doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.


Oborové zaměření: ontologicky a fenomenologicky orientovaná filosofie


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:


- 1986: PhDr. Dějiny filosofie

- 1992: CSc. Filosofie

- 2001: doc. Filosofie


Monografie:


BENYOVSZKY, L. Cesty k neskrytosti. Praha: TOGGA, 2012. ISBN: 978-80-7476-025-9.


BENYOVSZKY, L. Náhlost: myšlení bytí z času. Praha: OIKOYMENH, 2005. ISBN 80-7298-151-X.


BENYOVSZKY, L. Světasvit. Praha: Togga, 2015. ISBN: 978-80-7476-088-4.


BENYOVSZKY, L. Problém bytí v Hegelově filozofii: studie k dějinám bytí. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-770-4.


BENYOVSZKY, L. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-040-6.


Další:

Rozhovor s Ladislavem Benyovszkým pro FHS UK


Poslední změna: 14. září 2017 10:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám