Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.


Oborové zaměření: raně novověká filosofie, klasická německá filosofie, ontologie, epistemologie


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:


Vzdělání:


1996–2000: FHS UK – bakalářské studium

1999–2004: FF UK - pětileté magisterské studium v oboru Filosofie

2004–2012: FF UK - doktorské studium v oboru Filosofie. Téma disertační práce: Problém sebevědomí ve filosofii J. G. Fichta. Studie k pragmatickým dějinám lidského ducha


Studijní pobyty v zahraničí:


2003–2004: Paris I Pantheon–Sorbonne

2008: Universität Wien


Spoluřešitelská účast na grantech:


GAČR 401/05/2558 „Filosofické předpoklady antropologického významu prostoru“

GAČR 401/07/0489 „Problematika sebevědomí ve Fichtově transcendentální filosofii“

GAČR 401/09/0480 „Filosofické předpoklady antropologického významu času“

UNCE 204009 „Centrum fenomenologických studií“


Výběr z publikací:


Vrabec, M., „Omnis determinatio est negatio? Hegel a Spinoza“, in: J. Kuneš, M. Vrabec (eds.), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. K dvoustému výročí Hegelovy Fenomenologie ducha, Argo, Praha 2007, s. 217–228.

Vrabec, M., „Svět v raném německém romantismu“, in: J. Kuneš, M. Vrabec et al., Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Filosofia, Praha 2008, s. 101–123.

Vrabec, M., „Funkce uměleckého díla podle I. Kanta“, in: M. Vrabec et al., Filosofické reflexe umění, Togga, Praha 2010, s. 41–62.

Vrabec, M., Fichtovy pragmatické dějiny lidského ducha, Togga, Praha 2013.

Vrabec, M., „Hegelova koncepce obrazotvornosti“, in: Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie, M. Vrabec, J. Marek (eds.),  Togga, Praha 2013, s. 219–234.

Vrabec, M., „Verfügt das absolute Ich aus der ‚Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre‘ über ein Selbstbewusstsein?“, in: Fichte-Studien 42 ‒ Bild, Selbstbewusstsein, Einbildung, A. Schnell, J. Kuneš (Hrsg.), Brill/Rodopi, Leiden/Boston 2016, s. 95‒105.


Poslední změna: 20. červen 2016 16:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám