Mgr. Filip Horáček

Oborové zaměření: staré filologie: řecká, hebrejská a severozápadosemitská, kultura (a dějiny) antiky, církevní otcové (pozdní antiky), závěrečná fáze antické civilizace


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Osobní údaje:


Datum narození: 8. 6. 1978

Osobní stav: ženatý, tři děti


Pracoviště:


  • Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií (komunikativní modul) od r. 2004

  • Univerzita Palackého, Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty 2015 - 2017

  • externě: FF UK, Ústav filosofie a religionistiky, od 2014.  


Publikace:


Knihy

Horáček, Filip - Radek Chlup: Učebnice klasické řečtiny. Praha : Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2123-6.


Články

Horáček, Filip. "Synesios: List o venkovském životě (Ep. 148)", Auriga 59/2 (2017), s. 77-90. ISSN 1211-3379. (Synesius on Countryside Life)

Horáček, Filip. "Tři výhrady biskupa Synesia vůči křesťanství: duše, svět a vzkříšení", Studia theologica 19/2 (2017), s. 23-42. ISSN 12128570. (Three Reservations of Bishop Synesius about Christian Techings: Soul, World, Resurrection)

Horáček, Filip. "Synesios: List o venkovském životě (Ep. 148)", Auriga 59/2 (2017), s. 77-90. ISSN 1211-3379. 

Horáček, Filip. "Tři výhrady biskupa Synesia vůči křesťanství: duše, svět a vzkříšení", Studia theologica 19/2 (2017), s. 23-42. ISSN 12128570.

Horáček, Filip. "A Threefold Cultural Encounter: Ancient Hellenism, Christianity and Jews in Synesius’ Epistle 5",Communio viatorum 60/1 (2013), s. 19-34. ISSN 0010-3713.

Horáček, Filip. "Synesios, Ep. 5: Komentář s překladem", Auriga 55/1 (2013), s. 66-94. ISSN 1211-3379.

Horáček, Filip. "Proprium ′Kyréné′", Auriga 54 (2012), s. 21-32. ISSN 1211-3379.

Horáček, Filip. "Problematika vzniku řecké alfabéty II: Dvě opominuté teorie", Listy filologické / Folia philologica 134/1-2 (2011), s. 7-23. ISSN 0024-4457.

Horáček, Filip. "Problematika vzniku řecké alfabéty I: Povaha vynálezu a datace", Listy filologické 133/3-4 (2010), s. 239-293. ISSN 0024-4457. 

Horáček, Filip. "Hospodin a Bůh: Nad jejich náboženskodějinným obrazem." In: Horáček, F. - Schmidt, N. (eds.): Salvatoria. Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha : Česká křesťanská akademie, 2008, s. 59-84. ISBN 978-80-85795-40-0.

Horáček, Filip. "Tři sondy do slovesného systému biblické hebrejštiny." In: Kružík, J. (ed.): Vita activa, vita contemplativa: Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám.Praha : FHS UK, 2006. od s. 176-195, 19 s. ISBN 80-239-6980-3. info

Horáček, Filip. "Areté u Pindara." In: Kružík, J. (ed.): K věcem samým. Sborník Zdeňku Pincovi k šedesátým narozeninám. Praha : Karlova Univerzita - Fakulta humanitních studií, 2005. od s. 49-59, 10 s. ISBN 80-239-4174-7. info

Horáček, Filip. "Maximos z Tyru: O erótice." Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu. Praha : Sdružení pro Souvislosti, 2003, 4, od s. 11-17, 7 s. ISSN 0862-6928. 2003.info


Horáček, Filip. "Tři výhrady biskupa Synesia vůči křesťanství: duše, svět a vzkříšení", Studia theologica 19/2 (2017), s. 23-42. ISSN 1212-8570.


Recenze


Horáček, Filip. "Radek Chlup: Proklos", Reflexe. Filosofický časopis 40 (2011), s. 105-113. ISSN 0862-6901 

Horáček, Filip. "Bedřich Nosek: Aramejština Babylónského Talmudu: Praktická gramatika", Studia theologica 12/4 (2010), s. 134-138. ISSN 1212-8570.

Horáček, Filip. "Zdeněk Kratochvíl: Délský potápěč k Hérakleitově řeči", Praha, Herrmann a synové, 2008, 527 str. (ISBN 80-87054-00-8)", Reflexe. Filosofický časopis 35 (2008), s. 106-115. ISSN 0862-6901.


Redakční práce


kapitola 15 v: Vítek, T.: Věštění v antickém Řecku II. Tělo a sny. Praha : Herrmann a synové, 2013.

Vítek, T.: Sedm mudrců a jejich výroky. Praha : Herrmann a synové, 2010.

Horáček, F. - Schmidt, N. (eds.): Salvatoria. Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha : Česká křesťanská akademie, 2008, s. 59-84. ISBN 978-80-85795-40-0.


Vzdělání:


  • 2004 (magisterské studium): FF UK, religionistika s hl. zaměřením na staré Řecko (archaické a klasické) a judaismus;

  • 2001 (bakalářské studium): FHS UK, Studium humanitní vzdělanosti


Členství ve vědeckých společnostech:


Česká patristická společnost


Stáže v zahraničí:


Květen 2018 - Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Universität Wien, pod vedením Prof. Dr. Claudie Rapp, financováno od Österreichischer Akademischer Austauschdienst, AKTION Österreich-Tschechien


Konference/kolokvia:


"Pneuma a věštění v Synesiově spise O snech" (Pneuma and Oniromancy in Synesius´ De insomniis); Kolokvium k antické filosofii Work in Progress, Filosofický ústav Akademie věd ČR, 24. 11. 2017.

"Dreams in the Bible against the Background of Greco-Roman (Systematic) Thought on Dreams"; Interactions in Interpretations, The Czech Academy of Sciences, Charles University, Palacký University; Prague, Protestant Theological Faculty, Charles Univ., 4.-5. 2017.

"Synesios z Kyrény - filosof, křesťan, pohan?" ("Synesius of Cyrene - Philosopher, Christian, Pagan?"); Patristická konference, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc, 24.-25. 9. 2015


Přehled zaměstnání:


  • viz výše pod "Pracoviště"; předtím a částečně při tom údržbář + administrativní práce; 2 roky dobrovolnictví v ekologicky založeném zemědělství (pomocná síla); jiné manuální; také nějaké komerční překládání a výpomoc v časopise; redakce odborných textů (z oblasti filosofie, náboženství). 


Poslední změna: 11. červen 2018 16:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám