doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.

doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.


Oborové zaměření: antická filosofie, dějiny přírodních věd, filosofie vědy


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:


Vzdělání a akademická kvalifikace:


2013: doc. v oboru “Sociální a kulturní antropologie” na FHS UK

2003: PhD. v oboru “Filosofie a dějiny přírodních věd” na PřF UK (Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

1998: Mgr. v oboru “Filosofie” na FF UK (Ústav filosofie a religionistiky)


Studijní a badatelské pobyty v zahraničí:


2010-2013 –post-doktorské badatelské stipendium (Alexander von Humboldt Stiftung) v rámci projektu “Medicine of Mind, Philosophy of Body” vedeného prof. P. van der Eijkem na Institut für Klassische Philologie (Humboldt Universität zu Berlin).

2007–2008 – badatelské stipendium (Fulbright Foundation) na University of Pittsburgh (Department for History and Philosophy of Science), pod vedením prof. J. Lennoxe.

2001 – studijní stipendium (Erasmus-Socrates) na Universität Regensburg (Lehrstuhl für Wissenschaftgeschichte.


Výzkumné projekty:


2012–2017 - GAČR 13-00800S: “Aristotelovo pojetí vegetativního života”

2009–2012 – GAČR 401/09/0767: “Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku “

2006–2008 – GAČR 401/06/0647: Corpus Hippocraticum a jeho význam pro dnešní vědy o člověku

2004–2006 – GAČR 401/04/P193: Antická biologie


Nejvýznamnější publikace:


Knihy:


Bartoš, H. Philosophy and Dietetics in the Hippocratic On Regimen: A Delicate Balance of Health, Leiden: Brill 2015.

Bartoš, H., Fischerová, S. (vyd.). Hippokratés: Vybrané spisy I. Praha: Oikoumenh, 2012.

Bartoš, H. Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení duše-tělo, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2006.


Články a kapitoly:


Bartoš, H. “Iamblichus on Pythagorean Dietetics”, in: Renger, A-B, Stavru, A. (eds.), Pythagorean Knowledge from the Ancient to the Modern World: askesis, religion, science, Harrasowitz: Wiesbaden, 267-279.

Bartoš, H. “The Concept of Mimesis in the Hippocratic De Victu”, The Classical Quarterly 64.2, 2014, 542-557.

Bartoš, H. “Aristotle and the Hippocratic De victu on Innate Heat and the Kindled Soul”, Ancient Philosophy 34, 2014, 1-27.

Bartoš, H. “The Analogy of Auger Boring in the Hippocratic De Victu”, The Classical Quarterly 62.1, 2012, 92-7.

Bartoš, H. “Aristotle and his Hippocratic precursors on health and natural teleology”, Rhizai VII.1, 2010, 7-27.

Bartoš, H.  “Soul, Seed and Palingenesis in the Hippocratic De victu”, Apeiron. 42.1, 2009, 17-47.

Bartoš, H. “Dietetic therapy and its limitations in the Hippocratic On regimen”, in: V. Suvák (ed.), Sokratika: Sebapoznanie a starosť o seba, Prešov 2009, 8-16.

Bartoš, H. “Varieties of the Ancient Greek Body-Soul Distinction”, Rhizai III.1, 2006, 59-78.


Poslední změna: 20. červen 2016 16:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám