prof. Miloš Havelka, CSc.


Oborové zaměření: dějiny politického myšlení, idejí a filosofie, historická sociologie, sociologie náboženství


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání a akademická kvalifikace


1980: CSc., obor filosofie, ČSAV


1996: doc., obor filosofie, MU Brno


2002: prof., obor filosofie.


Přehled zaměstnání


1968 – 1970: redaktor kulturní a pak sportovní rubriky brněnského deníku ROVNOST.


1970 – 1971: stáž v Kabinetu pro filosofii ČSAV v Brně.


1971 – 1990: odborný, vědecký, samostatný vědecký pracovník ÚFS ČSAV v Praze.


1990 – 1993: samostatný vědecký pracovník Ústavu pro teorii a dějiny vědy ČSAV; v Praze. Vedoucí oddělení pro teorii a metodologii vědy.


1994 – 1999: vedoucí katedry filosofie na Husitské teologické fakultě UK.


1993 – 2002: vědecký pracovník Sociologického ústavu v Praze.


1993 – 2001: šéfredaktor Sociologického časopisu a Czech sociological Review.


2002 – dosud: profesor na FHS UK, proděkan pro vědu a výzkum.


1999 – 2012: profesor na Ústavu politologie FF UK.


2000 – 2004: vedoucí Centra pro výzkum osobnosti a etnicity při FHS UK.


Akademické stáže


1996: visiting fellow na IWM ve Vídni


2002: hostující profesor na oboru Evropská studia na TU Chemnitz.


2002: visiting fellow na Ústavu pro srovnávací dějiny Evropy na FU Berlin s projektem Legitimizační funkce dějin.


2005: hostující profesor na oboru Evropská studia na TU Chemnitz.


Vědeckovýzkumná činnost


Anotace nejvýznam. publikací, projektů apod. za posledních 5 let:


Spor o smysl českých dějin 1895-1938. Praha: Torst, 1995. 920 s. Komentovaná edice nejdůležitějších textů slavné teoreticko-metodologické diskuse v českých humanitních vědách opatřená 100s úvodem. V anketě časopisu Dějiny a současnost vyhodnocena jako nejlepší historická kniha roku 1995.


Tschechische Soziologie im Gesellschaftswandel. (Zur Sozial- und Geistesgeschichte der Entstehung und Entwicklung der tschechischen Soziologie bis 1989), in: Jahrbuch für Geschichte der Soziologie 1995, str. 223-253, Leske + Budrich, Opladen, ISBN 3-8100-1869-4. Monografická studie kombinující hledisko dějin pojmů s dějinami problémů.


Smysl a dějiny. Akcenty a posuny české otázky 1895 1989. Praha: Lidové noviny, 2002, 203s. Jde o monografickou studii k vývoji základních diskusních témat (symbolických center) české politické kultury vletech 1895 1989. Zvláštní pozornost je přitom věnována jednotlivým fázím sporu o smysl českých dějin, které jsou analyzovány jako předpoklad zároveň i důsledek formování jednotlivých historických podob české politiky.


Vydavatel řady Religiöse Kulturen im Europa der Neuzeit. V nakladatelství Vandenhoeck a Ruprecht.


Robert Luft, Miloš Havelka, Stefan Zwicker (Hg.) Zivilgesellschaft und Menschenrechte in ӧslichen Mitteleuropa. V nakladatelství Vandenhoeck a Ruprecht.


Vybrané publikace


Havelka, Miloš. Tschechische Kultur und Politik vor verschiedenen Generationserfahrungshorizonten. In Karl Mannheim. Leben, Werk und Wirkung und Bedeutung für die Ostmitteleuropaforschung. 1. vyd. Hamburg: Reinhold Krämer Verlag, 2007. od s. 215 - 231, 15 s. Beiträge zur Osteuropaforschung, Sv. 13. ISBN 978-3-89622-085-1.


Havelka, Miloš. Český konzervatizmus a konzervativní intelektuálové v první polovině 20. století. In OBZORY. Praha: Senát ČR, 2004. od s. 24-49, 26 s. ISBN neuděleno.


Havelka, Miloš. Sakrální a profánní v konstrukci obrazu českých dějin 19. a 20. století. In Sfera sacrum i profanum w kulturze wspolczesnych miast Evropy srodkowej. Warszawa / Pultusk : Museum Niepodlegnosci, 2004. od s. 21-30, 9s. ISBN 83-918215-2-8.


Havelka, Miloš. Historicko - teoretické předpoklady tématizace problému mentalit. In Práce z dějin vědy. Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002 2003. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. od s. 253-291, 38 s. ISBN 80-7285-025-3.


Havelka, Miloš. Co může znamenat filosofie v tzv. filosofii dějin? Dějiny-teorie-kritika, Praha: Ústav T.G.M., 1, 2, od s. 191-213, 23 s. ISSN 1214-7249. 2004.


Havelka, Miloš. Rádlovo pojetí dějin ve sporu o české dějiny. In Emanuel Rádl. Vědec a filosof. 1. vyd. Praha: OIKUMENH, 2004. od s. 410 - 428, 18 s. ISBN 80-7298-107-2.


Havelka, Miloš. On the Problem of Symbolic Centres in Czech Political Culture. In Problem and Changes of East Enlargement of the EU. Hamburg: Krämer Verlag, 2003. od s. 183 - 192, 9 s. ISBN 389622-052-7.


Havelka, Miloš. Gedächtnis und Geschichte, Zusammenleben und Vertreibung. Zeitschrif für Geschichtswisswenschaft, Berlin : Metropol, 51(2003), 1, od s. 13 - 20, 7 s. ISSN 0044-2828. 2003.


Havelka, Miloš. Český konservatismus a konservativní intelektuálové. Sociológia, Bratislava: Akadémia, 34 (2002), 1, od s. 5 - 23, 18 s. ISSN 0049-1225. 2002.


Havelka, Miloš. Výklady a kritika. Červený Kostelec: Pavel Mervart a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. ISBN 978-80-7465-177-9.


Havelka, Miloš. Víra, kultura a společnost: náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. ISBN 978-80-7465-053-6.


Havelka, Miloš. Ideje, dějiny, společnost: studie k historické sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-220-5.


Další:

Rozhovor s Milošem Havelkou pro FHS UK


Poslední změna: 7. listopad 2017 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám