Psychologie

Studium psychologie

Studium psychologie na bakalářském stupni FHS v rámci společenskovědního modulu nabízí základní přípravu v klíčových psychologických disciplínách, v hlavních teoriích a technikách užívaných v psychologii a zahrnuje také průpravu v oblasti realizace psychologického výzkumu. Znalostní základnu studia tvoří kurzy vývojové, sociální, kognitivní, srovnávací a evoluční psychologie a psychologie osobnosti, kterou mohou studenti rozšiřovat ve specializovaných kurzech z oblasti pedagogické a školní psychologie, adiktologie, mezikulturní psychologie, lidské sexuality, neverbální komunikace a studia kognitivních schopností papoušků šedých.

Psychologie na FHS UK klade důraz na studium člověka v různých životních kontextech, situacích a perspektivách a zdůrazňuje psychologii jako vědní disciplínu. Umožňuje a podporuje tedy nejen osvojení teoretických znalostí, ale také praktické zkušenosti v oblasti psychologického výzkumu. Proto je významnou součástí studia psychologie na FHS UK průprava v oblasti kvantitativně (experimentálně) i kvalitativně zaměřeného psychologického výzkumu. Psychologicky zaměřená pracoviště FHS UK jsou vybavena nadstandardním přístrojovým vybavením pro provádění psychologického výzkumu. Psychologové na FHS UK jsou zkušení akademičtí a vědečtí pracovníci aktivní v oblasti domácího i zahraničního výzkumu, tým psychologů doplňují také zkušení zahraniční lektoři. Psychologii se mohou absolventi bakalářského studia dále věnovat v navazujícím studiu etologie člověka na katedře obecné antropologie.


Témata kurzů

 • vývojová psychologie

 • sociální psychologie

 • kognitivní psychologie

 • srovnávací psychologie

 • evoluční psychologie

 • psychologie osobnosti

 • školní psychologie

 • adiktologie

 • mezikulturní psychologie

 • lidská sexualita

 • neverbální komunikace

 • studia kognitivních schopností papoušků šedých


Poslední změna: 23. červen 2016 10:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám