Antropologie

Studium antropologie

Antropologie (přesněji sociokulturní antropologie) je empirická věda o člověku jako o kulturní a sociální bytosti. Její zájem spočívá na jedné straně v porozumění tomu, čím se od sebe lidé na různých místech světa odlišují, na straně druhé, co mají lidé na celém světě společné. Specifická perspektiva, s níž nahlíží svět kolem sebe, jí dává schopnost „učinit z důvěrně známých věcí exotické a z exotických zase důvěrně známé“.

Její studium v rámci společenskovědního modulu na bakalářském stupni nabízí pohled, který přesahuje horizont toho, co považujeme za běžné a normální či naopak neobvyklé a exotické. Kromě seznámení se základními teoretickými východisky oboru klade důraz také na zvládnutí etnografické metody, jakožto jejího distinktivního znaku. V rámci bakalářského studia nabízí kurzy, které se věnují např. problematice etnických menšin a migrace, města a vesnice, hudebních světů a subkultur mládeže. Představuje vhodnou průpravu pro magisterské studium na katedrách obecné antropologie, sociální a kulturní ekologie či genderových studií.


Témata kurzů

  • problematika etnických menšin a migrace

  • město a vesnice

  • hudební světy a subkultury mládeže


Poslední změna: 23. červen 2016 10:56 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám