Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.

Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.


Oborové zaměření: současná francouzská filosofie, etika a politická filosofie, estetika


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:


Vzdělání:


2012 (září): PhD v oboru filosofie, téma doktorské práce: Etická významovost u pozdního Levinase, školitelé: doc. Karel Novotný a prof. Pierre Rodrigo

2009–2012: doktorské studium co-tutelle, podpořeno stipendiem od Francouzské vlády na FF UK v Praze a na Université de Bourgogne à Dijon.

2010, 2011 a 2012 (vždy letní semestr): doktorské studijní pobyty v Dijonu, Université de Bourgogne 2008: magisterská diplomová práce v oboru filosofie na téma “Řeč jako etika” (vedoucí práce: Miroslav Petříček)

2002–2003: studijní pobyt Erasmus ve Francii na Université de Picardie, Amiens (Francouzská literatura a filosofie)

2002–2008: studia románské filologie a filosofie na FF UK v Praze


Zaměstnání:


Od 2012: postdoktorand v Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofický ústav Akademie věd ČR,

od 2012: odborný asistent na FHS UK pro obory filosofie a francouzština,

v letním semestru 2010/2011 externí vyučující na Université de Bourgogne, Dijon,

od 2010: člen Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofický ústav Akademie věd ČR,

2003–2009: učitel francouzštiny na gymnáziu v Praze


Účast v grantových projektech:


2016–2018 člen řešitelského týmu grantu GAČR Za fenomenologii sociality

2014–2016: Postdoktorský projekt Slabé jednání (etika a politické myšlení) v rámci Programu mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AVČR (2014–2016)

2009–2014 člen řešitelského týmu grantu GAČR Filosofické výzkumy tělesnosti – transdisciplinární perspektivy


Publikace:


Monografie:


La rupture du sens. Corps, langage et non-sens dans la pensée de la signifiance éthique d’Emmanuel Levinas, Paris, Mimesis, 2014.

Bierhanzl, J. - Foletti, I.: Je ne suis pas fou. La création comme relation à l'autre. Lyon, Chronique Sociale, 2010.

Bierhanzl, J. – Novotný, K.: Za hranicemi tváře. Levinas a socialita. Speciální číslo Filosofického časopisu, 2/2014.

Bierhanzl, J. – Fulka, J.: Le rêve. Speciální číslo časopisu Ostium, 3/2016


Články:


"Uprchlík, člověk a občan", in Protestant 1/2016: http://protestant.evangnet.cz/uprchlik-clovek-obcan.

"Etika a politika těla. Pokus o foucaultovskou četbu Levinase", in Filozofia 9/2015, s. 770-777.

„Aucun oeil ne l’a vu. Sur une force étrange d’agir pour les choses lointaines d’après Levinas“, revue Ostium 2/2015.

„Ethique, justice et utopie. Vers une autre pensée de l’action chez Levinas.“ Discipline Filosofiche 24, 2014, 1: Emmanuel Levinas: Phenomenology, Ethics, Sociality, Sebastiano Galanti Grollo (ed.), pp. 193-207.

„Slabé jednání. Činit rozhodnutí a jednat po Levinasovi“, in Filosofický časopis, mimořádné číslo 2/2014, pp. 71-81.


Poslední změna: 21. červen 2016 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám