Šístek (eds.). Praha: UK FHS 2006. ISBN: 80-239-7945-0.


Další:

Rozhovor s Mirjam Moravcovou pro FHS UK

Poslední změna: 14. září 2017 10:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám