Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Mgr. Richard Zika, Ph.D.


Oborové zaměření: ontologicky orientovaná novověká filosofie a klasická i současná fenomenologie


Nově se zabývá fenomenologicky orientovanými interpretacemi literárních děl.


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Stručný životopis:


Narozen 29. 8. 1962.

Vystudoval filosofii na Filosofické fakultě UK v Praze: 1999 Mgr., 2007 Ph.D.

Na Fakultě humanitních studií UK v Praze působí od r. 2001, v letech 2000–2005 vedle toho vyučoval na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci Vysoké školy ekonomické v Praze.

Od r. 2006 je členem správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa.


Monografie:


Principialita subjektu v souvislosti dějin. Studie k Descartovu a Kantovu pojetí subjektivity, Praha: Togga, 2009, 138 str., ISBN 978-80-87258-30-9.

René Descartes. Metafyzika lidského dobra, Praha: FF UK, Trivium, sv. 1., 2010, 146 str., ISBN 978-80-7308-307-6.

Jednota transcendence. Studie k chápání transcendence ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-Pontyho, Praha: Togga, Suplementum I Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum, 101 str., ISBN 978-80-7476-024-2.


Vybrané články a kapitoly:


„Věčnost a dějinnost – dvě dimenze lidské subjektivity v Kantově kritické filosofii“, in: Časovost a smrtelnost I. Studie k časové konstituci lidské existence, edit. J. Novotný, Praha: Togga, 2009, od str. 263–275, 13 str., ISBN 978-80-87258-26-2.

„Událost jako saturovaný fenomén v Étant donné J.-L. Mariona“, in: Časovost a smrtelnost I. Studie k časové konstituci lidské existence, edit. J. Novotný, Praha: Togga, 2009, od str.277289, 13 str., ISBN 978-80-87258-26-2.

„Základ všeho vědosloví J. G. Fichta: Založení vědy jako sebezaložení člověka“, Teorie vědy. Theory of science, XXXII, č. 1, 2010, od str. 97–107, 11 str., ISSN 1210-0250.

„Umění a identita. Místo umění v Schellingově Soustavě transcendentálního idealismu“, in: Filosofické reflexe umění, Martin Vrabec et al., Praha: Scholia, 2010, od str. 63–74, 12 str., ISBN 978-80-87258-42-2.

„Reflexe o čekání A. Silva-Taroucy“, Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, Praha: Togga, 2011, od str. 111–117, 7 str., ISBN 978-80-87258-87-3.

„Transzendenz in der Phänomenologie der Wahrnehmung von Maurice Merleau-Ponty“, in: Grenzen der Transzendenz, A. Novák (ed.), Traugott Bautz, Nordhausen 2013, str. 151–169, ISBN 978-3-88309-854-8.

„Svět novověké přírodní vědy v Husserlových Idejích II“, Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, Togga, Praha 2013, str. 43–47, ISBN 978-80-7476-036-5.


Poslední změna: 20. červen 2016 16:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám