PhDr. Miloslava Turková, CSc.

Oborové zaměření: demografie, etnologie


Badatelská témata: rodina, rodinný život, rodinná a výroční obřadnost, mezietnické vztahy


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Studium a zaměstnání:

1974: absolventka oboru národopis – sociologie FF UK

1976: PhDr. tamtéž

1974–1993: Ústav etnografie a folkloristiky ČSAV

1983: CSc.

1993–2000: Institut základů vzdělanosti UK

2000–dosud: Fakulta humanitních studií UK


Výběrová bibliografie:


Diferenciace svatebního obřadu v prostředí malého města. Svatba jako znak sociálního statusu

in: Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote, Ústav etnológie SAV Bratislava 1999, s. 109–114.


Víme, co je to balkanizace? (spoluautorka M. Moravcová)

in: Komunita a komunikace, Sofis Praha 1999, s. 13 – 70.


Generační faktor přenosu kulturních hodnot (Vánoční jídelníček)

in: Tradičná kultúra a generácie, Ústav etnológie SAV Bratislava , ZING – PRINT  2000, s. 41–53.


Hledá školní mládež pozitivní hodnoty? (Pohled na vietnamskou komunitu)

in: Lidé města 3, 2000, s. 149–164.


Vztah romských dětí k České republice

in: Český lid 88, 2001, s. 29–41.


Diskurs: národní, etnická či rodinná identita (Pozice romských pedagogických asistentů) (spoluautorka Mirjam Moravcová)

in: Etnicita a mesto. Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20. storočí, ed. Peter Salner – Daniel Luther, Ústav etnológie SAV Bratislava  ZING PRINT 2001 (vyšlo 2002) s.157–182.


Vzpomínka na cestu z Čech do Bagdádu (spoluautorka Kateřina Bartošová)

in: Lidé města 8, 2002, s. 105–112. 


Sebereflexe Romů zapojených do vládních struktur (spoluautorka Mirjam Moravcová)   

in: Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí, Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 12. a 13. listopadu 2002 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava 2002 (vyšlo 2003), s. 212–218.


Retrospektivní pohled na sociálně nerovný sňatek

in: Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. října 2003 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Slezský ústav Slezského zemského muzea, Dokumentační a informační středisko UK v Praze  2003, s. 134–139. (vyšlo 2004).


Co inspiruje proklamaci romské identity? (spoluautorka Mirjam Moravcová)

Lidé města 11, 2003, s. 165–176. (vyšlo 2004).


První kroky na cestě za snem – československou nemocnicí v Bagdádu (spoluautorka Kateřina Bartošová)

Lidé města Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Vol.11, 2003, s. 86–103. (vyšlo 2004) ISSN: 1212-8112.


Národnostní menšiny žijící v ČR z pohledu obyvatel tří českých měst

In: Migrace-tolerance-integrace. Opava, Slezský ústav Slezského zemského muizea v Evropě a Informační kancelář Rady Evropy v Praze, Opava 2004 (vyšlo 2005), s. 127–135. ISBN 80-86224-47-3.


Naplnění snu: Vybudování československé nemocnice v Bagdádu (spoluautorka Kateřina Bartošová)

Lidé města – revue pro antropologii, etnologii a etologii komunikace (vyšlo 2006), vol- 2005, no. 3,  s. 184–202, ISSN 1212-8112.


Proměny reflexe balkánského prostoru ve vizích vysokoškolských studentů na přelomu 20. a 21. století. (spoluautorka Mirjam Moravcová)

In: Pravda, láska a ti na „východě“. Obrazy středoevropského a východoevropského prostoru z pohledu české společnosti. (materiály z konference konané 12. listopadu 2005 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze), Eds. Mirjam Moravcová, David Svoboda, František Šístek, Vydavatel: Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, Praha 2006, s. 220–239. ISBN 80-239-7945-0.


Cizinci žijící v ČR z pohledu obyvatel tří českých měst

In: Migrace-tolerance-integrace II, Sborník mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a 22. 9. 2005 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Informační kancelář Rady Evropy v Praze, 2005 (vyšlo 2006), s. 147–152. ISBN 80-86224-51-1.


Děti a mládež- nositelé a udržovatelé prvků tradiční lidové kultury

In: Kultura českého prostoru, prostor české kultury ed: Dana Bittnerová a Martin Heřmanský, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, ERMAT Praha s.r.o. 2008, s. 117–131. ISBN 978-80-87178-03-4.


Integrace příslušníka menšiny z pozice dvou generací

Slezský sborník, 2009, vol. 107, no. 2–3, ISSN: 0037-6833.


Rodinné strategie čínských podnikatelů v České republice

In: Etnické komunity. Elity-instituce-stát. eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, Fakulta humanitních studii Univerzity Karlovy v Praze, Ermat, Praha 2009 (vyšlo 2010), s. 239–251.

ISBN 978-80-87398-03-6.


Bydlení v České republice a zemi původu pohledem úspěšné čínské podnikatelky

In: Diverzita etnických menšin: Prostorová dislokace a kultura bydlení. eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová, Fakulta humanitních studii Univerzity Karlovy v Praze, Ermat, Praha 2012. ISBN 978-80-87398-25-8.


Důsledky I. Světové války v rodinných vzpomínkách

Národopisný věstník. Bulletin d´ Ethnologie. XXXII (74), 2015/1, s. 66-77. ISSN 1211–8117.


Poslední změna: 20. červen 2016 16:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám