Ing Libor Prudký, Ph.D.

Oborové zaměření: empirická sociologie, postupy přípravy a realizace empirických výzkumů, práce s daty a s výsledky těchto výzkumů, interpretace v širších sociálních souvislostech


Hlavní zaměření: výzkum hodnotových struktur ve společnosti, realizace dlouhodobého výzkumu studentů v této oblasti, práce s daty z těchto výzkumů, interpretace, srovnávací a skeundární analýza. Dal ší zaměřneí:využití výslekdů empirických výzkumů v praxi, především v sociální práci, se zaměřením na ty nejubožejší – bezdomovectví, chudoba, sociální vyloučení.


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručné informace:


Autor více než 8 monografií (zvláště Inventura hodnot, Academia 2009; Kudy ke dnu, Socioklub 2010; atd.) a autor či spoluautor řady metodickcýh příruček a učebních textů a více než 60 článků v odborných periodikách, vedoucí osmi badatelských projektů celostátních výzev (Sociální soudržnost, Hodnoty a jejich místo ve společnosti, Regionální diference hodnot atd.), vedoucí více než 60 bakalářských a desítek deiplomových prací, několika doktorských prací, atd. Člen odborných komisí při Ministerstvu práce a sociálnch věcí, Úřadu vládky ČR, magistrátu hl. m. Prahy, atd.Poslední změna: 20. červen 2016 16:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám