Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.

Oborové zaměření: filosofie


Počátek a završení metafysického myšlení; původní sepjetí bytí, poznání a jednání; lidská počátečnost a smrtelnost.


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vysokoškolské vzdělání:


1995–1998 bakalářské studium humanitní vzdělanosti na IZV UK v Praze

1998–2002 magisterské studium filosofie na FF UK v Praze

2002–2007 doktorské studium filosofie na FF UK v Praze


Akademické zaměstnání:


od 2002 asistent (AP1) na FHS UK v Praze

od 2007 odborný asistent (AP2) na FHS UK v Praze

od 2005 doposud – vedoucí filosofického modulu bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK v Praze


Výzkumné projekty:


2005–2007 člen kolektivu řešitele grantového projektu „Filosofické předpoklady antropologického významu prostoru“ (GAČR 401/05/2558)

2009–2011 řešitel grantového projektu „Filosofické předpoklady antropologického významu času“ (GAČR 401/09/0480)

2012–2014 člen kolektivu řešitele grantového projektu „Filosofická zkoumání lidské smrtelnosti a počátečnosti“ (GAČR P401-12-1354)

2012–2014 člen univerzitního centra excelence „Centrum fenomenologického výzkumu“

od 2012 doposud – člen programu rozvoje vědních oblastí na UK „Fenomenologie a sémiotika“


průběžně řešitel projektů Specifického vysokoškolského výzkumu:

2006 „Válka a její literární spodobnění jako echo dějinného ustavení otevřenosti člověka světu“ / 2007 „M. Puzo, Kmotr – nostalgie starých ctností, technika a tragédie“ / 2008 „Filosofická tematizace prostoru – mezi rozprostraněností a krajinou“ / 2009 „Interpretace literárního díla Jaroslava Havlíčka“ / 2010 „Časová konstituce lidské existence a etického jednání“ / 2016 Problematika pravdy a poznání v souvislosti humanitních věd, filosofie a umění.


Publikace (výběr 10 nejvýznačnějších):


L. Benyovszky; J. Novotný, M. Pětová, Tři studie k problému naladění (Stimmung), Praha: Togga, 2014, 162 s. (kolektivní monografie)

J. Novotný, „Platón: ne-žádoucnost žádostivosti a potřeba touhy“, in: M. Vrabec (ed.), Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga, 2014, s. 13–31 (kapitola v kolektivní monografii)

J. Novotný, Smysl a neskrytost. Studie k mezím možností Heideggerovy fundamentální ontologie, Praha: TOGGA, 2013, 185 s. (monografie)

J. Novotný, „Umožnění rozvrhu problematiky fantasia a obrazotvornosti u Platóna“, in: J. Marek, M. Vrabec, Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga, 2013, s. 13–38 (kapitola v kolektivní monografii)

J. Novotný, M. Pětová, L. Benyovszky, Časovost a smrtelnost III.: Studie k časové konstituci lidské existence – cesty Heideggerova myšlení, Praha: Togga, 2010, 158 s. (kolektivní monografie)

J. Novotný, „Ekstaticko-horizontální časovost lidské existence“. in: J. Novotný (ed.). Časovost a smrtelnost I., Praha: Togga, 2009, s. 17–71 (kapitola v kolektivní monografii)

J. Novotný, „Světatvornost pobytu a vláda světa. Od paradoxu k tajemství a proměně myšlení“, in: J. Kuneš, M. Vrabec (eds.), Člověk a jeho svět. Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, Praha: Filosofia, 2009, s. 231–266 (kapitola v kolektivní monografii)

J. Novotný, „Ne-vidění v románu Jaroslava Havlíčka Neviditelný“, in J. Fulka, J. Novotný (eds.), Fascinace neviditelností. Studie k interpretační rozmanitosti díla Jaroslava Havlíčka, Praha: Togga, 2009, s. 15–40 (kapitola v kolektivní monografii)

J. Novotný, „Mezi rozprostraněností a významovou orientací“, in J. Novotný (ed.), Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti chápání prostoru, Praha: Togga, 2008, s. 17–37 (kapitola v kolektivní monografii)

J. Novotný, Krajina, řeč a otevřenost bytí. Studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti, Praha: UK FHS, 2006, 203 s. (monografie)


Poslední změna: 20. červen 2016 16:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám