Sociologie

Studium sociologie

Studium sociologie umožňuje zasadit detailní studie společenského života do kontextu širších sociálních i historických procesů. Všímá si přitom toho, jak jsou naše činy i myšlení utvářeny společností, ve které žijeme, i jak se podoba této společnosti vyvíjí a proměňuje. Proč děláme, co děláme a co to znamená mít moc? Jaké se v moderní společnosti objevují mechanismy zajištění a udržení moci? Co víme, co si myslíme, a jak to souvisí s tím, kde ve společnosti jsme? Jsou příležitosti a odměny ve společnosti spravedlivé, začínáme všichni na stejné startovní čáře?

Sociologicky profilovaným absolventům bakalářského programu se na společenskovědním modulu nabízí široká škála možností pokračujícího magisterského studia přímo na fakultě (Studia občanského sektoru, Historická sociologie, Genderová studia či Sociální a kulturní ekologie), stejně tak jsou ale úspěšní i při přechodu do magisterských studijních programů sociologie na jiných fakultách.


Poslední změna: 23. červen 2016 10:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám