doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.

doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.


Oborové zaměření: antická filosofie, dějiny přírodních věd, filosofie vědy


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání a akademická kvalifikace:

2013: doc. v oboru “Sociální a kulturní antropologie” na FHS UK

2003: PhD. v oboru “Filosofie a dějiny přírodních věd” na PřF UK (Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

1998: Mgr. v oboru “Filosofie” na FF UK (Ústav filosofie a religionistiky)


Studijní a badatelské pobyty v zahraničí:

2010-2013 – post-doktorské badatelské stipendium (Alexander von Humboldt Stiftung) v rámci projektu “Medicine of Mind, Philosophy of Body” vedeného prof. P. van der Eijkem na Institut für Klassische Philologie (Humboldt Universität zu Berlin).

2007–2008 – badatelské stipendium (Fulbright Foundation) na University of Pittsburgh (Department for History and Philosophy of Science), pod vedením prof. J. Lennoxe.

2001 – studijní stipendium (Erasmus-Socrates) na Universität Regensburg (Lehrstuhl für Wissenschaftgeschichte).


Výzkumné projekty:

2019-2021 – GAČR 19-07091S –“Aristotelés a lékařská tradice” (hlavní řešitel)

2012–2017 - GAČR 13-00800S: “Aristotelovo pojetí vegetativního života” (hlavní řešitel)

2009–2012 – GAČR 401/09/0767: “Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku “ (hlavní řešitel)

2006–2008 – GAČR 401/06/0647: Corpus Hippocraticum a jeho význam pro dnešní vědy o člověku

2004–2006 – GAČR 401/04/P193: Antická biologie (hlavní řešitel)


Nejvýznamnější publikace:


Monografie:

 • Bartoš, H. Philosophy and Dietetics in the Hippocratic On Regimen: A Delicate Balance of Health, Leiden: Brill 2015.

 • Bartoš, H. Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělo. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2006.


Editované knihy:

 • Bartoš, H., King, C. G. (vyd.), Heat, Pneuma, and Soul in Ancient Philosophy and Science. Cambridge University Press, 2020.

 • Bartoš, H., Fischerová, S. (vyd.). Hippokratés: Vybrané spisy II. Praha: Oikoumenh, 2018.

 • Bartoš, H., Fischerová, S. (vyd.). Hippokratés: Vybrané spisy I. Praha: Oikoumenh, 2012.


Články v odborných časopisech:

 • Bartoš, H. „The Concept of Mimesis in the Hippocratic De Victu”, The Classical Quarterly 64.2, 2014, 542-557.

 • Bartoš, H. „Aristotle and the Hippocratic De victu on Innate Heat and the Kindled Soul”, Ancient Philosophy 34, 2014, 1-27.

 • Bartoš, H. „The Analogy of Auger Boring in the Hippocratic De Victu”, The Classical Quarterly 62.1, 2012, 92-7.

 • Bartoš, H. „Aristotle on Methodological Approaches to the Study of the Human Soul, Croatian Journal of Philosophy, 12.2, 2012, 199-220.

 • Bartoš, H. „Aristotle and his Hippocratic precursors on health and natural teleology”, Rhizai: A Journal for Ancient Philosophy and Science VII.1, 2010, 7-27.

 • Bartoš, H. „Soul, Seed and Palingenesis in the Hippocratic De victu”, Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science. 42.1, 2009, 17-47.

 • Bartoš, H. „Varieties of the Ancient Greek Body-Soul Distinction”, Rhizai: A Journal for Ancient Philosophy and Science III.1, 2006, 59-78.

 • Bartoš, H. „Nesmrtelná psyché a putující daimón“, Reflexe: Filosofický časopis 29, 2006, 27-58.

 • Bartoš, H., Šavlík, J. „Aristoteles redivivus aneb Malé repetitorium aristotelské metodologie s ohledem na problematiku psychosomatické medicíny“, Časopis lékařů českých 4, 2006, 288-294.

 • Bartoš, H. „Dialog medicíny a filosofie nad otázkou přirozenosti člověka“, Časopis lékařů českých 9, 2004, 639-642.

 • Bartoš, H. „Prolínání perspektiv v Hérakleitově nauce o duši“ Reflexe: Filosofický časopis 23, 2002, 23-44.


Kapitoly v kolektivních monografiích:

 • Bartoš, H., „Aristotle and his Medical Precursors on Digestion and Nutrition“, in: Korobili, G., Lo Presti, R. (vyd.), Nutrition and Nutritive Soul in Aristotle and Aristotelianism, De Gruyter 2021, 25-50.

 • Bartoš, H., “Hippocratic Holisms”, in: Thumiger, Ch. (vyd.) Holism in Ancient Medicine and Its Reception, Brill 2020, 113-132.

 • Payón Leyra, I., Bartoš, H., „Geography (Chapter 3, 393a9-394a6)“, in: Gregoric, P., Karamanolis, G. (vyd.), Pseudo-Aristotle: De Mundo (On the Cosmos): A Commentary, Cambridge University Press 2020, 80-120.

 • Bartoš, H. „Heat, Pneuma and Soul in Medical Tradition“, in: Bartoš, H., King, C. G. (vyd.), Heat, Pneuma, and Soul in Ancient Philosophy and Science, Cambridge University Press 2020, 11-21.

 • Bartoš, H., „O životosprávě IV (úvodní studie a komentář), in: Bartoš, H., Fischerová, S. (vyd.). Hippokratés: Vybrané spisy II. Praha: Oikoumenh 2018, 527-568 a 577-597.

 • Bartoš, H., „Soul, Perception and Thought in the Hippocratic Corpus“, in: Sisko, J. (vyd.), Philosophy of Mind in Antiquity, Routledge 2018, 64-83.

 • Bartoš, H. „Iamblichus on Pythagorean Dietetics”, in: Renger, A-B, Stavru, A. (vyd.), Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World: askesis, religion, science, Harrasowitz: Wiesbaden 2016, 267-279.

 • Bartoš, H., „O životosprávě I (úvodní studie, překlad a komentář)“, in: Bartoš, H., Fischerová, S. (vyd.). Hippokratés: Vybrané spisy I. Praha: Oikoumenh, 2012, 415-538.

 • Bartoš, H. „Životosprávná terapie a filosofická péče o sebe“, in: V. Suvák (vyd.), Sebapoznanie a/ko starosť o seba. Prešov 2010, 7-31.

 • Bartoš, H. „Dietetic therapy and its limitations in the Hippocratic On regimen”, in: V. Suvák (vyd.), Sokratika: Sebapoznanie a starosť o seba, Prešov 2009, 8-16.

 • Bartoš, H. „Antická medicína: medicina secunda philosophia“, in: Fialová, L., Kouba, P., Špaček, M. (vyd.), Medicína v kontextu západního myšlení. Praha : Galén/Karolinum, 2008, 17-29.

 • Bartoš, H. „Koncept lidské přirozenosti v hippokratovském lékařství“, in: L. Chvátal, V. Hušek (vyd.). Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti, Brno 2008, 9-23.
Poslední změna: 30. říjen 2020 21:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám