Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.

Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.


Oborové zaměření: antická filosofie, etika


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:


2006–2012 Ph.D. studium filosofické antropologie na FHS UK Praha

disertační práce: Lidská přirozenost jako úkol člověka


2004–2006 FF UK Praha, navazující magisterské studium filosofie, SZZk: září 2006

diplomní práce na téma: Otázka lidské přirozenosti v Aristotelově pojednání o slasti v Etice Níkomachově


2002–2004 FF UK Praha, bakalářský obor filosofie (zanechání studia z důvodu přijetí na  navazující magisterské studium)


1998–2003 IZV/FHS UK Praha, SZZk 23. 10. 2002, titul bakalář

bakalářská práce na téma: Vybrané románové postavy F. M. Dostojevského očima filosofie E. Lévinase


Pedagogické zkušenosti:


9/2008–nyní: interní výuka na FHS UK (filosofie)                                   

9/2004–6/2008: externí výuka (asistent) na FHS UK                                

9/2009–nyní: nepovinně volitelný seminář Základy filosofického myšlení na Lepařově gymnáziu, Jičín


Účast v grantových výzkumech:

2015–2016: člen UNCE, Centrum fenomenologických studií, FHS UK

2012–2014 : Filosofický výzkum lidské smrtelnosti a počátečnosti (GAČR 401/12/1354)

2008–2010: Filosofické předpoklady antropologického významu času (GAČR 401/09/0480)


Publikace do roku 2019:


MONOGRAFIE


• Duše jako místo dění světa. Studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela. 1 vyd. Praha: Togga, 2014, 252 s. ISBN 978-80-7476-071-6.

• Lidská přirozenost jako úkol člověka. Filosofická interpretace Etiky Nikomachovy. 1 vyd. Praha: TOGGA, 2011, 256 s. SCHOLIA. ISBN 978-80-87258-53-8.


ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH


• Obraz lidského světa v Platónově podobenství o jeskyni. Filosofický časopis, 2019, 67 (1), 3-19. ISSN 0015-1831.

• Obecnost morálního soudu u Davida Huma. Filosofický časopis, 2017, 65 (2), 253-274. ISSN 0015-1831.


KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH (SBORNÍCÍCH)


• Kam se poděl Erós? Několik poznámek k problematice žádosti u Aristotela. In: VRABEC, Martin. Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie. 1 vyd. Praha: Togga, 2014, s. 33-65. 20 Scholia. ISBN 978-80-7476-059-4.

• Smrtelnost v Aristotelově Etice Nikomachově. In: MAREK, Jakub. Časovost a smrtelnost II. Studie k časové konstituci lidské existence - časovost v dějinných proměnách. 1 vyd. Praha: TOGGA, 2010, s. 13-41. Scholia. ISBN 978-80-87258-50-7.

• Čas v kontextu Aristotelovy Etiky Nikomachovy. In: NOVOTNÝ, Jaroslav - . Časovost a smrtelnost I. Studie k časové konstituci lidské existence. 1 vyd. Praha: Togga, 2009, s. 121-156. SCHOLIA. ISBN 978-80-87258-26-2.

• Fascinace neviditelností.. In: FULKA, Josef - NOVOTNÝ, Jaroslav - . Fascinace neviditelností. Studie k interpretační rozmanitosti díla Jaroslava Havlíčka. 1 vyd. Praha: TOGGA, 2009, s. 61-68. VITA INTELLECTIVA. ISBN 978-80-87258-24-8.

• Jednání a etika. (Lze sčítat štěstí?). In: Vita activa, Vita contemplativa, Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám.. Praha: Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, 2006, s. 225-232. ISBN 80-239-6980-3.


RECENZE


• Jakub Jinek: Obec a politično v Aristotelově myšlení. Reflexe, 2019, 2019 (56), 194-203. ISSN 0862-6901. DOI 10.14712/25337637.2019.31.

• Karel Thein, Aristotelés o lidské přirozenosti. Od myšlení k anatomii. Praha, Filosofia 2017. Listy filologické / Folia Philologica, 2018, 141 (1-2), 254-261. ISSN 0024-4457.

• Marian Kuna: Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra (kritická stať). Filosofie dnes, 2012, 4 (2), 81-90. ISSN 1804-0969.

Poslední změna: 5. listopad 2019 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám