Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.

Oborové zaměření: sociologie


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vysokoškolské vzdělání:


2014: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Ph.D., sociologie

2009: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr., Sociální geografie a regionální rozvoj

2007: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Mgr., Sociologie


Pracovní zkušenosti v akademické či vědecké sféře:


2010–dosud: odborný asistent v oboru sociologie, Fakulta humanitních studií UK, Společenskovědní modul

2015: statistická analýza dat pro projekt GAČR Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika, řešitel PhDr. et PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (smluvně)

2012: spolupráce na studii Sociologického ústavu v.v.i. pro MČ Praha 2 Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050

2011: řešitel projektu GA UK „Struktura města: teoretické rozpracování a konceptualizace sociologického pojetí“

2009: držitel stipendia Vzdělávací nadace Jana Husa

2006–2010: odborný pracovník, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Studia sociální struktury


Členství:

European Sociological Association (RN5 Sociology of Consumption)


Výběr ze seznamu publikací:


Špaček, O. (2014). „Distinkce a bydlení v pozdně socialistické společnosti.“ Sociální studia 11 (4): 51-70.

Špaček, O. (2012). „Česká panelová sídliště: faktory stability a budoucího vývoje.“ Sociologický časopis 48 (5): 965-988.

Špaček, O. (2011). Sport pro všechny? Sociální nerovnosti a sportovní aktivity. Sociální studia 8 (1): 53-78.

Špaček, O. (2012). „Proměny sousedství v pražských lokalitách.“ Pp. 159-178 in Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Praha: Academia.

Špaček, O., Šafr, J. (2010). Volný čas, sport a kulturní vkus: rozdíly podle společenského postavení. Pp. 81-99 in Maříková, H. et al. (eds): Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe… Praha: Slon.

Špaček, O. (2009). Pohybové aktivity a sportování veřejnosti před rokem 1989 a v současnosti. Česká kinantropologie 13 (2): 67-74.

Špaček, O. (2011). Město a venkov mezi subjektivismem a objektivismem. Biograf 55: 63-68.

Špaček, O., Vobecká, J. (2008). Sociální soudržnost v prostorové diferenciaci. Pp. 153-180 in Tuček, M. (ed): Soudržnost v diferencující se společnosti. Praha: SOÚ AV ČR, v.v.i.

Špaček, O. (2008). Sociální diferenciace aktivní sportovní participace v České republice. In Věda v pohybu - pohyb ve vědě. Sborník příspěvků. Praha: UK FTVS.

Vojtíšková, K., Špaček, O., Šafr, J. (2007). „Jak vnímají pražští učitelé ZŠ „kdo je dole a kdo nahoře“. Sociální nerovnosti v symbolické rovině.“ Pp. 63-82 in P. Mareš, O. Hofírek (eds.) Sociální reprodukce a integrace: Ideály a meze. Sborník z konference. Brno: Mezinárodní politologický ústav.


Poslední změna: 20. červen 2016 16:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám