Tvořivost a kultura

Tvořivost a kultura v užším smyslu

Ve shodě s komplexním pojetím studia humanitní vzdělanosti má rozvíjení kreativity prostupovat nejen celé studium, ale i ostatní obory (filosofii, historii, společenské vědy ad.). Kreativní modul se soustřeďuje na pěstování odvahy studentů k osobitým tvůrčím přístupům, podporuje jejich cestu při hledání, chápání a rozvíjení tvořivosti.


Orientace kurzů kreativního modulu je v zásadě dvojí: kurzy praktické, aktivizující, a teoretické, reflexivní. Obecně se kurzy spoléhají na vzájemnou spjatost sdílení konkrétního znakového systému a jeho neustálého překonávání a obměňování. V konkrétních postupech se využívají znakové systémy a postupy založené uměleckou kreativitou, která je při své programové neúčelovosti především zacílena na inovace jako takové. Proto se také důraz klade na aktivizační kurzy, které v maximální šíři prostředků a bez předpokladu předešlé průpravy vedou studenty k svobodnému experimentování v daném médiu, ke zkoušení inovačních řešení. Souběžně se však prověřuje i možnost pochopení objeveného významu. Schopnost rozumět znakovým systémům posilují (především sémioticky) zaměřené teoretické kurzy věnující se umění a kultuře v užším smyslu.


Témata kurzů

Praktikování tvořivosti podporuje kreativní modul v široké škále přístupů a médií:


 • Literární tvorba (kreativní psaní)

 • Kresba a malba

 • Grafika, grafický design, kaligrafie

 • Hudba

 • Divadlo, film a video

 • Intermédia, multimédia a digitální média


Teoretické, reflexivní kurzy jednak podávají hlubší vhled do uměleckých znakových systémů, jednak orientují studenty k otázkám analýzy umění a kultury v užším smyslu, případně k uplatnění v uměleckém a kulturním provozu. V těchto oblastech se také studenti mohou profilovat a mohou v nich nalézat témata svých bakalářských prací:


 • Dějiny moderního a současného výtvarného umění (včetně fotografie a architektury, hudby, divadla a filmu)

 • Teorie a kritika současného výtvarného umění

 • Teorie fotografie

 • Teorie písma, typografie, grafického designu

 • Dějiny a teorie digitálního umění

 • Kurátorství a kulturní politika


Možnosti další specializace a navazujících směrů studia

Přestože kurzy kreativního modulu poskytují v teoretických oblastech většinou pouze základní orientaci, celková šíře zaměření studia humanitní vzdělanost doplněná silnou osobní angažovaností může absolventy studia dobře připravit pro jejich další přestup do speciálně zaměřených oborů:


 • Vizuální kultura, teorie kultury a vizuální studia

 • Vizuální sociologie

 • Kulturní politika, management kultury a kurátorská studia

 • Sémiotika (vizuální i obecná)

 • Teorie umění a estetika


Poslední změna: 20. červen 2016 10:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám