Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.


Oborové zaměření: religionistika se zaměřením na křesťanství a řecké náboženství, fenomenologie náboženství, antická filosofie (Platón a platónská tradice, Aristotelés, filosofická tematizace techniky a technického)


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:


Vzdělání a akademická kvalifikace


1995: Mgr. PedF UJEP, Mgr. 2001: FF UK

2003: Ph.D. obor: Filozofie, PedF UK v Praze


Přehled zaměstnání


1999–2000: IZV UK, asistent

2000–2001: CVVOE, vědecký pracovník

2001– dosud: FHS UK

2015–dosud UVT UK (částečný úvazek)


Publikace:


KRUŽÍK, J. Radost skrze bolest a život Skrze smrt: dvě poznámky k janovským motivům v Reynkově básni Zázrak v Káni Galilejské. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Editor Ladislav BENYOVSZKY. Praha: Togga, 2015, s. 125-134. ISBN: 978-80-7476-096-9.

MAREK, J., KRUŽÍK, J. Ustálené zvyklosti války a kulturní vzorce: R. Benedict a J. Hašek. In: Hašek a válka: Válka jako epochální otevřenost člověka světu. Praha: UK FHS, 2007, s. 33-44. ISBN: 978-80-239-8832-1.

KRUŽÍK, J. Paideia nebo(li) bičování: dva póly Lévinasovy filosofie výchovy. In: Emmanuel Lévinas ? Filosofie a výchova, Ke stému výročí narození Emmanuela Lévinase. Praha: UK-FHS, 2006, s. 93-101.

KRUŽÍK, J. Technika, Gestell a úděl experta. In: Vita activa, Vita contemplativa, Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám. Praha: Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, 2006, s. 215-224. ISBN: 80-239-6980-3.

KRUŽÍK, J. O Platónikovi, který si chtěl zkrátit cestu. In: K věcem samým. Praha: Fakutla humanitních studií, 2005, s. 72-79. ISBN: 80-239-4174-7.

KRUŽÍK, J. Proč nesla pošta Nietzschemu Dionysovu hlavu?. In: Nietzsche a člověk. Praha: Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, 2005, s. 18-27. ISBN: 80-239-5355-9.

KRUŽÍK, J. Gnóstické motivy v díle Plútarcha z Chairóneie. Lidé města / Urban People. 2005, vol. 16, no. 2, s. 122-130. ISSN: 1212-8112.

KRUŽÍK, J.  Prostor jako třetí rod jsoucího: Chóra v Platónově Timaiu 49 A-53 C. In: Fenomenologické studie k prostorovosti. Praha: UK FHS, 2005, s. 177-185. ISBN 80-239-6559-X.


Poslední změna: 3. srpen 2023 17:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám