Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.

Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.


Oborové zaměření: antická filosofie, etika


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:


2006–2012 Ph.D. studium filosofické antropologie na FHS UK Praha

disertační práce: Lidská přirozenost jako úkol člověka


2004–2006 FF UK Praha, navazující magisterské studium filosofie, SZZk: září 2006

diplomní práce na téma: Otázka lidské přirozenosti v Aristotelově pojednání o slasti v Etice Níkomachově


2002–2004 FF UK Praha, bakalářský obor filosofie (zanechání studia z důvodu přijetí na  navazující magisterské studium)


1998–2003 IZV/FHS UK Praha, SZZk 23. 10. 2002, titul bakalář

bakalářská práce na téma: Vybrané románové postavy F. M. Dostojevského očima filosofie E. Lévinase


Pedagogické zkušenosti:


9/2008–nyní: interní výuka na FHS UK (filosofie)                                   

9/2004–6/2008: externí výuka (asistent) na FHS UK                                

9/2009–nyní: nepovinně volitelný seminář Základy filosofického myšlení na Lepařově gymnáziu, Jičín


Účast v grantových výzkumech:

2015–2016: člen UNCE, Centrum fenomenologických studií, FHS UK

2012–2014 : Filosofický výzkum lidské smrtelnosti a počátečnosti (GAČR 401/12/1354)

2008–2010: Filosofické předpoklady antropologického významu času (GAČR 401/09/0480)


Publikace:

S. Synek, Duše jako místo dění světa. Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela, Praha, Togga 2014

S. Synek, Lidská přirozenost jako úkol člověka. Filosofická interpretace Etiky Níkomachovy, Praha, Togga 2011

S. Synek, Smrtelnost v Aristotelově Etice in: J. Marek (ed.), Časovost a smrtelnost II. Studie k časové konstituci lidské existence, Praha, Togga 2010

S. Synek, Čas v kontextu Etiky Níkomachovy in : J. Novotný (ed.), Časovost a smrtelnost I. Studie k časové konstituci lidské existence, Togga, Praha 2009

S. Synek, Fascinace neviditelností, in: Facinace neviditelností (k interpretační rozmanitosti díla Jaroslava Havlíčka) – J. Novotný, J. Fulka (eds.), Togga, Praha 2009

S. Synek, Jednání a etika (Lze sčítat štěstí?), in: Vita Activa Vita Contemplativa, UK FHS 2006


Poslední změna: 20. červen 2016 16:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám